RIL News Forum
https://rilnews.org/forums/

Välsignelse och förbannelse
https://rilnews.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=148
Page 1 of 1

Author:  D.Asplund [ Thu 19 Jul 2012, 16:03 ]
Post subject:  Välsignelse och förbannelse

Guds frid

Vad är en välsignelse och vad är en förbannelse, eller vad gör man när man välsignar/förbannar någon

"Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er."
"Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte."

"Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa skall slockna i djupaste mörker."
"Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld."
"Inte ens i din tanke skall du förbanna en kung, och inte ens i ditt sovrum skall du förbanna den rike, ty himlens fåglar bär fram ditt tal, och de bevingade för vidare vad du har sagt."


Får inte riktigt ut något av de här verserna när jag inte vet vad orden betyder. :S


//Daniel Asplund

Author:  Rolf Lampa [ Fri 20 Jul 2012, 17:45 ]
Post subject:  Re: Välsignelse och förbannelse

Guds frid,

Den djupare betydelsen i orden förbanna och välsigna kan i Bibeln vara lite olika och framgår inte alltid i svensk översättning. Sammanhanget brukar dock ge förklara en hel del.

Ifråga om "förbanna" förekommer flera olika betydelser, allt från att baktala eller förolämpa genom att rabbla upp ramsor med ondskefulla ord. Att förbanna avser ofta att uttrycka djupt förakt och avsky. Även ordet välsigna kan ha avse lite olika saker, från att prisa någon till att gratulera och välgångsönska.

Ond eller god önskan
Att förbanna kan avse att önska något ont över någon annan. Man inser lätt att det inte är efter Guds sinne att önska något ont över någon annan. En välsignelse kan på liknande sätt avse att önska gott över en annan, dvs en en välgångsönskning.

Starka ord
Man kan dock även blanda ihop saker. Jämför det ovan sagda om förbanna med följande ord av Jesus: "I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?"(Matt 23:33). Det är skillnad på att konstatera vad någon är och vad man önskar att de vore. Jesus önskade inte att hycklarna vore andligen döda hycklare, men han säger dem sanningen.

Vara eller bli
På liknande sätt ser vi Petrus använda starka ord om vissa religiösa människor: Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de." (2 Petr 2:14) Här konstaterar Petrus vad de är, inte vad han önskar att de blir eller vore. Skillnaden är väldigt stor eftersom det ena är synd och det andra kan vara den sanning som behöver uttalas antingen för dem saken gäller eller för att varna andra.

Se sammanhanget
Flera olika ord i grundspråken har översätts till ett ord på svenska, t.ex. förbanna. Därför bör man kolla grundtexten samt jämföra med andra ställen hur samma ord har använts. Och alltid gäller ju även att sammanhanget ger den starkaste ledtråden om i vilken betydelse och syfte ett ord har använts.

// Rolf Lampa

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/