RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Column Left

Sång - O Herre våra barn bevara

Main picture

"O Herre våra barn bevara" - En sång-bön om Guds beskydd över barnen.

Song - God alone

Main picture

Sången God alone (Gud allena), solosång med manskör.

Sång - Det finns en Gud som hör

Main picture

Den Hollänska sången "Det finns en Gud som hör" (Er Is Een God Die Hoort).

Sång - Du vår Gud som älskar alla

Main picture

En Holländsk sång "Liefde Gods" - Du vår Gud som älskar alla.

Gabriellas sång - underbart förförande

Main picture
Skymda ögon - behagliga känslor skymmer klarsynen

Musiken i Gabriellas sång är underbart vacker och väcker känslor, men hur väl stämmer budskapet i sångtexten med biblisk kristen tro?

Laodiceas ljumma undervisning

Main picture

Jesu budskap till Laodicea associerade till stadens mest kända lokala kännetecken vilket gjorde budskapet extremt tydligt för de kristna i just den staden.

Maktmänniskor i Guds församling

Main picture

Maktmissbruk finns, men finns även utpräglade maktmänniskor?  De finns, hävdar Edin Lövås i boken "Den farliga maktmänniskan"

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Main picture

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring.

Rensa ogräs i församlingarna

Main picture

Många kristna tror idag att församlingar INTE får öppet döma, tillrättavisa eller utesluta personer som begår grova uppenbara synder, men lär Bibeln verkligen så?

Missionsprovinsens frieri med katolsk tro

Main picture

Lutheraner och katoliker eniga om rättfärdiggörelsen och därför bortkastat att strida.