Likhet mellan människa och schimpans överdriven visar ny forskning