RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Guds kraft ger liv - psykoterapi dödar (Transkript - Svenska)

Main picture

Fullständig transkript av budskapet i videon Psykad ut ur kyrkan.

Texten transkriberad till Engelska och översatt till Svenska av Rolf Lampa. Tidsangivelserna visar vid vilken tidpunkt i videon som varje mening börjar.

 


 

00:00.05 Psykad ut ur kyrkan, Apostlagärningarna 17:11

00:07.62 Vad jag hoppas kunna informera dig om är hur kyrkan, Kristi kropp, har lurats av en pseudovetenskaplig strävan som har både skrämt och övertygat evangeliska kristna, bibeltroende kristna, om att de inte är kvalificerade, inte kvalificerad att hjälpa varandra rörande vardagens levnadsproblem.

00:31.44 Många, om inte de flesta, har övertygats om att deras liv i Kristus, Guds Ord, samt kraften hos den Helige Ande, inte är tillräckligt för att lösa de frågor som psykologin påstår är dess egna område, vilket innefattar det mesta, som ni kommer att se.

00:52.27 Så, eftersom jag tar upp frågan om kvalifikationer, vilka är mina egna kvalifikationer?

00:57.55 eller meriter för att behandla detta ämne?

01:01.69 Tja, jag har ingen akademisk examen inom psykologi men jag har mer än ett halvt sekel erfarenheter däribland 25 års rådgivning från Skriften.

01:14.64 Låt mig berätta lite om några av dessa erfarenheter.

01:19.73 Först av allt, om du är bekant med Berean Call, vet du att jag arbetar med Dave Hunt som jag faktiskt samarbetat med i ca 30 år.

01:28.23 Och när vi talar på konferenser tillsammans brukar Dave ibland roa sig med att berätta för publiken att jag växte upp på ett mentalsjukhus.

01:37.60 Det är sant.

01:39.21 Men Dave tycker om att berätta åt folk... att skapa en poäng, om att vare sig du lyssnar till mig, eller min tvivelaktiga bakgrund, eller på honom eller på någon med läkar- eller doktorsexamen, eller någon annan för den delen, så måste du vara en Bereare, lik dem i Apostlagärningarna 17:10 - 11.

02:01.08 Du förstår, Beréerna accepterade inte vad aposteln Paulus hade att säga bara för att han var så övertygande, eller på grund av de fantastiska upplevelser han haft.

02:12.06 Snarare berömdes de för att de kontrollerade det han hade att säga om det stämde med Skriften.

02:21.48 Men hur var det nu med min uppväxt på ett mentalsjukhus?

02:26.36 Min far var psykiater på en mycket stor statlig mental institution.

02:30.59 Min familj bodde på området, på institutionsområdet under mina skolår, och senare när han blev chef för ett statligt mentalsjukhus.

02:43.03 Så jag har lärt mig psykologi främst genom osmos, snappat upp det genom att finnas nära psykiatriker och psykologer och lyssna på deras samtal, och naturligtvis, observera deras liv.

02:57.64 Processen var främst erfarenhetsmässig, tills jag började högskola och började ta lektioner inom Psykologi.

03:06.35 Det finns några värdefulla insikter som man får av sådana erfarenheter.

03:10.45 Till exempel: Jag växte upp som Katolik.

03:12.95 Men jag lärde mig fantastisk mycket ny information om katolicismen genom att läsa David Hunts bok "A Woman Rides The Beast" (En Kvinna Rider på Vilddjuret) Förvisso lärde han mig mycket ny kunskap om den Katolska kyrkan.

03:24.62 Dave är en oklanderlig forskare.

03:28.38 Men Dave var aldrig själv en Romersk Katolik.

03:31.52 Han hade ingen personlig erfarenhet som Katolik, till skillnad från mig, eller mina barn, eller kanske någon av er här.

03:38.38 Så det finns mycket värde i erfarenhetsmässig kännedom när det gäller att betjäna Romerska Katoliker.

03:47.24 För mig personligen och för många andra jag känner, har det skapat en uttalad empati och medkänsla för Katoliker.

03:55.90 Jag vet en hel del om deras religion, och hur det har påverkat deras liv, eftersom den påverkade även mitt liv.

04:02.62 Varför berättar jag detta åt dig?

04:04.58 Eftersom samma sak gäller för min attityd om dem som kämpar med livsfrågor som är förkrossande för dem.

04:12.86 Jag drar mig inte undan när det gäller medkänsla för vad de går igenom.

04:19.58 Och dessutom, har jag sett och själv upplevt den destruktiva inverkan som psykologisk rådgivning har haft på utövarna själva samt deras familjer.

04:33.92 Det är ingen överraskning för mig att psykologi och psykiatri statistiskt sett har de högsta andelen yrkesskador av alla yrken.

04:43.74 Fler självmord, fler skilsmässor, drogmissbruk, splittrade familjer, depression, samt fylleri bland rådgivarna.

04:52.34 Återigen, min far och familj bidrog till denna statistik.

04:57.83 Orsakerna till dessa konsekvenser kommer att bli mer och mer uppenbara när jag visar dig ger dig några insikter i denna så kallade vetenskap.

05:07.12 Men det finns något som snabbt kan ge dig en ledtråd om problemet; Hur skulle du ta det om du vore en icke-troende och det fanns fler uttalade ateister inom den professionella rådgivningen än inom någon annan typ av arbete.

05:22.11 Hur skulle du hantera att lyssna på allt det onda, alla perversioner, och sopor i människors liv, timme efter timme, dag efter dag, år efter år.

05:36.45 Jag bryr mig inte om hur mycket man får betalt, han eller hon går för det mesta genom livet som en moralisk soptunna.

05:45.67 Och till detta, lägg det faktum att du egentligen inte riktigt hjälper någon! Du är som en som försöker ändra insidan av ett hus men allt du får göra är att flytta om möblerna, en som tar emot de destruktiva sakerna, i en persons liv och ger dem ett nytt utseende, en ny spinn.

06:04.94 Ett av mina målsättningar i denna presentation är att avskaffa den psykoterapeutiska myten, och visa att det inte är så komplicerat som de flesta av er kanske tror.

06:16.63 Och många av er, gissar jag, har skrämts av det.

06:21.79 Varför kan inte en psykoterapeut lyckas hantera de destruktiva frågorna i en persons liv?

06:29.54 Varför är det som att flytta omkring möbler endast vissa ytliga justeringar?

06:35.60 Därför att, problemen är nästan alltid synd- relaterade.

06:42.47 Och sällan vet en professionell rådgivare någonting om synd och dess botemedel.

06:47.71 Och de som möjligen vet något om det hindras av sin professionella licens att ta upp ämnet (synd) eller dess lösning.

06:58.29 Jag återkommer till detta när vi kommer till så kallad kristen psykologi.

07:03.67 Låt mig göra en mycket viktig markering rörande mitt ämne.

07:09.96 Det finns omkring 50 olika områden inom psykologin.

07:13.68 Mycket få av dem klarar en vetenskaplig granskning.

07:17.49 Till exempel: Mitt huvudämne under forskar- utbildningen var industriell design.

07:22.29 Och psykologer tillhandahöll värdefull information inom området visuell perception. (synintryck) Och vi förlitade oss på detta för dess ergonomiska värde.

07:31.74 Med andra ord, för att utforma instrumentpaneler, eller skyltsystem på flygplatser, och så vidare.

07:38.51 Men sådana psykologiska områden är som en droppe i en hink jämfört med det dominerande fältet som är psykoterapi eller det kallas även klinisk psykologi, eller psykologisk rådgivning.

07:54.93 Psykoterapi är mitt ämne idag.

07:58.72 Det är psykologis område som har kommit in i kyrkan och fört med sig mycket förstörelse, enligt min mening.

08:07.21 Det utövas främst genom licensierade psykologer med doktorsgrad, och psykiatriker med läkarexamen.

08:14.49 I vissa stater är de äktenskaps- och familjerådgivare, de är socialarbetare, de kan vara socialarbetare inom psykiatri, med en Masters examen, och på vissa platser är de licensierade psykoterapeuter.

08:28.83 Så, vad är psykoterapi?

08:31.66 Tja, helt enkelt ett försök att hjälpa en människa förändras genom att prata och lyssna.

08:41.15 Denna terapeutiska metod har historiskt kallats för "samtals-behandling" Och det ingår i mer än 500 metoder och tusentals tekniker av vilken ingen har någon vetenskaplig grund.

08:55.25 De är idéer baserade på redan åsikter, åsikter, tro och mänskliga spekulationer.

09:03.39 Som ett exempel bland många, låt oss betrakta Sigmund Freuds koncept i hans system för psykoanalys känt som Oidipuskomplexet.

09:15.25 Freud lärde ut att varje barn går igenom en cykel av sexuella utvecklingsstadier där han eller hon betraktar hans eller hennes far som en motståndare i konkurrensen om kärleken till individens mor Carl Jung, som ett tag var ett underbarn till Sigmund Freud, gjorde ett eget tillägg till denna psykoanalytiska myt genom att dra slutsatsen att flickebarn egentligen hade begär till sina fäder och såg sina mödrar som motståndare.

09:50.50 Var fick dessa två psykiatriker två av grundarna till psykoterapin, varifrån fick de idéerna till dessa teorier?

09:57.49 Utan tvekan, ur deras egna sexuella perversioner vilka är väl kända.

10:03.94 Sedan försökte de understödja giltigheten av dessa steg som innefattade incestuösa och perversa rädslor och begär genom att försöka visa att de var allmängiltiga hos alla barn.

10:18.12 De vände sig till aktörer i det grekiska dramat, som är Oidipus.

10:21.55 Oidipus som aningslöst dödade sin far och gifte sig med sin mor.

10:26.02 Och en annan grekisk karaktär, Electra som dödade sin mor för att lönnmörda sin far.

10:33.04 Det långsökta underförstådda går ut på att grekiska barn redan under den klassiska antiken upplevde samma psyko-sexuella utveckling.

10:43.98 De fler än 500 psykoterapeutiska metoderna plågas av liknande avvikande och skrattretande föreställningar.

10:51.41 Och än värre - När jag blev kristen för tre decennier sedan, tog jag med mig allt sådant bagage som jag trodde var av värde från psykoterapin och in i mitt nya liv i Kristus.

11:05.41 Innan detta, som romersk-katolik var jag bibliskt sett en analfabet.

11:10.69 Vi hade en bibel i vårt hem.

11:12.23 Det var en stor röd en, vägandes ca 20 kilo verkade det som och låg på soffbordet och blev aldrig läst.

11:19.24 Inte heller under min förlängda katolska utbildning blev jag någonsin uppmuntrad att läsa den.

11:25.35 En av de omedelbara förändringarna i mitt liv efter att jag blev född på nytt andligt, genom mitt mottagande av evangeliet om frälsning genom tron ??allena, var en omättlig aptit för Guds ord.

11:38.54 I denna process, tillsammans med några utmaningar från min vän Dave, Dave Hunt, blev mina psykologiska tankar nedskjutna som ankor på rad.

11:49.38 Det tog inte länge för mig att inse att att Guds syn på människan var väldigt annorlunda jämfört med människans uppfattning.

12:00.14 Så låt oss betrakta skillnaderna som är, vilket ni kommer att se, diametralt motsatta varandra och därför inte bara smärre problem.

12:12.97 De grundläggande utgångspunkterna inom psykologisk rådgivning strider mot vad Bibeln lär.

12:19.16 Om vad?

12:20.18 Om människans natur, och hur han kan lösa sina mentala, känslomässiga och beteende-problem.

12:26.86 Till exempel: Psykoterapeutiska koncept betraktar människan som innerst inne god.

12:34.21 Bibeln säger att förutom Jesus Kristus är människan inte god, utan istället har alla en syndig natur.

12:43.10 Detta är naturligtvis Romarbrevet 3:23: "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" Psykologisk rådgivning framhåller tron ?? att problem som negativt drabbar en persons psykiska och känslomässiga välbefinnande är orsakad, till och med bestämd av handlingar utom personen såsom, av föräldrar hans omgivning, hans omständigheter, och så vidare.

13:11.91 Var Gud en kränkande förälder till Adam och Eva?

13:15.92 Eller växte de upp i slummen i trädgården?

13:20.28 Naturligtvis, de blev berövade frukten från ett visst träd.

13:25.53 Var det det som orsakade att de var olydiga mot Gud?

13:28.77 Nej.

13:29.92 De gjorde båda två frivilliga val.

13:35.96 Bibeln berättar för oss att efter synden kom in i människosläktet orsakade människans onda hjärta och hans syndiga val hans mentala, emotionella och beteendemässiga problem.

13:46.52 Mark 7:21 - 23 "Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, äktenskapsbrott, otukt, mord, stölder, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, stolthet, dårskap: Vers 23: Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." Bibeln lär att försoning med Gud genom Jesus Kristus är det enda sättet att verkligen bota hans synd-relaterade mentala emotionella och beteendemässiga problem.

14:28.17 Kolosserbrevet 1:21-22 Också ni var främmande för Gud med fientligt sinne genom onda gärningar...

14:38.54 också er har han [Jesus Kristus] nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden.

14:45.27 Han vill låta er träda fram heliga, fläckfria och oförvitliga, inför sig.

14:52.68 Psykologiska begrepp är i bästa fall åsikter och spekulationer av fallna individer, rörande hjärta, sinne och människans drivkrafter, om vilket Bibeln säger oss att endast Gud, vår Skapare, verkligen känner.

15:11.36 Jeremia 17:9-10 "Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt.

15:19.06 Vem kan förstå det?

15:21.29 Jag, HERREN, utforskar hjärtat".

15:24.84 Ändå har vi ett yrke som säger oss att detta är vad de kan göra.

15:29.80 Hebréerbrevet 4:12-16 : "Ty Guds ord är levande och verksamt.

15:38.45 Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare, (Guds Ord är en domare) över hjärtats uppsåt och tankar." Detta är varför vi fortsätter att hänvisa till Guds Ord.

15:57.96 De flesta av er känner till verserna i Ordspråksboken, Ordspråksboken 14:01 och 16:25.

16:06.46 Och hur är det med dessa verser?

16:07.80 Det är intressant att de nämns två gånger.

16:09.43 När Gud vill ha vår uppmärksamhet så säger han saker.

16:12.84 När han verkligen vill ha vår uppmärksamhet, då upprepar han.

16:18.41 "En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden." Döden innebär separation.

16:30.09 I den fysiska döden är det separationen av ande och själ från kroppen.

16:34.42 Men i dessa verser gäller detta också separation från Guds väg och sanning till den obibliska och destruktiva människans egen väg.

16:45.01 Separationen från sanningen är epidemisk bland evangelikaler i dag, eftersom även om de hävdar att tro på ofelbarhet och skriftens auktoritet, kan detta inte sägas om deras tro på Guds ords tillräcklighet.

17:03.38 Men hävdar Bibeln tillräcklighet?

17:06.52 Absolut.

17:08.35 2 Timothy, kapitel 3 vers 15 till 17 Du känner till dessa verser: och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

17:23.72 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan (det vill säga män, kvinnor och barn av Gud) skall bli fullt färdig (komplett) väl rustad (grundligt utrustad) för varje god gärning - inte bara vissa, inte bara detta område måste undvikas, men väl rustade till alla goda gärningar.

17:54.21 Och naturligtvis, den förmodligen viktigaste versen om detta, den tydligaste, 2 Petr 1:3 : Ty NÅGRA saker som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss Några saker som hänför sig? Nej...

18:10.63 "Ty ALLT som hör till liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära." Vi kan gå till Apg 20:20 där Paulus säger: "Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er.

18:27.54 Inte försummat någonting, jag försummade ingenting, som var till nytta för er Jag har predikat och undervisat, ..." (Och sju verser senare) "Jag har inte tvekat att predika / berätta för er hela Guds vilja och plan." Är det tillräckligt?

18:45.86 Absolut.

18:47.51 Och för troende som inte betraktar Bibeln som tillräcklig i alla frågor som hänför sig till liv i gudsfruktan är det ett recept för andligt bedrägeri och värre än då.

19:00.59 Och detta är vad som händer idag på ett aldrig tidigare skådat sätt.

19:05.88 Under de senaste sjuttio åren har den evangeliska kyrkan, Bibeltroende kristna, alltmer blivit psykade ut av psykologin, på detta på ett alldeles förödande sätt.

19:20.80 Vi evangelikaler har blivit bedragna och skrämda av dem som tillhandahåller psykoterapi.

19:28.19 Det började med Norman Vincent Peale.

19:32.66 ( Norman Vincent Peale ) I slutet av 1930-talet samarbetade han med en freudiansk psykiater vid namn Dr Smiley Blanton som etablerade en klinik i källaren Peales Marble Collegiate Church.

19:47.22 I årtionden var Peale chefsförespråkare och tillskyndare av sammanslagning av teologi och psykologi.

19:56.79 Detta alltså enligt en historiker som är för psykologi.

19:59.91 Lyssna på dessa ord : Peales arbete var inledningsvis föraktad av både präster och terapeuter Doktor Peale var tre kvarts sekel före, enligt denna person, sin tid med sin betoning av förhållandet mellan psykologi och kristen erfarenhet.

20:19.71 Han såg... psykologi och kristen erfarenhet som mycket förenliga.

20:25.16 Han hade modet, återigen enligt denna mans uppfattning, att stå fast i denna åsikt trots - lyssna på detta - motstånd från hela den kristna kyrkan under nästan ett halvt sekel.

20:40.65 Vad hände?

20:42.61 Vad hände med kyrkan?

20:44.53 Tja, Peale fick lite hjälp att övervinna motståndet av hela den kristna kyrkan.

20:51.42 Min psykiater till far spelade omedvetet en roll i detta.

20:57.74 Han, tillsammans med många andra bland psykisk hälso- och sjukvårdspersonal, började hålla lokala lunchträffar i deras område.

21:04.90 Till dessa lunchträffar bjöd de in pastorer och katolska präster.

21:11.11 Och det underliggande temat var, att "Vi måste arbeta tillsammans för att bota de andligt och mentalt trassliga i era församlingar." Dock brydde sig ingen att klargöra de andliga och mentala problemen, eller till exakt vilket område de bekymmersamma livssituationerna tillhörde.

21:34.54 Eftersom förhållandet mellan teologerna och de professionella rådgivarna utvecklades, var det mer än en antydan att teologerna inte var tillräckligt skolade för rådgivningsuppgiften.

21:47.97 De fick veta rakt ut att de saknade den vetenskapliga insikten som krävdes för att vara effektiva.

21:55.78 Många pastorer blev skrämda.

21:58.59 Några återgick till skola, för att skaffa psykologisk examen.

22:02.35 Andra lämnade församlingsarbetet helt, för att bli psykologiska rådgivare.

22:08.02 Denna situation, och andra som jag inte har tid att nämna, blev den uttryckliga dödsstöten för församlingsvård i enlighet med skrifterna, som Kristi kropp praktiserat under två tusen år.

22:23.48 Kyrkan blev psykades ut av myter.

22:26.94 Den vilseleddes av lögner.

22:29.95 Låt mig ge er tre huvudsakliga myter som har skrämt två generationer bibeltroende kristna.

22:39.39 Myt nummer ett; Myt: Psykoterapi är vetenskapligt Det vill säga, Psykologisk rådgivning är vetenskaplig.

22:49.93 Myt nummer två: Myt: Rådgivning är endast för professionella.

22:56.36 Myt nummer tre: Myt: Kristen psykologi kombinerar äkta vetenskap med Bibeln Men, innan jag pekar ut dessa vanföreställningar behöver du känna igen det grundläggande tillvägagångssättet inom psykoterapi samt vad psykologisk rådgivning är och hur det fungerar.

23:17.34 Psykoterapi tillämpas främst genom samtal dialog, prat.

23:26.09 Psykologisk rådgivning har, som jag nämnde tidigare, refererats till som "samtals-behandling." Rådgivaren engagerar lyssnaren i ett samtal.

23:36.16 Som en forskningspsykiater uttryckte det, citat, "I enkla termer, vad patienter och terapeuter gör, är att de pratar, samt lyssnar på varandra." Slut citat.

23:47.42 När terapeuten lyssnar på sin klient tar han vad denne säger och inordnar detta i sin favorit bland de psykologiska koncepten, av vilka det, som sagt, finns fler än 500 hundra olika metoder.

24:01.29 Alltså, att tala samt lyssna är grundläggande för psykologisk rådgivning.

24:09.47 Eftersom vi allihop vet hur man att lyssnar och talar, är vi åtminstone kvalificerade att tillämpa de grundläggande sättet att utöva psykoterapi.

24:19.72 Men, hur är det med vår okunnighet om de vetenskapliga aspekterna av psykologisk rådgivning?

24:27.65 Det finns inga.

24:30.91 Myt 1 : Myt 1 : Psykoterapi är vetenskapligt.

24:33.47 Forskningspsykologen Dr Gordon Allport förklarar varför: Citat: "Den enskilde, vad än han i övrigt må vara, är en internt konsistent och unik organisation av kroppsliga och mentala processer.

24:47.52 Men eftersom han är unik, finner vetenskapen honom som en pinsam förlägenhet.

24:53.04 Vetenskapen, sägs det, och vi har hört det från några av våra talare om vetenskap, vetenskap, sägs det, befattar sig endast med breda och företrädesvis universella lagar.

25:03.29 Individualitet kan inte studeras vetenskapligt, utan endast genom dennes historia, konst eller biografi." Slut på citat.

25:12.01 Vidare, består individen av kropp, själ och ande.

25:18.68 Av dessa tre komponenter kan endast kroppen studeras av vetenskapen.

25:24.57 Vilka universella vetenskapliga lagar styr själ och ande?

25:29.50 Vilka vetenskapliga instrument mäter själ och ande?

25:36.62 I försöken att utvärdera psykologins vetenskapliga status utsåg American Psychological Association Dr Sigmund Kopp till att planera och leda en studie som, hör på detta, ej subventionerad av kristna, men subventioneras av Nationella Vetenskaps Stiftelsen.

25:56.29 Detta är deras information, gott folk.

25:58.74 Denna studie involverade 80 framstående forskare om fakta, teorier, och metoder för psykologi.

26:07.73 Resultaten av denna omfattande satsning publicerades i en serie om sju volymer.

26:12.23 Så ingen har manipulerat detta.

26:14.66 Dr Kopp sammanfattade panelernas resultat med dessa ord. Citat : "Jag tror att det, vid det här laget bör stå verkligen och slutgiltigt klart att psykologi, dvs, psykologisk rådgivning kan inte anses utgöra konsekvent vetenskap.

26:31.98 Kan inte anses utgöra konsekvent vetenskap.

26:36.07 Så låt oss lägga den myten ifrån oss.

26:38.93 Vad sägs om denna? : Myt 2 : "Rådgivning är enbart för professionella." Detta är den andra stora myt eller falskt påstående Är det enbart för professionell sjukvårdspersonal?

26:50.74 Nej.

26:51.83 Det har aldrig har fastställts att avancerad examen eller psykologisk utbildning har bidragit till effektiviteten hos en psykoterapeut.

27:02.14 Inga studier har någonsin visat effektiviteten av professionella psykoterapeuter över icke-professionella.

27:11.15 I själva verket är sanningen den rakt motsatta.

27:15.45 Betänk slutsatsen i detta omfattande forskningsprojekt, genomförd av Dr Josef Durlak. Han skriver, citat : "Det sammantagna resultatet av jämförande studier har gynnat lekmännen.

27:30.14 Det finns inga signifikanta skillnader mellan de hjälpande i 28 utredningar, men de icke-professionella var påtagligt mer effektiva än de yrkesverksamma enligt 12 studier.

27:43.47 Han fortsätter: "Den provokativa slutsatsen av dessa jämförande undersökningar är att, de professionella besitter inte bevisligen överlägsna terapeutiska färdigheter jämfört med de icke-professionella.

27:57.70 Dessutom utgör professionell mental hälsoutbildning, skolning, och erfarenhet, inte några nödvändiga förutsättningar för en hjälpande persons effektivitet." Slut citat.

28:13.37 När psykoterapeuter är effektiva, har mängder av studier dragit slutsatsen att, det som gjort det möjligt för dem att hjälpa deras kunder, hör på detta : "Hade inget samband med deras val av terapi, (minns att det finns mer än 500 av dem), deras utbildning, eller avancerade examen, eller deras mångåriga yrkeserfarenhet.

28:38.02 Därför, vilka kvaliteter fungerade för dem?

28:41.26 Hör på detta: "Tilltalande mellanmänskliga färdigheter." Du kan inte ha detta som huvudämne på högskolan, det vågar jag påstå.

28:49.58 Ett genuint intresse för människor, En förmåga att utveckla personlig kontakt med den hjälpsökande.

28:57.12 Att vara en god lyssnare, och en praktisk rådgivare med allmänt sunt förnuft.

29:04.68 Uppmuntrar Guds Ord sådana egenskaper hos de troende?

29:08.44 Absolut.

29:10.68 Jakob 1:19 : "... må varje människa vara snar till att höra, och sen till att tala,..." Och vi kunde fortsätta och fortsätta med sådant.

29:20.38 Mängder av forskning visar oss att de kvaliteterna, snarare än någon påstådd psykologisk insikt är, är de enda saker som är till någon hjälp.

29:29.51 Låt oss nu höra om detta från en bästsäljande författare inom psykologi, Dr. Bernie Siegel.

29:35.87 Han skriver : De flesta problem människor mäter, skulle vara lösas bättre genom samtal med vänner äkta hälften, släktingar, eller någon annan som verkar göra bra det du tror att du gör dåligt.

29:49.71 Han fortsätter : Om jag personligen hade ett relations- problem, som jag inte kunde lösa, skulle jag inte gå till en hjärnskrynklare.

29:58.55 Jag skulle se mig runt efter den typ av relation som jag beundrar.

30:02.29 Till en sådan skulle jag gå.

30:04.13 Jag vill ha någon som visar med sitt liv att kan han göra det." Slut på citat.

30:11.00 Detta är bara sunt förnuftigt gott råd av en man som känner väl till det psykoterapeutiska området.

30:20.60 Börjar du ha en klar bild nu?

30:23.29 Men tyvärr, många har inte det.

30:25.32 De har övergivit inte bara sunt förnuft utan värre än så, de har kasserat den bibliska fullmakten att betjäna varandra, med hjälp av Guds ord, och i den Helige Andes kraft.

30:41.17 De lät sig skrämmas av lögner och vände sig bort från sanningen.

30:46.23 Vilka är då de frågor i livet som professionella psykoterapeuter har namngett som psykiska störningar?

30:52.58 Och hävdar, att de som lider av dessa behöver professionell hjälp.

30:59.34 Detta är den Diagnostiska and Statistiska handboken för Mentala störningar.

31:04.54 En del hänvisar till denna som bibeln inom psykoterapin.

31:08.46 Yrkesmännen använder den som vägledning och dess koder är nödvändiga för att debitera och ta emot betalning från kundernas försäkringsbolag.

31:21.94 År 1952... listade denna bok från Amerikanska Psykiatriska Förbundet 106 psykiska störningar.

31:34.70 Listan växte till 182 år 1968, sedan till 265 år 1980, och till 292 år 1987.

31:50.97 Antalet idag i den nuvarande fjärde upplagan uppgår till 374 psykiska störningar.

31:58.89 De omfattar påstådda psykiska problem såsom... - innan jag går in på detta, några av dessa kommer du att skratta åt, men jag vill att du håller i bakhuvudet att om du går till en psykiater, och du har något registrerat i din medicinska profil, kan detta utesluta dig från tjänst, detta kan motarbeta dig för resten av livet.

32:19.09 Framförallt er ungdomar.

32:21.29 Så, vad är då några av de påstådda psykiska problemen?

32:25.31 Tja, det finns Trotsstörning O.D.D.

32:30.10 Vilket jag finner lite mer än udda.

32:35.86 Varför detta? Tja, barn eller vuxna märkta med denna sjukdom som uppvisar, och jag citerar...

32:41.14 Citat: "Fientligt beteende mot auktoriteter." Symptomen inkluderar, citat: "Tappa humöret, grälar med vuxna, gör medvetet saker som irriterar andra människor, och skyller på andra för hans egna eller hennes egna misstag eller beteende.

33:00.06 Du vet, jag kan se mina två systrar säga : "Tom, de har din profil här!" (skratt) Även om psykoterapi handlar mest om självet, om en person är alltför självcentrerad, eller alltför självisk kan han lida av "Narcissistisk Personlighets Störning." Återigen går vi till grekerna, eller hur?

33:23.90 Till de grekiska klassikerna, guden Narkissos.

33:27.84 Han blev förälskade när han såg sig, såg sin spegelbild i en vattenpöl.

33:34.43 Jag gissar, men jag gissar att vi måste vara försiktiga med inte bygga vår självkänsla bortom de normer fastställda av psykologin.

33:43.05 Nu vill jag att du ska tänka på följande.

33:47.04 Hur blir det om du t.ex. är blyg, eller tyst?

33:50.15 Tja, troligen lider du av Social Fobi.

33:57.06 Detta är en stor epidemi i Kanada. Jag har en DVD där ute; "Psykologi i Kyrkan" och vi har en psykolog från Kanada, och hon bara tar fram storsläggan eftersom allt detta är en plåga i Kanada, eftersom det är socialiserad medicin.

34:15.10 I alla fall - Barn borde inte längre oroa sig om de inte går så bra i skolan eftersom det inte är deras fel.

34:24.23 Till exempel, om en pojke misslyckas i engelska, - har vi lärare här? - - kanske några hemskolare? - Okej, gör dig redo för denna : Om en pojke misslyckas i engelska, får vi veta att han kan lida av den Psykisk Störning av Skriftlig Uttrycksförmåga (Dysgrafi).

34:44.25 Kod 315.2 Vilka är symtomen?

34:48.47 Ni lärare, se här bara : Citat: "Svårigheter i individens förmåga att komponera skriven text påvisad genom grammatiska eller skiljeteckensfel i meningarna, dålig styckeindelning, talrika felstavningar, samt synnerligen dålig handstil.

35:11.50 Vänta lite, finns det någon här som har haft svårt med matte i skolan?

35:17.77 Det kanske inte var ditt fel.

35:21.66 Du var förmodligen ett offer för Matematisk Störning.

35:26.85 Kod 315.1 Vet ni vad, Jag var en hejare på matematik i skolan.

35:35.72 Jag hade den fantastiska förmågan att kunna räkna snabbt på fingrarna, och naturligtvis kom detta till ett tvärt slut när jag kom till tredje årskursen och vi började med fraktioner.

35:48.05 Försök med den.

35:51.92 Du förstår; Uppenbarligen var det inte mitt fel.

35:56.41 Om en person som jag, har en antagonistisk syn på psykologisk rådgivning, och vägrar att underkasta sig behandling, kan psykoterapeuten fortfarande få betalt för det inledande besöket genom att klassificera en sådan person som lidande av Ej Samarbetsvillig med Behandling-Syndrom.

36:20.36 Och det är kod V15.81 Men vad händer om de mentala hälso- personalen inte kan hitta något specifikt i DSM att märka personen med?

36:32.19 Inga problem.

36:34.42 Eftersom det finns Ospecificerad Psykisk Störning, Som finns till på grund av sjukförsäkringsskyddet, och det ger en kod för för sådana psykiska störningar som inte ingår i DSM 4.

36:51.01 Du vet, än en gång, vi skrattar men detta är verkligen sorgligt.

36:54.35 Detta är sorgligt för vi har människor som verkligen lider, som jag sade.

36:58.60 Jag står inte tillbaka för någon när det gäller medkänsla för vad människor går igenom, men detta är inte lösningen.

37:05.57 Detta är inte lösningen.

37:07.94 Exakt hur har mentala störningar kvalificerat sig för registrering i denna DSM?

37:13.07 Ja, hur gick det till?

37:14.67 Tja, vissa noterades och och andra diskvalificerades, och processen var inte precis en strikt vetenskaplig process.

37:24.21 Det kallas röstning.

37:27.80 Homosexualitet, det är det mest ökända exemplet på denna process.

37:34.08 Och före 1973, var homosexualitet noterad som en mental störning.

37:42.34 Hursomhelst, den Nationella Gay Aktivist Rörelsen började...

37:46.69 ( jag pratade med någon som var där som upplevde detta på plats, ok. ) Nationella Gay Aktiviströrelsen började pressa den Amerikanska Psykiatriska Föreningen, och var framgångsrika på att få organisationen att ändra sin syn på homosexualitet, från ett Avvikande Onormalt Beteende, till "sexuell läggning." Som jag sa, jag var där, Jag menar, jag var inte där, men... Man berättade åt mig dessa saker.

38:21.02 Jag kommer att hoppa vidare eftersom vi ont om tid här.

38:24.43 Åh, i alla fall, eftersom listan växte från 106 till 374 psykiska störningar, så gjorde även antalet av dem som skulle behöva hjälp, och därför skulle det bli ökande behov av yrkesverksamma för att hjälpa dem.

38:39.06 Vilket leder oss till myt nummer tre.

38:42.43 Myt 3: Kristen Psykologi kombinerar sann vetenskap med Bibeln.

38:47.04 Vi har redan berört myten att psykoterapi skulle vara vetenskapligt, men hur är det med den kristna psykologin i sig?

38:53.82 Det finns inget sådant.

38:55.51 Tänk på följande uttalande, som representerar synen hos det Kristna Sällskapet för psykologiska studier.

39:01.60 Vi får ofta frågan om vi är kristna psykologer, jag citerar : "Vi är kristna som är psykologer men i dagsläget finns ingen godtagbar kristen psykologi som påtagligt skiljer sig från icke-kristen psykologi.

39:15.66 Det är svårt att underförstå att vi verkar i en fråga som på grundläggande sätt skulle skilja sig från våra icke-kristna kollegor.

39:22.94 I detta nu finns ännu ingen godtagbar teori, forskningsmetodik, eller behandlingsmetodik som är särskiljande kristen." Hur agerar då de kristna psykoterapeuter som är licensierade?

39:34.14 Jo, de väljer ut vissa delar åt sig från de koncept som de lärt sig under sin världsliga utbildning och träning, och försöker att integrera dem i deras kristna trossystem.

39:43.71 Till exempel: Bruce Narramore, brorson till Clyde Narramore, som vissa anser vara gudfader till de kristna psykologerna.

39:50.16 Han skriver, citat: "Under inflytande av humanistiska psykologer som Carl Rogers och Abraham Maslow, har många av oss kristna börjat se vårt behov av egenkärlek och självkänsla.

40:02.33 Detta är ett bra och nödvändigt fokus." Nej, detta är varken nödvändigt eller bra.

40:08.63 Det är dock bibliskt.

40:10.85 Det är en uppfyllelse av profetiorna rörande de sista dagarna.

40:15.36 2:a Timoteus brev 3:1-2 : "Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

40:25.27 Människorna kommer att älska sig själva." Varför lägger aposteln Paulus, inspirerad av den helige Ande, detta in i ett profetiskt sammanhang?

40:35.59 Har inte Självet varit ett stort problem för mänskligheten ända sedan människans syndafall i Edens lustgård?

40:42.03 Självklart.

40:43.42 Men fram till införandet av psykologin som så-kallad vetenskap, för ca 115 år sedan, eller så, från William James till Sigmund Freud, Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers och en mängd andra senare tiders förgrundsfigurer inom psykologin, och fram till uppkomsten av psykologisk rådgivning, särskilt inom humanistisk psykologi, så har upptagenheten med Självet betraktats genom historien kort sagt som själviskhet.

41:09.39 Aldrig före den moderna psykoterapin, har Självet blivit framhållen som räddningen för mänsklighetens mentala, känslomässiga och beteendemässiga välbefinnande.

41:21.26 Tja, här finns ett annat mycket viktigt bibliskt skäl till att avvisa psykologisk rådgivning.

41:27.53 Tänk på uppmaningen i Psaltaren 1:1: Vi skall inte "... följa de ogudaktigas råd." Kan grundarna av den moderna psykologin och dess olika strömningar anses kvalificera sig som ogudaktiga?

41:40.50 Tja, de historiska koncepten inom psykoterapin kommer främst från män som var ateister, sexuella avvikare, ockultister, humanister, eller anti-kristna, eller allt av det ovanstående.

41:56.30 Från deras biografier finner vi att: Sigmund Freud var en kokain missbrukare som hade begär till sin egen mor.

42:03.91 Även om han kallade sig själv för ateist och en gudlös jude, samlade han hedniska avgudar från hela världen som han placerade ut runtom i sin lägenhet i syfte att få inspiration. Jag besökte Freud-museet i Wien, så sent som förra hösten.

42:17.62 Dessutom var hans psykologiska teorier baserade i huvudsak på hans egna sexuella perversioner.

42:24.58 Carl Jung..., var självmordsbenägen och djupt engagerad i spiritualism och det ockulta.

42:30.32 År 1916 blev Jungs hushåll upplevde de ett angrepp från demoniska varelser, som påstod sig vara döda kristna korsfarare från Jerusalem.

42:41.39 De sökte vägledning om förlossning.

42:43.69 Och lyssna på detta : De var mycket i djup nöd över att deras kristendom hade försatt dem i ett hopplöst tillstånd.

42:51.11 De slutade inte, detta är från hans biografi, De slutade inte terrorisera Jungs hem förrän han började skriva råd åt dem, som han fick från en av sina många andliga vägledare, hans mentor Leeman, en gammal man med hornen från en tjur.

43:08.07 Jag önskar att jag hade tid att visa er, Jung sysslade med allt möjligt, astrologi, alkemi, I Ching, yoga, visualisering, jag önskar jag hade tid att visa er kopplingen mellan österländsk meditation och yoga.

43:18.96 Precis som Don Purkins påpekade - jag har några videos där bak - påpekade "Psychology today" (tidn.) redan på 80-talet att yoga och österländsk meditation gjorde inbrytningar i väst via psykologin.

43:32.88 Så, förutom kristen psykologi, har vi nu även en annan öppen hemlighet som praktiseras i kyrkan som kallas, Kristen yoga.

43:41.35 Som jag sa så har jag en del material där bak.

43:43.02 Carl Rogers, den framstående leverantören av...

43:46.49 ( jag typ släpar efter... där har vi Carl Jung), här är Carl Rogers.

43:50.86 berömd tillhandahållare av humanistisk undervisning om Självet.

43:54.83 Han övergav sin cancersjuka döende hustru för en annan kvinna, men lättade sin skuldkänsla genom att kontakta henne genom ett Ouija board, efter hennes död.

44:04.90 Han ändade senare sitt eget liv genom assisterat självmord.

44:08.57 Ni ser vad dessa saker leder till, gott folk?

44:10.91 Betrakta Psalm 1:1 på nytt: "Salig är den man som inte följer de ogudaktigas råd." Ifråga om dessa pionjärer inom psykoterapin är dessa inte bara tydligt ogudaktiga, utan deras koncept är otvetydigt demoners läror.

44:27.17 Trots det vänder evangelikaler idag, de som bekänner sig tro på Bibeln, vänder sig från Bibeln och till dessa män, som om de vore sända av Gud.

44:36.49 Carl Jung är den mest populära psyko-gurun bland evangelikaler idag.

44:43.39 Särskilt de som deltar i 12-stegs-program och i kristen, dvs, katolsk mysticism.

44:49.43 Men dessa saker är bara toppen på isberget.

44:51.42 Jag ska bara ge er några få och sedan avslutar jag.

44:54.36 Den evangeliska kyrkan är den största förmedlingstjänsten för sekulära kliniska psykologer och psykiatriker.

45:00.71 Pastorer sänder ofta, oftare än inte, sina får för att ta emot professionell rådgivning.

45:06.58 Om de påkallar stöd till familjen, skulle de måsta hänvisa till en licensierad psykoterapeut.

45:12.36 Predikningar, vi hör predikningar hela tiden som citerar psykologer, som undervisar om obibliska psykologiska koncept.

45:19.31 Det psykologiskt orienterade och av evangelikaler grundade Amerikanska Sällskapet för Kristna Rådgivare uppvisar 50 000 medlemmar.

45:29.11 Det näst populäraste yrkesvalet hos elever vida evangeliska högskolor och universitet i USA, är psykologi.

45:36.78 Vår nästa generation av evangelikaler kommer att översvämmas av dem som indoktrinerats av psykoterapeutiska koncept.

45:44.54 Vidare, väldigt få evangeliska ledare och lärare informerar våra ungdomar rörande den psykologiska rådgivningens anti-bibliska innersta väsen.

45:55.32 Det är tvärtom bara motsatsen vi ser.

45:59.19 Se på detta.

46:00.23 Läst några bra böcker på sistone?

46:01.71 Där har vi Bibeln, vad ligger den på?

46:04.61 DSM, den Diagnostiska och Statistiska Manualen.

46:07.43 Detta är från Pat Robertsons Regent University.

46:09.94 Men jag skulle kunna gå från kust till kust med alla dessa universitet.

46:13.01 Hur som helst, annons sade : Dessa två böcker hör ihop för behandling av hela människan : Kropp, själ och ande.

46:20.79 Presidenten för den Nationella Evangelikala Föreningen, avgick under vanära i år på grund av en homosexuell affär.

46:32.62 Han berättade senare för den amerikanska pressen att tre veckors intensiv psykoterapi hade befriat honom från hans sexmissbruk, och att han och hans fru nu planerar att införskaffa magisterexamen i psykologi.

46:46.74 Tja.

46:47.72 Så kallade kristna psykologer är oftare mer kända och respekterade än evangelikaler, predikanter, lärare och så vidare.

46:57.42 Vem tror du att är den mest berömda, mest inflytelserika evangelikalen i Amerika?

47:03.77 Det är inte en evangelist, det är inte en predikant, det är inte en bibellärare inte en...

47:08.10 Det är en psykolog. Dr James Dobson.

47:11.91 Och Dr Dobson bör förvisso få beröm för sina konservativa ståndpunkter om abort, pornografi, homosexualitet.

47:20.29 Dock, hans grundläggande undervisning är det humanistiska konceptet självkänsla.

47:25.63 Jag ska bara citera honom och därefter skall jag avsluta.

47:28.09 Tja, jag kommer att avsluta med ett Gudsord, men...

47:31.00 Han skriver, I verklig mening, hälsan hos ett helt samhälle beror på den otvungenhet med vilken de enskilda medlemmarna erhåller personlig acceptans.

47:40.18 Således, närhelst nycklarna till självkänsla till synes är utom räckhåll för en stor andel befolkningen, som i 1900-talets Amerika, så kommer utbredd mental sjukdom, neurotiskhet, hat, alkoholism, drogmissbruk, våld och social oro förvisso att tillstöta.

47:57.22 Han går vidare. Om skulle kunna citera...

47:59.84 "Om jag kunde skriva ett recept för kvinnorna i vår värld, skulle det förse dem var och en med en hälsosam dos självkänsla och personligt värde, att intagas tre gånger om dagen, tills symtomen försvinner.

48:11.93 Jag har inget tvivel om att detta är deras största behov.

48:14.92 Nej, jag har inget tvivel om att detta INTE är deras största behov, och att doktor Dobson har helt fel bibliskt sett, trots det goda som han gör.

48:22.88 Dessutom, han leder våra evangeliska ungdomar ner längs samma felaktiga väg som han själv tog.

48:29.59 Han förklarade, citat: "Kristen psykologi är ett värdigt yrke för en ung troende, förutsatt att hans tro är stark nog att motstå de humanistiska koncepten, som han kommer att utsättas för." Jag tror att detta är en evangelikal tragedi, som medför katastrof för tron, för vår nästa generation, skulle vår Herren dröja.

48:52.73 Dock, Gud har sin lösning tillgänglig, den som kyrkan har utövat under två tusen år.

49:01.00 Allt vi behöver vara, är villiga att göra saker på Hans sätt.

49:05.32 "Salig är den man som inte följer de ogudaktigas råd, och inte går på syndares väg, eller sitter bland bespottare.

49:14.78 utan har sin glädje i HERRENS undervisning, och begrundar hans ord dag och natt.

49:21.19 Han skall vara som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid, och vars blad inte vissnar.

49:31.04 Och allt vad han gör skall lyckas väl." Detta är Guds sätt.

49:36.50 Allt vi behöver göra är att vara villiga och tillgängliga.

49:38.97 Jag har mött folk som sagt åt mig: "Tja Tom, jag har provat det där, och det funkade inte." I såfall är Gud en lögnare, och hans ord är inte sant.

49:46.13 Men om vi är flitiga, om vi är villiga, det är allt vi behöver, detta är ett verk av den Helige Ande i våra liv.

49:51.42 Låt oss be.

49:55.65 Fader, Vad kan vi göra? Detta är en översvämning.

50:00.47 Men Herre, du visste om dessa saker före tidens begynnelse, och Herre, det enda vi kan göra, och vi kan inte göra det på egen hand, Icke genom styrka, icke genom makt, men genom din Ande.

50:10.16 Herre hjälp oss att sätta oss in i ditt Ord, betjäna med ditt ord, och vara tillgängliga för dig Herre, att bli använda av din Helige Ande.

50:17.87 Och rädda dem som medvetet eller omedvetet, Herre, har blivit indragna i dessa saker.

50:24.38 Herre vi behöver verkligen göras fria, och bara du kan göra det på det sätt som du gjort, genom att föda oss på nytt i Kristus.

50:32.26 Vi ber om detta i Jesu namn, Amen.

 

 


 

Rolf Lampa

redaktionen@rilnews.org

0
Ditt betyg: Inget