RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Tue 25 Feb 2020, 22:40

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sat 23 Jul 2011, 16:42 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Tankarna går till de drabbade i Norge och ett helt land i sorg. Det är fasansfullt det som skett. Handlingen verkar vara noga planerad och uttänkt långt i förväg.

Men hur beskriver vi det som skett? Hur beskrivs problemet? Är detta endast en "angrepp på demokratin"? Är det inte istället ren ondska som rasade fritt i en människa som låtit sig uppfyllas av den onde?

Rätt svar på frågan

Det är livsviktigt att svara rätt på frågan om gärningsmannen var "sjuk" eller ond. Gud kallar nämligen ondska för ondska och synd för synd. Anledningen till att det är viktigt att även vi kristna kallar det onda ont och synd för synd, är att endast vid en korrekt problembeskrivning kan man söka rätt lösning till problemet.

Den ondes strategi är att få de kristna att börja beskriva människans problem på ett felaktigt sätt med ord som inte kan associeras till Guds undervisning. Om ett problem framstår som oförklarligt och okänt för Bibelns Gud (om det alltså inte nämns i bibeln) då verkar det även som om vi i vår tid inte heller har tillgång till sann kunskap om lösningarna på vår tids problem.

Själens läkare

I Norge anlitas det idag många psykologer för att trösta och ta hand om djupt uppskakade människor. Men bibelverserna nedan kan ge en antydan om huruvida även bibelns Gud har något att säga oss när det gäller lösningar för sådant vi idag så gärna kallar psykisk chock samt onda människor med "psykiska problem". Många kristna tror idag att vårt psyke och dess skador är någonting som är alltför svårt och avancerat för den mindre bildade kristne guden. Frågan är om man har själsliga eller psykiska problem att brottas med i Norge? Eller om frågan kanske rent av är fel ställd?

// Rolf Lampa

  Lästips: Notera var det i följande bibeltexter står "psyke" ('psuchē') i den grekiska grundtexten. Psyke är samma ord som "själ" på svenska.

 • så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ ('psyke') från döden och överskyler en myckenhet av synder. (Jak 5:20)
 • Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar ('psyke'). (Jak 1:21)
 • då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars ('psyke) frälsning. (1 Petr 1:9)
 • Renen edra själar ('psyke'), i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek, (1 Petr 1:22)
 • Ty I "gingen vilse såsom får", men nu haven I vänt om till edra själars ('psyke') herde och vårdare. (1 Petr 2:25)
 • Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina själar ('psyke') åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är. (1 Petr 4:19)
 • Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar ('psyke'). De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de. (2 Petr 2:14)
 • Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors själar ('psyke'), som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade. (Upp 6:9)
 • Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar ('psyke'), som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. (Upp 20:4)
 • Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen ('psyke'), utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ ('psyke') och kropp i Gehenna. - (Matt 10:28)
 • Tag på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar' ('psyke'). (Matt 11:29)
 • "Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ ('psyke') har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken. (Matt 12:18)
 • Då svarade han honom: "'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ ('psyke') och av allt ditt förstånd.' (Matt 22:37)
 • Då sade han till dem: "Min själ ('psyke') är djupt bedrövad, ända till döds; stanna kvar här och vaka med mig." (Matt 26:38)
 • Då sade Maria: "Min själ ('psyke') prisar storligen Herren, 47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. (Luk 1:46)
 • Ja, också genom din själ ('psyke') skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara." (Luk 2:35)
 • Ty Människosonen har icke kommit för att fördärva själar ('psyke'), utan för att frälsa dem." (Luk 9:56)
 • Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ ('psyke') utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' - (Luk 12:20)
 • Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar ('psyke'). (Luk 21:19)
 • [Jesus:] Nu är min själ ('psyke') i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund. (Joh 12:27)
 • ... du icke skall lämna min själ ('psyke') åt dödsriket och icke låta din Helige se förgängelse. (Apg 2:27)
 • och styrkte lärjungarnas själar ('psyke'), i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Apg 14:22)
 • "... vi hava hört att några som hava kommit från oss hava förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra själar ('psyke'), utan att de hava haft något uppdrag av oss," (Apg 15:24)
 • Och för min del vill jag gärna för edra själar ('psyke') både offra vad jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. Om jag nu så högt älskar eder, skall jag väl därför bliva mindre älskad? (2 Kor 12:15)
 • Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ ('psyke') och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (1 Thess 5:23)
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ ('psyke') och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)
 • I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ('psyke') ankare, som når innanför förlåten, (Heb 6:19)
 • och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ ('psyke') icke behag i honom". (Heb 10:38)
 • Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar ('psyke'). (Heb 12:3)

Enligt Strong's numbers:

  G5590 - ψυχή - psuchē
  psoo-khay'

  From G5594; breath, that is, (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315], [H7307] and [H2416]: - heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 26 Jul 2011, 15:39 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Jag har med förskräckelse noterat hur massmördarens far mycket omsorgsfullt bedyrar att han "inte haft nåt med [sonen] att göra". Särskilt inte sedan de känsligaste tonåren då pojkar formas till män. Mördaren Anders Breivik kunde knappast ha förnekats mer än så som person. Av sin far, det som betyder så oerhört mycket för en man. Och avslutningsvis uppmanas sonen dessutom att ta sitt liv. Av sin far.

Se intervju med fadern (artikelrubrik i AF; ”Måste vara mentalt sjuk”):
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyhete ... 3379002.ab

Jesus berättar om en annan sorts Fadersattityd. En far som aldrig, aldrig sviker. En som väntar (Luk 15:20).

Anders Breivik är inte psykiskt sjuk i någon "medicinsk" mening. Han är istället djupt skadad i sin själ (se i föregående inlägg exempel på vad bibeln säger om vårt psyke och själ, och därmed även om massmördarens psyke).

Faderns kärlek

Frågan i rubriken har - som alla förstår - verkligen inte enbart med Norge att göra. Ett av de underliggande problemen (svikande fäder) gäller minst lika mycket, eller mer, de övriga nordiska länderna. Och kanske endast i Norge klarar man av att begripa ett av budskapen i det som nu har hänt där (se "faderns" ynkliga bedyrande om sin betydelse för det som hänt). När Gud låter svek mot våra barn drabba oss själva då har Gud ärende till oss

Poängen är naturligtvis att svikande fäder kan - om inte Gud beskyddar - skapa monstruösa söner, och det problemet gäller verkligen inte bara norrmän. Jesus väljer att lyfta fram Faderns kärlek som exempel på Guds kärlek.

I Bibelns förebildande symbolspråk står mannen och det manliga alltid för för Gud och den självutgivande Kristus. Paulus säger att männen skall älska sina hustrur såsom Kristus älskar församlingen. Därför använder inte Jesus kvinnans (församlingens) kärlek som modell för Guds kärlek.

Gud om grymma mödrars totala likgiltighet

Därför säger också Gud redan i Gamla Testamentet till alla svikna och övergivna söner (och döttrar) att "om än din moder (församlingen) överger dig så skall dock inte jag (Gud, Fadern) överge dig. Ordagrant står det så här:

  15: Kan då en moder förgäta sitt barn, så att hon icke har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde förgäta sitt barn, så skulle dock jag icke förgäta dig. 16: Se, på mina händer har jag upptecknat dig; dina murar stå alltid inför mina ögon.
  (Jes 49)

Jesus kände skrifterna, och han valde förstås noga i det SYMBOLISKA språket när han utformade liknelser om förlorade söner och Faderns långmodiga kärlek. Församlingar däremot tenderar att bli likgiltiga för sina "barn" (församlingar kallas i symbolspråket för "kvinnor" eller "mödrar").

Fäders totala likgiltighet

Missförstå inte bibelns budskap om man och kvinna. GUD är den ende som inte sviker. Och i symbolspråket står den symboliska kvinnan för både kvinnor OCH män. Därför handlar bibeltexten om en "mor" som överger sina barn i praktiken även om män. Församlingar som överger sina barn består ju av både kvinnor och män.

Mördarens far må ha varit ambassadör eller diplomat för Norge, men han är med säkerhet INTE en ambassadör för ett sådant fadershjärta som Herren Jesus vill göra känd för oss. Det som är speciellt med männens svek är dock att när Satan lyckas göra oss män till ynkliga svikare, då förvrängs även barnens uppfattning om vem och hurudan (Gud) Fadern är. Gud är dock ingen svikare, men hur skall barn till svikande fäder förstå det? Gud uppmanar heller inte någon att begå självmord. Istället dör Gud i vårt, kvinnans, församlingens, i ditt och mitt ställe. Allt detta gjorde Gud genom sin son Jesus Kristus.

Den som har sett mig har sett Fadern sade Jesus.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group