RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Om oss

Main picture

RIL News vill vara en nordisk kristen röst och inspirationskälla på nätet, bibeltrogen och politiskt obunden och inte alls särskilt politiskt korrekt.

RIL News motsätter sig sekulär "demokratisk smygreligion" - dvs vill motverka att andliga frågor och moraliska värderingar omdefinieras av politiker till "obligatoriska rättigheter" (dvs skyldighet under tvång).

RIL News:

  • - vill uppmuntra bibeltrogen apostolisk kristendom.
  • - är en flerspråkig nordisk gratis nättidning för hela familjen.
  • - vill bevaka aktuella ämnen samt villfarelser.
  • - vill publicera apologetiskt material samt bibeltrogna uppbyggelseartiklar.
  • - bevakar även kontroversiella ämnen som skapelsefrågor och aktuella miljö och klimatfrågor.
  • - ett informationsnav för flera systerprojekt (se menyalternativ "RIL Gruppen", http://rilnews.org/ril-gruppen).
  • - vill uppmuntra öppen diskussion om bibeltolkning (insändare & forum) för att motverka sluten sekterism.
  • - är politiskt obunden och vill istället motverka en politisering av i grunden religiösa frågor.
  • - publicerar även översätta artiklar av internationella gästskribenter.

0
Ditt betyg: Inget