RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Tue 25 Feb 2020, 23:07

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Konspirations teorier!
PostPosted: Thu 09 Aug 2012, 18:55 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Guds frid,

Låt oss gå rakt på sak.
I detta inlägg vill jag lyfta fram olika saker som jag har tänkt på och funderat kring.
1. Konspirations teorier
2. Vem är den störste konspiratören?
3. ska vi bry oss om konspirations teorier?


1. Konspirations teorier
Jag vill lyfta fram de tankar jag haft och har, samt diskutera olika saker.

De som har bekantat sig lite med internet och de forum som finns här har säkert under åren stött på en del konspirations teorier. Det finns otaliga teorier om det ena och det andra. Sök på Konspiration och det kommer fram hela listan och det är bara att välja och vraka.

Först en liten beskrivning på vad konspirations teori är.
Citat från Wikipedia:
Quote:
En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder "andas tillsammans") är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Gemensamt för konspirationsteorier är att berättelsen omfattar en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner. Dessa personer har enorma resurser till sitt förfogande, och samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar. Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konspirationsteori

Jag skall också nämna ett fåtal av de teorier som jag stött på.
Jag länkar här nedan till material och dokumentärer (oftast hemmagjorda):

9/11:
http://www.youtube.com/results?search_q ... JXeicomrbc

Dessa teorier menar att det inte var terrorister som stod bakom 9/11 attackerna, utan att det i själva verket var USA/Illuminati/Zionisterna som har iscensatt det hela.

Illuminati:
http://www.youtube.com/results?search_q ... l3eB_y6vKY

Nästa teori jag väljer att ta upp är Illuminati. Här finns såna mängder med "information" att det antagligen skulle ta flera månader att läsa allt som skrivits.
Illuminati sägs vara en sammansvärjning att skapa en ny världs ordning med en valuta, en regering och en religion.


Zionism:
http://www.youtube.com/results?search_q ... ecOODgEO-c
Denna teori handlar om att Zionisterna,(Judar?) konspirerar för att styra hela världen.

Chem trails:
http://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA
Denna dokumentär menar att regeringar/företag sprider kemikalier uppe i luften för att styra vädret och att dessa kemikalier skadar människor och gröda.

Den sista jag väljer att ta upp är Olympic 2012 konspirationen som handlar just om de Olympiska spelen som utspelar sig i dagarna i London:
Documentär:
http://www.youtube.com/watch?v=2Ny_8ZGjK1s
http://www.youtube.com/results?search_q ... TnwIXa1KeQ

Som ni ser handlar mycket om Illuminati och Sionism. Denna teori menar att något SKALL hända i London.
Enligt filmen borde det hända ganska snart eftersom OS snart är över. Man menar att en olycka/bomb/gasattack eller liknande skall inträffa.
Jag avhåller mig att spekulera i om just denna teori är sann eller inte. Utan istället låter vi tiden visa det.

Det finns också många andra teorier och dokumentärer man kan söka på ifall man vill veta vad som händer och diskuteras där ute.
Till exempel:
- Zeitgeist the movie, samt uppföljare till denna
- strange sounds in the sky 2012
- UFO sighting 2012
osv osv osv.


2. Vem är den störste konspiratören?

Vi kan igen återgå till vad Konspiration betyder:

Quote:
en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration.


För att klargöra, konspirationer finns. Vi som är kristna kämpar ju vår dagliga kamp mot den största konspiratören och konspirationen.
Nämligen Satan.
Satan Konspirerar nämligen mot vår Herre och sanningen. Hans mål är att vilseleda och förföra så många som möjligt BORT från sanningen.

  Joh 8:44
  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.


  Upp 12:9
  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.


Allt Satan gör är att konspirera MOT Gud och MOT sanningen. Aldrig att Satan skulle göra något som skulle leda någon TILL sanningen, till synes kan det som hans ande står för vara lockande och tilldragande. Men i grund och botten är det han sprider lögn som vill dra oss bort från sanningen och göra oss förvirrade.

För att ännu klargöra, den perfekta lögnen är aldrig lögn rakt igenom. I själva verket är den perfekta lögnen något som innehåller så stor del sanning att det är svårt att urskilja om den är lögn eller sanning. Satan blandar begrepp och hans mål är att göra alla förvirrade när de ser på den GRÅA soppa han skapat.

Orsaken till att jag skriver GRÅA soppa är den att han blandar och sammanför begrepp som inte hör ihop.
Den som läser bibeln ledd av Guds ande ser att Bibeln inte är grå. Den är SVART eller VIT.
Sanning <-> lögn
Gott <-> Ont
Liv <-> Död
Vist <-> oförnuftigt
frälsning <-> förtappelse

Den som säger något annat har missförstått.
Bibeln talar om dessa saker och klargör tydligt vad som gäller. Några exempel:

  Jer 15:19
  Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem.

  Hebr 4:12
  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Vi skall se närmare på vad bibeln säger om det skiljande svärdet. Svärdet används nämligen många gånger som en symbol för något som skiljer saker från varandra, samt också för den dom som följer när Herren skiljt/dömt. Alltså för att sammanfatta Guds ord:
  1 Mos 3:24
  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
Skilja människorna från Edens lustgård
  5 Mos 32:41
  När jag har vässat mitt flammande svärd och min hand skipar rätt, skall jag ta hämnd på mina ovänner och vedergälla dem som hatar mig.

  Matt:10-34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

  Luk:2- 33 Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan."

  Upp 2:16
  Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.


Här görs klart att Jesus skiljer på sanning och lögn. Guds ord skall göra klart vad som är vad.

För att återgå till lögnens fader och hans plan samt alla konspirationer som florerar.
Han vill alltså blanda ihop och bedra. Han tar sanningen och vrider på den lite så att det verkar sant men leder fel.
Hans mål är att förvirra så att man inte kan skilja på sanning och lögn.

Många av dessa teorier är sanning blandat med lögn så att det skall vara svårt att genomskåda. En del av dessa teorier är enkla att genomskåda, medan andra är svårare att få grepp om.


3. ska vi bry oss om konspirations teorier?

Jag tror inte att vi skall uppröras och bli förskräckta av alla dessa teorier. Dock tror jag att det kan vara bra att följa med lite i vad som händer. Som Jesus sa:
  Matt 24:42
  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Det jag dock har funderat över är varför dessa teorier har fått sådan oerhörd spridning på sistone. Det verkar som att det de senaste 10 åren har uppkommit alltmera teorier om det ena efter det andra.

Är det en plan av Satan för att förvirra oss från vad som händer, för att ta bort ögonen från det som är viktigt?
Kan det finnas någon nytta att mera djupgående studera en del av dessa teorier?

Eller är det Herren som låter denna förvirring ske?

Jag vill avsluta med några verser från bibeln för att förklara vad jag tror.
Det kan förstås vara att ja uppfattat det hela fel, men jag hoppas att någon då kan förklara för mig hur det ligger till.

  Mika 7:4
  Den bäste bland dem är som ett törnsnår, den ärligaste värre än en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag. Då grips de av förvirring.

När bibeln talar om att "det kommer en dag" eller "den dagen" så talar den om ändens tid.


  Jes 19:14
  HERREN har utgjutit en förvirringens ande bland dem, så att de leder Egypten vilse i allt det gör, likt en drucken som raglar i sina spyor.


  Jes 22:5
  Ja, en dag av förvirring, nertrampning och bestörtning kommer från Herren, HERREN Sebaot, i Synernas dal, med nerbrutna murar och rop upp mot berget.

Här har vi samma dag.

  Hes 7:7
  Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Din stund kommer, förvirringens dag är nära, då inget skörderop mer skall höras på bergen.

Vilka berg? när bibeln talar om berg har jag förstått att den många gånger talar om länder:

  1 Kung 22:17
  Då sade han: "Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde. Och HERREN sade: Dessa har inte någon herre. Låt dem vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt."


Vart har Israel blivit skingrade. Inte till bergen men väl till alla olika nationer här i världen.
  Jes 2:
  2 Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är
  skall stå fast grundat och vara högst bland bergen,
  upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit.
  3 Ja, många folk skall gå i väg och säga:
  "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg,
  till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar,
  så att vi kan vandra på hans stigar."
  Ty undervisning skall gå ut från Sion,
  HERRENS ord från Jerusalem.
Här representerar berg Guds rike.
Men berg kan också representera länder, riken eller regeringar.

För att återgå till
  Hes 7:7
  Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Din stund kommer, förvirringens dag är nära, då inget skörderop mer skall höras på bergen.

När måttet är rågar och människan har vänt sig från Gud låter Gud människan drabbas av förvirring.
Här skall nämnas att jag inte tror att Gud själv förleder människan utan, Gud låter människan förledas av den lögn som Satan sprider.

  Sak 14:13
  Det skall ske på den dagen att HERREN skall sända stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres.

Detta bibelställe refererar till en verklighet som redan existerar.

  Gal 5:10
  Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är.

  5 Mos 28:20
  HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, till dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig.


Jag funderar nu ifall någon av er som läser detta har funderat mera kring detta. Hur skall vi som kristna ställa oss till allt detta?

//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Thu 09 Aug 2012, 21:18 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Märker nu när jag läser igenom att det kan verka lite osammanhängande.
För att klargöra så menar jag inte att jag har kommit på hur allt ligger till, utan det är de tankar som jag tänkt när jag läst om dessa konspirations teorier.

//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Fri 10 Aug 2012, 03:58 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
Märker nu när jag läser igenom att det kan verka lite osammanhängande.


Jag tycker inte det är osammanhängande.

Men jag tror att man måste göra viss skillnad på den förvirring som sker ute i världen och den andliga förvirring som hör samman med avfallet bland de troende i ändens tid.

De icke-troende som helt har övergett Gud blir hänvisade till att tro på fabler (dvs konspirationsteorier som de du gett exempel på) men också övertro på vår tids vetenskap etc.

Den andliga förvirringen däremot kanske mest betecknas av att man blandar Guds ord med världsliga teorier om olika saker. Den som i sådan bland-förvirring lägger fram sanningen enligt Guds ord framstår mot den bakgrunden som "konstig."

Exempel: Om du idag visar på fejket bakom sekulär psykoterapi när kristna redan aningslöst börjat tro på det, då framstår du som en okunnig religiös fanatiker. Och följaktligen är det idag främst ämneskunniga ateister som genomskådat bluffen! Men kristna har alltså i ren okunnighet (egentligen av motvilja mot Gud) avfallit från tron på evangeliets kraft, som Bibeln bokstavligen (obs., bokstavligen) uppger är en Guds gåva med uttrycklig kraft och förmåga att läka våra psyken.

Det råder alltså lite olika typer av förvirring. I Uppenbarelseboken handlar det främst om andlig förvirring med falsk religion och avfall som påföljd, och det är detta som associeras med "babel", som betyder 'förvirring'.

Det vi ser just nu, med andliga ögon, är alltså avfallet och "röken av hennes brand". Men de som låtit sig bli andligen blinda riskerar att inte upptäcka katastrofen förrän det är för sent eller skadan för dem blir ohyggligt stor.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group