RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Wed 08 Jul 2020, 05:17

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

Tror du att en enskild Anti-Krist kommer att dyka upp?
Ja, så verkar det enligt Bibelns klartext. 100%  100%  [ 4 ]
Vet inte, jag tycker att Bibeln är otydlig på den punkten. 0%  0%  [ 0 ]
Nej, det finns inget i Bibeln som tyder på det. 0%  0%  [ 0 ]
Total votes : 4
Author Message
PostPosted: Sat 07 Jul 2012, 03:27 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
När allting bävar
Det andliga mörkret tilltar och avfallet från "den tron"* blir snabbt större. Samtidigt ökar påvedömet sitt inflytande över kristenheten. Och samtidigt med allt detta ökar islamister sitt politiska inflytande både i västvärlden och i mellanöstern där flera diktaturer har fallit och makten övertas av islamister med en tydlig målsättning att utrota Israel (senaste exemplet i Egypten). Detta väcker frågor om Uppenbarelsebokens och profeternas skildringar om stora omvälvningar vid tidens slut, samt frågor om en kommande Anti-Krist.

Vem är Allah? (Valid Shoebat)
För den som vill få en nyanserad bild av det hot som riktas mot till exempel Israel (både det andliga och det naturliga Israel) föreslås följande snabbgenomgång av den bibliska bakgrunden till bibelns profetior om "babels dotter" och "abbadon" ("förstöraren") av Valid Shoebat**, en kristen Palestinier och före detta terrorist, som deltar i en intervju kring ämnet Allah, tillsammans med apologeten Dave Hunt, den idag kanske främste "experten" på ämnet Anti-Krist och Katolska Kyrkan (Engelskt tal):Tankeväckande. Efter att ha hört Valid Shoebat kanske många undrar om Katolska kyrkan alltså inte kommer att ha en avgörande roll i samband med anti-krists framträdande.

Observera att det som Valid berättar om har en mycket stark förankring både i Bibelns profetia och i mellanösterns historia, men det finns också ett viktigt men: Därmed är inte alla aktörer i de slutliga händelserna i historien helt klarlagda.

Flera aktörer att identifiera
Det är viktigt att notera att ändtidens omvälvande händelser inte bara handlar om en viss anti-Krist som skall komma, utan även om andra aktörer kring detta fenomen, såsom "den falske profeten", en viss "kvinna" som rider på ett "vilddjur", därför nyttar det även att förstå vem "vilddjuret" är, och så vidare. Vidare var det en "stjärna" som fallit från himmelen som öppnade "avgrundens brunn". Men vem är då denna "stjärna"?

Mer bakgrund om "babels dotter"
Den som vill "pröva allt" och endast behålla det som är gott kan även se ett videoföredrag av en viss Bill Cloud som är inne på tankegångar som liknande dem Valid Shoebat lade fram om babelsdotter. Följande föredrag ger en del kompletterande upplysningar som hjälper till att sortera upp begreppen samt identifiera vilddjuret (med reservation för att Cloud i fördraget avvisar föreställningen om en kommande anti-krist, samt att denne skulle ha med katolska kyrkan att göra, men den saken kan vi återkomma till senare):Det är viktigt att notera att bara för att en viss plats pekas ut så har därmed inte alla aktörer i scenarierna pekats ut. Att till exempel en aktör (kvinnan) förs till en plats som motsvarar centrum för det gamla babylon säger inte detta någonting bestämt om kvinnans identitet idag, om vi inte vet varifrån kvinnan kommer.

Katolska Kyrkan?
Som de flesta kanske redan listat ut så tror inte jag att påvedömet bör räknas ut för tidigt. Det finns flera anledningar till att ha med RKK i beräkningarna och här följer bara några få exempel, det finns många fler:

  1. Den första anledningen är en anledning som inte så många idag längre känner till: Romerska katolska Kyrkan (RKK) har mördat omkring 50 miljoner kristna under sin blodiga historia. I Upp 17:6 står att "Och jag såg att [i]kvinnan var berusad av de heligas [judar] blod, av Jesu vittnens [kristna] blod." )
  [/i]

  2. Den andra anledningen är att RKK fortfarande inte har några planer på att ge upp sina ambitioner att ena alla världens religioner under påven. Men om om denna kvinna skall "rida" även på det muslimska "vilddjuret" så är det inte otänkbart att "Kvinnan" i så fall kanske behöver flytta på sig från Rom till en plats som muslimer kanske anser att passar bättre som religiöst centrum.

  3. Påvens ämbete går under flera olika titlar, och en av dem luder på latin "Vicarius Christi", dvs vikarier eller ersättare för Kristus (på engelska "Vicar of Christ"). Direktöversatt till koine grekiska skulle titeln lyda "anti-krist".

  4. Påven har under senaste decennierna tydligt visat sina ambitioner att ena alla religioner under samma överhuvud, naturligtvis under påven själv, vilket de försöker uppnå genom religionsblandning och godkännande av fler vägar till frälsning än endast tron på Jesus Kristus.

Underskatta inte bedragarens list
Med mera. Avsikten med denna tråd är att uppmuntra diskussion kring frågor om anti-krist, förförelse av katolska kyrkan, hotet från islam, med mera eftersom det just nu snabbt drar ihop sig till svårigheter och ostabilitet för nuvarande världsordning.

När världsordningen och världsmakterna vacklar kan stora förändringar ske på mycket kort tid och då är det viktigt att Guds barn uppfattar situationen så tydligt att de inte av okunnighet dras in i någon form av andlig förförelse som kan försätta dem i andlig livsfara.

Satan drar sig inte för att ta till våld och anställa stor förödelse när hans list är avslöjad och han inte längre kan verka i det fördolda. Samtidigt kan vi påminna oss om att Jesus uppmanade de sina att lyfta upp sina ansikten och se fram emot frälsningen när kaoset tilltar och tecknen allt tydligare pekar på att världsordningen går mot sitt slut.

Jesus kommer snart. Hoppas på en intressant diskussion.

Textning av Video
Till sist: Förutom intervjun ovan med Valid Shoebat och Dave Hunt finns en nästan 3 timmar lång videodokumentär om RKK som skulle behöva översättas och textas (engelska till svenska). Arbetet kan delas upp på flera tidsavsnitt och översättare. De som är intresserade av att hjälpa till får gärna höra av sig till mig på följande mail: rolf.lampa - at - rilnews - org.

// Rolf Lampa


  * Den tron - det var en viss bestämd tro som Jesus talade om då han undrade om han kommer att finna "den tron" när han kommer åter för andra gången.

  ** Valid Shoebat - kristen Palestinier och före detta terrorist, hans farfar ägde ängarna utanför Betlehem där änglarna mötte herdarna vid tiden för Jesu födelse.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 09 Jul 2012, 10:03 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Band mellan Katolska kyrkan och Islam

Guds frid!

Kom över en del intressant information angående kopplingar mellan Katolska Kyrkan(KK) och Islam.

http://www.reachingcatholics.org/cath_islam.html

Quote:
Roman Catholicism recognizes Allah as the God of the Bible. In 1985, Pope John Paul II declared to an enraptured audience of thousands of Muslim youths, "Christians and Muslims, we have many things in common as believers and as human beings....We believe in the same God, the one and only God, the living God...."Här säger påven att VI kristna och muslimer har samma Gud. Kan dock inte hålla med där.
Dock kan jag hålla med om att KK och Islam har samma Gud.


Här är ett till citat från Nostra Aetate, Andra vatican conciliet:

Quote:
The Church has also a high regard for the Muslims. They worship God, who is one, living and subsistent, merciful and almighty, the Creator of heaven and earth, who has also spoken to men. They strive to submit themselves without reserve to the hidden decrees of God, just as Abraham submitted himself to God's plan, to whose faith Muslims eagerly link their own.

Although not acknowledging him as God, they venerate Jesus as a prophet, his virgin Mother they also honor, and even at times devoutly evoke. Further, they await the day of judgment and the reward of God following the resurrection of the dead. For this reason they highly esteem an upright life and worship God, especially by way of prayer, alms-deeds and fasting (Nostra Aetate, Vatican II).


Översättning med Google translate(hade inte tid med någon mera exakt översättning:
Quote:
Kyrkan har också en hög aktning för muslimerna. De tillber Gud, som är en, levande och subsistent, barmhärtig och allsmäktig, skaparen av himmel och jord, som också har talat med män. De strävar efter att underkasta sig utan förbehåll till den dolda dekret av Gud, precis som Abraham underkastade sig Guds plan, vars tro muslimer ivrigt koppla sitt eget.

Även om det inte erkänner honom som Gud, vördar de Jesus som en profet, hans jungfruliga moder ärar de också, och även ibland andäktigt framkallar. Dessutom väntar de på domens dag och belöningen Guds efter uppståndelsen av de döda. Av denna anledning högakta en rättskaffens liv och tillbedjan Gud, speciellt genom bön, allmosor och fasta (Nostra Aetate, Andra Vatikankonciliet)Och så ett citat från en påve igen då:
Quote:
Pope John Paul II addressed a Catholic community in Turkey with these words: "I wonder if it is now urgent, precisely today when Christians and Muslims have entered a new period of history, to recognize and develop the spiritual bonds that unite us."


Svenska:
Quote:
Påven Johannes Paulus II tog upp en katolsk gemenskap i Turkiet med dessa ord: "Jag undrar om det nu är angeläget just idag när kristna och muslimer har gått in i en ny period i historien, att erkänna och utveckla de andliga band som förenar oss."


Finns ju många andra likheter mellan dessa två också.
  -Frälsning fås inte av nåd
  -Repterande av böner
  -pilgrimsresor
  -dyrkandet av Maria


hmm..

//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 10 Jul 2012, 17:37 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
En av de vidrigaste sakerna med den Romersk Katolska Kyrkan är dess smak för världslig makt och politik. Det är nämligen sådant som är huvudskälet till hur den steg för steg har förvrängt Bibelns lära. Alltså för att ursäkta den hänsynslösa grymhet de behövt tillämpa för att lyckas lura till sig sin rikedom och ställning nära makten. Närheten till makten har visserligen varierat i olika tiden och i olika regioner, men mönstret för tillvägagångssättet har ständigt upprepats gång efter annan. Och "Kristi ersättare" på jorden har alltså inte dragit sig för att i Guds namn plundra och mörda miljontals människor.

Maktens arrogans och berusning
Om påven till exempel ville avsätta en kejsare eller kung i annat land, då uteslöts denne först ur kyrkan (notera att enligt läran kan man nå frälsning endast genom medlemskap i kyrkan och hennes förmedling av sakramenten). Och man uteslöt även alla dem som understödde den som blivit bannlyst, och på det sättet kunde man genom religionen och ren utpressning styra kungar och kejsare som små hundvalpar. Även de som understödde den person som hade uteslutits ur kyrkan uteslöts alltså som avfällingar och jagades och dödades som djur medan all deras egendom förverkades.

Ett exempel på hur hänsynslöst och arrogant som "Kristi ersättare" på jorden raljerade med sin makt kan nämnas påve Alexander III (1159-81) som förnedrade den romerske kejsaren Fredrik Barbarossa, kung över Tyskland och Italien. Påvens arme vann över kejsarens styrkor med påföljden att kejsaren tvingades fara till Rom för att be påven om förlåtelse och få avlösning. Där fick kejsaren även avge ett löfte om att för all framtid underordna sig den Katolska Kyrkan.

När kejsaren väl kom fram och föll ner inför påven i Rom fick han lägga sin kejserliga mantel åt sidan, gå ner på båda knäna och pressa bröstkorgen mot marken. Liggande i denna ömkliga ställning steg sedan påve Alexander fram och placerade sin fot på kejsarens nacke medan kardinalerna dundrade och mässade "Du skola nedtrampa huggormar och krossa både lejon och drake...".

Drag ut ifrån henne
Men är sådant maktfullkomligt beteende efter Jesus och Petrus exempel? Är detta hur Jesus och apostlarna undervisade att kristna skulle förhålla sig till världslig makt? Nej, Jesus sade att hans rike INTE är av denna världen. Och apostlarna var även noga med att påpeka att vi skulle underordna oss sådan makt. Ingen form av "härskande" attityder skulle få finnas i Guds församling.

Jesus kom för att tjäna, inte för att betjänas. Han ödmjukade sig och befriade människor, men den genomkorrumperade onda katolska kyrkan vill (precis som alla andra sataniska system) bara härska och förnedra dem som inte frivilligt underordnar sig hennes makt och godtycke. Hon har ständigt låtit sig berusas av sin makt och sin rikedom som hon skaffat sig genom att dricka de rättfärdigas blod som mördades för att de vägrade acceptera hennes härskarsinne.

Satan har dock användning för denna andliga hora som använder sitt imponerande yttre och den hänsynslöshet och skicklighet som hon övat upp under nästan tvåtusen år för att samla makt och hålla i tömmarna för alla de vilddjur hon rider på och styr med sina intriger och hänsynslöshet.

Skökan står alltså främst för en anda och en attityd som beskrivs ovan. Och anda och attityd är något som förenar, och därför finner också andliga avgudadyrkare samhörighet med andra med samma anda och attityd. Dvs katolska kyrkan försöker och lyckas också dra till sig alla som tillhör samma onda väsen. Och det är också därför man alltid skall hålla utkik efter skökans anda och attityd oavsett de yttre sammanhangen. Sköka är bildspråk och står för trolös avgudadyrkan.

Och var man än upptäcker skökans avfälliga och manipulativa anda under en fin yta, skall man dra ut ifrån den så att man inte också själv blir medskyldig till de vidrigheter som döljs strax under den fina ytan.(Upp 18:4)

Tecken på tillhörighet
Kyrkan alltså inte bara mördade sig fram till makten, utan den passade även på att göra sig själv stenrik genom plundring av ofantliga mängder oskyldiga offer. Så gör psykopater än idag. Man behöver bara hålla utkik efter var pedofiler håller till så hittar man samma rovdjursanda under ytan.

Om blodet på övre dörrträet i Egypten var tecknet på Guds försoningsverk, så är kombinationen våld och girighet och pervers sexualitet satans eget särskilda kännetecken var man än hittar sådant. Därför är också alla medel tillåtna hos dem som riskerar att avslöjas. Men dessa tecken avslöjar alltså att under ytan finns en ond rot som avskyr sanningen.

Den som älskar makt blir också korrumperad av maktens "gud."

Påvarnas ojämförliga blodtörst
Ingen romersk kejsare (dvs världslig makt) under de första århundradena mördade så många kristna (martyrer) som vissa av de blodtörstiga påvarna dödade på en enda kväll.

Och ofta tvingade man den världsliga makt man hade underkuvat att utföra blodsdåd på direkt befallning av påven som alltså med utpressning och hot om evigt helvete (nåd kunde bara erhållas genom kyrkan) utövade övervåld med makt både kyrkligt och världsligt.

Girighet och celibat
Katolska påvar har i alla tider ändrat läran när det behövdes för att stärka och öka sin makt (över jordens konungar och länder) och för skydda och öka sina rikedomar.

Till exempel har RKK försvarat celibatet med alla till buds stående medel men aldrig har någon påve, kardinal eller präst fråntagits sitt ämbete för att de levt med en eller flera älskarinnor. Anledningen är att om präster och kardinaler får arvingar skulle det snabbt dränera kyrkan på hennes rikedomar. Girighet är alltså främsta skälet.

De stora ekonomiska resurserna behövs också för att kunna påverka politiskt när man går in för att utöva press på regeringar och politiska aktörer i olika frågor. Man kan inte (ännu) verka lika öppet idag i västvärlden som tidigare, men i Latinamerika och i de forna öststaterna håller man inte tillbaka på samma sätt.

Skökans exempel
Av den trolösa katolska kyrkan kan man lära sig känna igen det typiska mönstret för avgudadyrkares sätt. Om förutsättningarna för att skaffa sig eller behålla rikedom och makt hotas, då ändrar den bibeltrogna skökan läran för att bevisa att Gud själv välsignar och stödjer det onda.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Fri 20 Jul 2012, 08:26 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Liten intressant video om Islam.
En timmes predikan av Walid Shoebat föredetta Muslim.
Tyvärr finns det ingen svensk text.Samma sak här han anser inte att RKK har något med saken att göra. fast det måste förstås diskuteras.
//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Thu 14 Mar 2013, 12:31 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
här är en intressant dokumentär som ytterligare belyser BÅDE den islamska agendan, samt den katolska kyrkans hat mot Israel och allt som Bibeln Gud står för.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Wed 20 Mar 2013, 12:00 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52Denna dokumentär tyckte jag var rätt så bra. det är förstås mycket spekulationer, men lägger fram en plan och en beskrivning, som om den stämmer, lägger många av bitarna på plats.

Men som sagt vi får pröva.

//Christoffer


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Wed 20 Mar 2013, 13:36 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
... belyser ... den katolska kyrkans hat mot Israel och allt som Bibeln Gud står för.
Men är det verkligen bara den katolska kyrkan som "hatar" Israel? Du bor uppenbarligen inte i Sverige...

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 28 Jan 2014, 15:10 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52delar denna för en specifik orsak.
denna video samlar många klipp från hur muslimer samlas för att förespråka ett kalifat.
det är många muslimer som talar och arbetar för ett kalifat.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 28 Jan 2014, 18:14 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
... muslimer samlas för att förespråka ett kalifat.
det är många muslimer som talar och arbetar för ett kalifat.


Det blir många "dots" att koppla ihop numera, för katolska Kyrkan är också intensivt sysselsatt med att försöka samla under sig alla kyrkor och religioner.

Alla onda krafter verkar vara i intensiv rörelse just nu, så det måste nog snart börja märkas på olika påtagliga sätt. Vaksamhet är därför mer viktigt idag än någonsin.

Skulle motvarande situation uppstå för en sjöman på havet som den som nu råder på det andliga området skulle man med bibelns bildspråk kunna likna det vid att det stormar på havet (vindar och andar är samma ord på grekiskan) och att den kraftiga vinden riskerar att välta hela skepp (läs församlingar, se Ordspr 31 not slutet, samt dito i Upp). Vad man gör i ett läge när båten riskerar att kastas omkull av vindarna är naturligtvis att man revar ner seglen så att skeppet inte kantrar. Samtidigt saktar man ner farten genom att sänka ner ett släpankare, minst. Låt helst ankaret haka fast i någon undervattensklippa och var stilla. Inför Herren.

Det finns situationer som är alltför komplicerat att reda ut när allt blir kaotiskt, även för sjömän alltså. Därför finns alternativet att istället varva ner, och att inte ge sig in på några andliga äventyr mitt under kaoset.

Och det som alltid varit det viktigaste är fortfarande det viktigaste - att hålla fast vid Jesu ord och förbli vid det enkla evangeliet om Jesu blod som renar från all synd.

// Rolf


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group