RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Pedofilhärva i Finland ger upprättelse åt många

Antalet kända pedofilfall i Finland har ökat mycket sedan första avslöjandet i december 2009. Ett trettiotal fall har lett till polisutredningar och rättegångar. En intern utredning bland gammellaestadianerna visar att ytterligare mellan 70-100 fall av övergrepp skett sedan 80-talet.

Uleåborgstidningen Kaleva skriver om SRKs interna utredning om ett stort antal misstänkta fall av pedofili som presenterades under förmiddagen idag.

Det verkar som om SRK har förstått situationens allvar. Man verkar dessutom ha satt fokus rätt - uppmärksamheten på de drabbade. Man erkänner att offren har glömts bort. Öppenheten om detta sänder signaler åt dem som tidigare inte vågat träda fram att de nu har möjlighet att bli tagna på allvar och bli trodda.

I Kalevas artikel lyfter man även fram en för den kristna tron mycket känslig fråga - förlåtelsen. Alla fattar inte att förlåtelsen inte gör att det som inträffat plötsligt inte har hänt. De drabbade vill ofta förlåta men följderna av övergepp kan följa de drabbade resten av livet. Mycket kärlek behöver visas dem som blivit utsatta för hot och djupt kränkande övergrepp.

Övergrepp av andliga auktoriteter associerar ofta tvång och övergrepp med Gud och den kristna tron. Sådant är förödande för en persons andliga utveckling. Om de drabbade har levt under andliga hot i en osund miljö måste de få möjlighet att lära känna en ny och annorlunda anda, nämligen bibelns Gud som erbjuder frid istället för hot och tvång.

Bibelns Gud hotar inte de svaga när de mår dåligt och behöver dela sin nöd med någon. Därför behöver alltså frågan om förlåtelsen nyanseras så att drabbade förstår att de verkligen får samtala med andra och på det sättet dela sin börda med andra.

Attityden hos SRK verkar i denna artikel vara sådan att det ökar förtroendet för kristnas önskan att skydda de små och motverka allt ont och lösa banden för dem som blivit trälar under andras osunda drifter samt lösa även dem som är bundna i svåra synder. Sanningen befriar.

Säkert kan fler lära av detta exempel, inklusive andra riktningar inom Laestadianismen. Dags att sluta peka finger och istället ödmjukt börja tala sanning med varandra. Den tilltagande laglösheten (även bland troende) gör att kärleken till Gud och andra människor kallnar.

Kärleken är inte rädd och den smiter inte undan ("Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan..." 1Joh 4:18). Enligt Bibeln finns ett samband mellan kärleken och sanningen som sällan uppmärksammas:
:

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt...(1 Petr 1:22)

Från den gamle till [...] som jag älskar i sanningen, och... alla som har lärt känna sanningen.(2 Joh 1:1)

Se även 3 Joh 1:1.

Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org


Fler artiklar