RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Wed 08 Jul 2020, 07:44

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: 1000 år riket
PostPosted: Wed 13 Feb 2013, 10:56 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Guds frid.

jag vet inte om det har diskuterats här ännu, men vad kan viläsa om i bibeln angående 1000 års riket.

  Upp 20:1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. 3 Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

  4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. 5 Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

  7 Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.


Någon menar att vi i fader-vår bönen ber om att 1000 års riket ska komma

  Matt 6:9 Så skall ni be:

  Fader vår, som är i himlen.
  Helgat blive ditt namn.

  10 Komme ditt rike.
  Ske din vilja på jorden
  liksom den sker i himlen.


Det verkar lite långsökt kanske.

Sen verkar Jesaja tala om en tid då hedningarna skall strömma till Jerusalem

  Jes 2:1 Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem:
  2 Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är
  skall stå fast grundat och vara högst bland bergen,
  upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. 3
  Ja, många folk skall gå i väg och säga:
  "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg,
  till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar,
  så att vi kan vandra på hans stigar."
  Ty undervisning skall gå ut från Sion,
  HERRENS ord från Jerusalem.
  4 Han skall döma mellan hednafolken
  och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar
  och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra
  och inte mer träna sig för krig.
  5 Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljusSen kan jag se att Jesaja 66 också talar om något liknande:

  Jes 66:18 Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. 19 Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal och Javan, till kustländerna i fjärran, som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken. 20 De skall som en offergåva åt HERREN föra alla era bröder ut från alla hednafolk på hästar, i vagnar och bärstolar, på mulåsnor och dromedarer fram till mitt heliga berg i Jerusalem, säger HERREN, på samma sätt som Israels folk i rena kärl för fram offergåvor till HERRENS hus. 21 Och somliga av dem skall jag ta till mina präster, till mina leviter, säger HERREN.
  22 Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN. 23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. 24 Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor.Men kan dessa verser avse nått anant en just ett 1000 års rike? eller tror ni på ett verkligt 1000 års rike som Herren ska upprätta?

//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: 1000 år riket
PostPosted: Wed 13 Feb 2013, 20:33 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Det blir nog ett tusenårsrike helt enkelt eftersom bibeln säger detta. Sedan finns det andra som vet bättre. =)

Ett rike - många skeden
Tusenårsriket, eller just den formen på riket, tidsbegränsas eller avgränsas av påtagliga beskrivna händelser både före och efter den perioden. Det framstår som en epok, en period, som följs av andra skeden i ett större övergripande skeende.

Man får inom eskatologin också se upp med parallella skeenden, bland annat på grund av att judarnas historia kan se annorlunda ut och ske parallellt med övriga skeenden, åtminstone delvis. Parallella skeenden kan lösa problem som först ser ut som oförenliga eller motsägande scenarier.

Olika skeden
Och Guds rike är förstås inte begränsat till endast en 1000 års period. Det började ju i ett avseende redan när Jesus gick omkring och sade att Guds rike redan hade kommit. Till att börja finns Guds rike på ett mindre synligt sätt inuti de troendes hjärtan. Guds rikes synlighet och dess yttre form kan variera i olika skeden efter den plan Gud har för detta.

Våga lita på
Rörigt? Javisst. Det är lätt att halka av när det blir riktigt komplicerat. Beskrivningarna i Bibeln är dock avsedda att kunna förstås, så att varje viktigt skede skall kunna uppfattas i och av dess samtid, både som mental förberedelse innan den kommer och som bekräftelse på att Gud förutsett skeenden. När det handlar om svårigheter för de troende att ta sig igenom, då kan just en förutsägelse vara den bekräftelse som behövs för att våga lita på att Gud fortfarande håller allt i sin hand.

Oviktig frälsning
En del avfärdar profetior om ändens tid som oviktiga bara för att förutsägelserna i sig inte är frälsningsgrundande. Men frälsning betyder "räddning", och genom att förbereda och varna för vad som kommer vill Gud rädda oss (frälsa oss) även från kommande fall och avfall.

Dock icke alla - De flesta människor som levat kommer dock antagligen inte att beröras av tusenårsriket eftersom den slutliga uppståndelsen verkar inträffa först efter denna period.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: 1000 år riket
PostPosted: Thu 14 Feb 2013, 12:32 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Okej,

Men hur får vi Matt 24 att passa allt då för det Jesus borde ju komma före 1000års riket, eller?:

  Matt 24: 29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.* 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. 34 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. 35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

  37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar


När vi sen fortsätter läsa Matt så läser vi i matt 25.

  Matt 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.


Jag får i alla fall intrycket av Matt 25 att med det samma som Jesus kommer så ska han dömma alla?


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: 1000 år riket
PostPosted: Thu 14 Feb 2013, 15:35 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Här är frågan huruvida uttalandena avser samma händelse(r), samt den klassiska frågan om vad som avses med "detta släkte" (Jesus sade "Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer" i Matt 24:34). Den mest närliggande slutsatsen är att "detta släkte" avser samtiden, dvs den generation lyssnare som hörde på det Jesus sade. Därför kan man inte bortse ifrån att händelserna kring Jerusalems förstörelse åsyftades, åtminstone i en del av sammanhanget.

Men ordet "allt" kan samtidigt inte heller gärna syfta på sådant som sägs efter detta. Och därför behöver man klargöra om det är samma eller olika händelser som avses i hela det textsammanhang du citerar, och framförallt, i vilken ordning händelserna kommer. Man kan inte heller förutsätta att inte stora viktiga händelser inträffar mellan de mest närliggande samt de "slutliga" händelser som man får intryck av att åsyftas här.

Oklart om ordningsföljden
En sak som inte gör saken lättare är att man inte alltid kan utgå ifrån att alla texter återberättar utsagor och händelser i ordningsföljd. De förekom även att man återberättade saker ämnesvis (topologiskt), dvs att man samlade ihop en "grupp" av påståenden om samma sorts saker och återgav dem samlade i samma text.

Därför blir det ibland svårt att reda ut var avgränsningar skall placeras, eller att ens veta om det är samma eller olika händelser som åsyftas.

Olika tolkningar
Man anar varför olika personer kan komma fram till olika slutsatser i dessa frågor. Vill passa på att säga att det självklart inte finns "olika sanningar", men man inser att det kan vara lite klurigt att hitta de rätta utgångspunkterna så att även slutsatserna blir de rätta. Man förutsätter ibland saker som inte alls står i texten, och då kan det uppstå problem som egentligen inte alls finns i texten.

Svårighetsgraden utmanar i alla fall till noggrannhet och skärpa vid bibelläsningen. =)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: 1000 år riket
PostPosted: Thu 14 Feb 2013, 19:05 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Ja man får verkligen gnugga "geniknölarna".
Ja får fortsätta läsa och återkomma :)


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group