RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Column Left

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Main picture

Psykologins grundare hade för avsikt att undergräva den kristna tron och därmed evangeliets kraft, och nu invaderar terapeuter och läkemedel människors liv vid kriser.

Seriebibeln som video

Samlingssida med videoinspelade avsnitt ur seriebibeln med uppläst text.

Bibeln ser skapelseberättelsen som historia

Main picture

Många försöker anpassa Bibelns skapelseberättelse efter evolutionsteorin genom att läsa Bibeltexterna symboliskt. Bibeln själv betraktar dock skapelseberättelsen som historia.

Homosexualitet - ett resultat av och tecken på avfall

Main picture

Romarbrevet 1 redogör för hur homosexualitet är ett resultat av avfall ifrån Gud och en synd som markerar en höjdpunkt i människans uppror mot Gud.

Genesis, Gilgamesh och tidig lertavla om Noa flod

Main picture

En gammal babylonisk lertavla berättar samma saker om Noa flod som Bibelns skapelseberättelse, men varför vill man inte tala om denna lertavla som bevisar detta?

Bibelns lära om psyke och psykologi

Main picture
A deeply troubled man

Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke.

Tillbaka under katolska kyrkans ok?

Main picture
Vaxljus

Allt fler protestantiska ledare verkar för enhet med Katolska kyrkan, och flera besöker just nu Rom och påven. I Sverige har de kritiska rösterna snart helt tystnat.

Förtröstans sång (Gabriellas sång)

Main picture

En helt ny text till sången "Gabriellas sång" med titeln "Förtröstans sång" som överensstämmer med Bibelns budskap.

Ung på nytt som en riktig örn

Main picture

Han gör dig "ung på nytt som en örn" står det i Psalm 103:5 Men vad betyder det? Kort video med beskrivningar av en verklig örn ger svar.  

Sång - Heliga Guds ord

Main picture

Den holländska sången "Heliga Guds ord" (Helig woord van God), kraftfull solosång med manskör.