RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Faith

Laodiceas ljumma undervisning

Main picture

Jesu budskap till Laodicea associerade till stadens mest kända lokala kännetecken vilket gjorde budskapet extremt tydligt för de kristna i just den staden.

Maktmänniskor i Guds församling

Main picture

Maktmissbruk finns, men finns även utpräglade maktmänniskor?  De finns, hävdar Edin Lövås i boken "Den farliga maktmänniskan"

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Main picture

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring.

Rensa ogräs i församlingarna

Main picture

Många kristna tror idag att församlingar INTE får öppet döma, tillrättavisa eller utesluta personer som begår grova uppenbara synder, men lär Bibeln verkligen så?

Missionsprovinsens frieri med katolsk tro

Main picture

Lutheraner och katoliker eniga om rättfärdiggörelsen och därför bortkastat att strida.

Besök Noas Ark i verklig storlek

Main picture
Noas ark

Upplev Babels torn och Noaks ark i full skala i besökspark med bibeltema som planeras i Kentucky, USA.

Luther om skapelseberättelsen och evolution

Main picture

En genomgång av Luthers skrifter visar att han höll skapelseberättelsen som en av de viktigaste bibliska sanningarna.

Alphakurserna - Vad är problemet?

Main picture

Kurskoncept för intresseväckande evangelisation och fördjupning i kristen tro - men är Alphakurserna enbart ett lovvärt initiativ?

Barnens härlighet

Main picture

Bibeln lyfter fram barnen "och barnens ära är deras fäder."  (Ords 17:6)

Insändare - Sju symboler och fyra män

Om skuldbeläggning och incest i Bibeln - tankar nedtecknade när den finska pedofilskandalen offenliggjordes. *