RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Tue 25 Feb 2020, 23:22

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 
Author Message
 Post subject: Själen och anden.
PostPosted: Mon 08 Aug 2011, 23:48 

Joined: Wed 08 Sep 2010, 15:27
Posts: 15
Guds frid!
Jag har några frågor/funderingar angående själ och ande, som jag skulle vilja ha svar på utifrån Biblen.


Fråga 1: Vad är skillnaderna mellan ande och själ?


Fråga 2: Har ande varelser själar, (Gud, Satan, änglar, onda andar, etc)?


Fråga 3: Är det skillnad mellan att ta emot den helige Ande, bli döpt i den helige Ande och uppfyllas av den helige ande? Joh 20:22 "...Tag emot den helige Ande!...", Luk 24:49 "...jag skall sända er vad min Fader lovat...skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden."


Fråga 4: Skall/Kan vi vittna om Jesus/sprida evangelium på "rätt sätt" innan vi tagit emot, blivit döpta eller blivit uppfyllda av den helige Ande? Apg 1:5 "...ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande. " Apg 1:8 "...när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen I Jerusalem..." Detta efter att Jesus i, Joh 20:22 sagt: "...Tag emot den helige Ande!..."


Fråga 5,6: (5) Är anden och själen evig, som vissa påstår att Bibeln lär? (6) Lider en otroende en oändlig tid i Gehenna lik en troende som får vila i en evighet.


Tack och må Guds nåd vara med er alla! :]
//Daniel Asplund

PS 28:6-7 "Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta, jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång."


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Fri 12 Aug 2011, 20:40 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
D.Asplund wrote:
Guds frid!
Fråga 1: Vad är skillnaderna mellan ande och själ?
Fråga 2: Har ande varelser själar, (Gud, Satan, änglar, onda andar, etc)?

Guds frid,

Detta var många frågor på en gång, så jag svarar därför lite i sänder. Det är förstås fritt även för andra att svara. Det första jag tänker på när det gäller att söka svar på dina frågor är förstås att göra en sökning i bibeln på de verser som innehåller BÅDE ande och själ. I 1917 hittar jag med eSword följande verser:

 • "Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken. (Mat 12:18)
 • Så är ock skrivet: "Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ." Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.(1 Kor 15:45)
 • Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (1 Thess 5:23)
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)

Andar har själ?

Fråga 2 först: Som du ser blir åtminstone fråga nummer två besvarad i klartexten - Gud som sägs vara Ande (se Joh 4:24*) säger i Matt 12:18 att han även har själ ('psyke') som finner behag i Sonen Jesus. Jesus skulle alltså få Ande av samme Gud som inte bara har Ande utan även själ ('psyke'). Andevarelser verkar alltså kunna ha en själ.

Skillnad

Fråga 1: Angående skillnaden mellan Ande och själ finns några saker vi kan konstatera direkt utifrån bibeltexterna. Notera att ordet för ande och vind är samma ord på grekiska, 'pneuma' (tryckluft kallas med ett finare ord för "pneumatik"). Ordet som översatts med själ är 'psuche', eller det vi på svenska kallar 'psyke'.

För det första, eftersom Ande och själ nämns i samma mening finns alltså en skillnad mellan dem (annars skulle den ena av dem vara onödig att nämna). Se även klartexten (Heb 4:12) som visar att det finns en skarp gräns mellan själ och ande. För det andra sägs om Gud att han ÄR Ande men aldrig att han ÄR en själ. För det tredje verkar Anden vara livgivande och något som kan uppliva/ge liv åt själen. Däremot sägs aldrig att själen kan ge liv åt Anden.

Det finns säkert mer att säga om detta som vi kan återkomma till. Dina frågor är verkligen utmanande att besvara på ett lättförståeligt sätt. Nedan ges också tips om hur alla kan själv studera alla förekomster av de två orden i bibelns grundtext (se tips nedan).

// Rolf Lampa


* Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning."

Tips: Man kan i eSword söka även på grundtexten (i översättning kan ju vissa ord "försvinna"). Gör så här: Sök upp vad gruntextens ord har för nummer enligt Strong's numrering. I detta fall:
  Ande - pneuma: G4151. "G" står för Grekiska, "H" står för Hebreiska
  Själ - psuche : G5590

Välj därefter KJV+ (dvs King James Version med Strong's numrering och sök i texten med G4151 och/eller G5590, då kommer alla verser där dessa ord förekommer i grundtexten att visas!


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Fri 12 Aug 2011, 21:08 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Jag hittade fler verser med både ande och själ när jag sökte med följande Regex (Regular Expression) i KJV+:
'(G5590.*G4151|G4151.*G5590)' (utan duttar).
De två G-orden i uttrycket upprepas (före och efter tecknet "|" som betyder "eller") men i omkastad ordning.

 • Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul# is well pleased: I will put my spirit# upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (Mat 12:18)
 • And so it is written, The first man Adam was made a living soul;# the last Adam was made a quickening spirit.# (1Ko 15:45)
 • Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit,# with one mind# (psyke) striving together for the faith of the gospel; (Fil 1:27)
 • And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit# and soul# and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. (1Te 5:23)
 • For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul# and spirit,# and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. (Heb 4:12)
 • Seeing ye have purified your souls# in obeying the truth through the Spirit# unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently: (1Pe 1:22)

// Rolf


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Själen och anden.
PostPosted: Fri 12 Aug 2011, 23:53 

Joined: Wed 08 Sep 2010, 15:27
Posts: 15
Tack för ditt svar. Egentligen så är det okej om vi lämnar fråga 1, 2, 5 och 6 det räcker nog för mig att jag vet att det är skillnad mellan själen och anden...
och fråga 2 är ju redan ganska klar.

Däremot skulle jag gärna vilja förstå mera just om frågorna 3, 4 som handlar om den helige Ande, det verkar som att inte många är "beklädda med kraft från höjden" nu för tiden och att det inte finns många (synliga)vittnen. Jag skulle också ha en till fråga om det är okej. :roll:

Fråga 7: Skall alla, som hör och tror på Herren, vara hans vittnen, och bli beklädda med kraft från höjden?


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Själen och anden.
PostPosted: Sat 13 Aug 2011, 00:52 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
D.Asplund wrote:
Fråga 7: Skall alla, som hör och tror på Herren, vara hans vittnen, och bli beklädda med kraft från höjden?

Det vi kan vara helt säkra på är att apostlarna hade ett särskilt uppdrag. De var ögonvittnen. Man glömmer lätt bort detta. Ta som exempel rapporteringen från upploppen i London. Ögonvittnen. Annars skulle vi inte veta vad som händer.

Detta var en särskild uppgift för apostlarna. Att vara ögonvittnen, och de visste att det skulle kosta dem livet. De såg hur det gick med Jesus, och de visste att han sagt att de inte kunde vänta sig något bättre än sin mästare.

I det läget, vad behövde de för att kunna gå ut och vittna om vad de hade sett och hört? Jo, mycket kraft och frimodighet. Och det fick dom. Och nog har många det även idag.

Men hur många har grepp om vad de skall vittna om? Skall vi vittna om våra egna andliga erfarenheter, eller om vad Gud har sagt och gjort? Johannes ger oss svaret, samtidigt som han visar hur speciella de själva var som hade sett Jesus, hört honom, och rört vid honom. Ögonvittnet säger:

  1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord är det vi vittnar. (1 Joh 1:1)
  2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det ...
  3 Det vi har sett och hört förkunnar vi...

Det finns säkert mer att säga om Anden i samband med detta, men det som gör att även vi kan vara med i någonting väldigt stort - trots att vi inte sett Jesus på samma sätt som apostlarna - är till exempel följande ord av Jesus:

  ... De ord som jag har talat till eder ÄR ande och är liv. (Joh 6:63)

Gud verkar genom sitt ord. Det blir svårt för oss om vi fokuserar på Anden, som vi "inte vet varifrån den kommer eller vart den far". Däremot verkar Gud genom sitt ord. Både i oss och i andra. Därför är det så viktigt att särskilt hålla sig nära ordet. Med ordet är det på liknande sätt som när man sår: Man strör ut frön, man sprider (Guds) ord, men man kan inte göra så mycket åt dessa frön sedan man släppt ur dem. Gud gör den märkliga biten - att döda korn får liv och tränger upp ur jord och ibland till och med genom asfalt! :-)

Guds ord ÄR ande och liv.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Själen och anden.
PostPosted: Sun 14 Aug 2011, 11:49 

Joined: Wed 08 Sep 2010, 15:27
Posts: 15
Okej, jag har nog missförstått/blandat ihop det här med vittnen. Jag tänkte att eftersom evangelium är budskapet om Jesus liv,, död och uppståndelse så är evangelister Jesu vittnen.

En vers om att ta emot den helige Ande: Efe 1:13 "I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill."


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Sun 14 Aug 2011, 16:34 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
D.Asplund wrote:
Okej, jag har nog missförstått/blandat ihop det här med vittnen. Jag tänkte att eftersom evangelium är budskapet om Jesus liv,, död och uppståndelse så är evangelister Jesu vittnen.

Ögonvittnen till Jesus
Det viktigaste är kanske att göra skillnad mellan de tolv ögonvittnena och alla andra vittnen. Vi kan ju inte vara ögonvittnen om att ha sett och rört vid Jesus, men vi kan vittna om vad Jesus säger i sitt Ord samt vad i detta ord han har förklarat för oss som vi kan dela med oss av till andra.

Vittna om Jesus
På ett sätt är vi därför allihop vittnen, även om vi inte är det på exakt samma sätt som de tolv. Jesu vittnesbörd (att berätta om och erkänna Herren Jesus) är ju profetians ande (Upp 19:10). På Engelska: "the testimony of Jesus is the spirit of prophecy".

Vittna om tron på Jesus
En vanlig missuppfattning är att det är att vittna när man säger att man tror. Att vittna om vår tro är inte samma sak som att vittna om skälen för denna tro. Om detta säger Petrus i 1 Petr 3:15 att " Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder" (FSB översätter: "... alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.")

Det kan finnas ett värde i att fundera lite över skillnaderna mellan de tre rubrikerna i fetstil. Men jag vet inte om det ger svar eller bara fler frågor. :-)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Sun 14 Aug 2011, 17:06 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
D.Asplund wrote:
En vers om att ta emot den helige Ande: Efe 1:13 "I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill."

När det gäller den Helige Ande så verkar det vara något man inte själv kan ta till sig utan något som Gud ger, efter sin vilja. Att Bibeln berättar om olika sätt och omständigheter kring hur människor fått den Helig Ande visar på att det inte bara finns "ett sätt". Därför är det viktigt att först ta reda på vad som "alltid" gäller. Och då kommer jag framförallt att tänka på följande bibelställen:

Vi kan inte styra Guds Ande:
  "Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden." (Joh 3:8)

Det är Gud som utdelar Helig Ande efter sin vilja:
  "varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja." (Heb 2:4)

Anden sätter ingen fokus på sig själv:
  Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig. (Joh 15:26)

Man kan vara mer eller mindre uppfylld av Helig Ande:
  "Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala." (Apg 2:4)
  (Men observera att de var ju inte på det sättet hela tiden, vilket inte betyder att de saknade den Helige Ande)

Många inser sin litenhet inför det stora som Gud gör:
  "Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. (Matt 5:3)

Vi är inte alltid upprymda och inspirerade:
  "Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord," (Rom 8:26)

Och om den andliga fattigdomen känns alltför svår - be om Helig Ande!
  "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" (Luk 11:13)

Strax före Jesus sade detta sade han också så här: "Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." (Luk 11:9, 10)

Bara Gud råder över den Helige Ande, aldrig vi.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Själen och anden.
PostPosted: Mon 15 Aug 2011, 14:57 

Joined: Wed 08 Sep 2010, 15:27
Posts: 15
Okej, alltså är det skillnad på att vara uppfylld av Anden och att ha blivit döpt i den helige Ande, enligt Apg 4:24-31 eftersom dessa redan hade blivit döpta.

Apg 8:14-17 Folk från Samarien hade alltså tagit emot Guds ord, blivit döpta i Herren Jesu namn, men Anden hade ännu inte fallit på någon av dem, så Petrus och Johannes kom och bad för dem att de skulle få den helige Ande. Apg 8:17 "Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande."

Apg 10:44-48 Kornelius och hans bekanta tog emot Guds ord, då blev den helige Ande också utgjuten över dem, sedan döptes de i vatten.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group