RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Column Left

Lista över dinosaurier

Lista över dinosaurier - Rilpedia

Var Jesus insvept i Svepeduken i Turin?

Main picture

Gästskribenten Mats Molén granskar argumenten - Är Svepeduken från Turin verkligen den duk som Jesus var insvept i?

RIL News and UK atheists in live blog-TV debate

Main picture

In November 18, two biblebelieving Christians discussed faith the Bible and science with atheists in a UK live blogTV-show named The Magic Sandwich Show.

Jag är fri

Main picture
Lynda Randle sjunger

En mäktig sång om själens befrielse.

Blogg: kiasmer - korsflätade förstärkta budskap i Bibeln

Main picture

En av de vanligaste textformerna i Bibeln kallas för "parallellism", dvs budskap som upprepas i enklar eller mer komplexa mönster.  I ett blogginlägg ges exempel på olika parallellismer, både enkla samt mer komplexa paralleller (kiasmer).

Östlaestadianismen mot teologisk förvirring

Main picture
Stormötestält

Östlaestadianismen är på väg in i en djup teologisk kris och uppvisar alltfler tecken på förvirring och sekteristisk slutenhet efter år av passiv underlåtenhet av ledare och predikanter som nu försvaras med teologisk förvrängning istället för att rätta till tidigare gjorda misstag (Del 1).

Mäktig predikan om psykologi

Main picture

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan!

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.

Tre tunga argument mot evolutionsteorin från vetenskapliga fakta

Main picture

Om man bortser från evolutionstroende forskares tolkningar av fakta och istället synar faktat självt i ljuset av Bibeln respektive evolutionsteorin, så blir det tydligt att det är Bibelns version som stöds bäst av fakta.