RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Fri 10 Jul 2020, 04:36

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Den Kristna familjen
PostPosted: Thu 14 Feb 2013, 20:45 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Hälsning samt inledning
Guds frid,
En del av detta ämne har säkert diskuterats här på forumet redan. Jag vill dock samla bibelställen
och diskutera olika koncept som rör den kristna familjen. Ämnen och koncept som jag tänker mig hör till den kristna familjen är:

  1.Mannens roll i familjen
  2. Kvinnans roll i familjen
  3.barnens roll
  4.Kristen barnuppfostran

Har ni andra tips på ämnen?

1.Mannen roll
Det finns flera ställen i bibeln som diskuterar mannens roll, jag ska försöka samla de viktigaste för att få så bra överblick som möjligt. Dessutom kan flera av de saker som skrivs om mannen och människan generellt också direkt överföras på mannens roll i familjen(eller kvinnan). Till exempel:

  Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.* 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.


Detta är borde förstås vara självklart, men jag tycker det är viktigt att ändå lägga en grund. Dessa uppmaningar och bud gäller ju alla människor och gäller självklart inom familjen också.

Men mera specifikt kan vi också lyfta fram några verser som talar om mannens roll. först kan vi notera att det finns särskilda roller, samt att manenn och kvinnan är skapta olika. Här är det inte frågan om att varken mannen, kvinnan eller barnen har olika värde, utan att Gud är en Gud som skapar ordningar och roller. Hela naturen är strukturerad och följer Guds ordning. Också inom Gudomen finns det olika roller.
Vi kan se att sonen är underordnad fadern till exempel:

  1 Kor 11:3
  Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.

  Joh 5:19
  Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.


Går vi vidare till relationen församling - Jesus ser vi följande: Jesus är församlingens huvud.och vidare på familjeplanet att en man är sin hustrus huvud.:

  Ef 5:23
  Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.


  Kol 3:18 Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. 20 Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. 21 Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet


Denna vers lyfter fram mycket som handlar om den kristna familjen.

Vi kan läsa mera om HUR mannen skall vara mot sin hustru:

  Ef 5:25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. 27 Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.* 32 Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Mannen skall alltså älska sin hustru så som Kristus har älskat församlingen. på vilket sätt har kristus älskat församlingen då?

Tänk er att Paulus och Timoteus gav följande uppmaning till mannen och överför detta på hur mannen skall betee sig i familjen:

  Fil 2:1 Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, 2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. 3 Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

  6 Fastän han var till i Gudsgestalt,
  räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte*
  7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt
  då han blev människa.
  Han som till det yttre var som en människa
  8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden
  - döden på korset

Så skall mannen vara i familjen, mot kvinnan och också mot sina barn. Vad är det nu som paulus säger då?
Mannen skall vara ödmjuk och sätta andra högre än sig själv. Det gäller förstås generellt alla människor, men tål att upprepas också för mannen.
Mannen ska anta en tjänares gestalt så som Jesus också gjorde.
Framför allt ska han gå i döden på samma sätt som Jesus, ifall det är nödvändigt.

Nu talar vi inte om någon enskild romantiserad handling där mannen skulle ta en kula för sin familj. Utan hela spektrumet, hela skalan.
Han ska alltså ta ansvar hela skalan igenom för sin familj, enda till döden ifall det behövs.

Vad betyder det i praktiken?
Arbeta och förtjäna levebröd

  1 Mos 3:19
  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.

Älska sin hustru

  1 Kor 7:3
  Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.


uppfostra sina barn

  Ords 3:12
  Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär.

  Ords 4:1
  Lyssna, barn, till er fars förmaning, tag vara på den, så att ni får förstånd.

Det finns säkert flera verser som kan lyftast fram för att ytterligare ge en bättre förståelse av hur mannen skall vara, ni får fylla på.
följande ämnen får jag försöka samla in verser vartefter jag hinner:

  2. Kvinnans roll i familjen
  3.barnens roll
  4.Kristen barnuppfostran

Eller så kan ni ju skriva ett inlägg och fylla i?

Guds frid


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Den Kristna familjen
PostPosted: Fri 15 Feb 2013, 00:32 

Joined: Fri 02 Apr 2010, 14:48
Posts: 6
Gudsfrid!
25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat...

Mannen ska alltså älska ..."så som Kristus" ...Jag tänker att det handlar om att män bör ta ansvaret för att be, läsa, lyssna och följa Kristus
så att vi kan lära hur vi skall älska på rätt sätt, dvs så som Kristus.

Sen en liten kommentar till frågan om Barnuppfostran. Tror ni det finns någon semantisk innebörd som även gäller familjen i detta skriftställe?
"Joh 5:19 ...Ty vad Fadern gör, det gör Sonen." ...Jag vet att stället jag citerade inte är riktat till familjer, men jag tror
det ligger en poäng i att det är en viktigt att vara goda förebilder.

Jag tycker i övrigt Paul washer, "sköljer" en svalkande fin undervisning i ämnet, han verkar vara äkta och hymmlar inte på något område.

https://www.youtube.com/watch?v=AP6cc2aBecE

Vad gäller hustrur så finns här en text som talar om en god hustru.

Ords 31.
10 En god hustru,* var finner man en sådan?
Långt mer än pärlor är hon värd.
11 På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting.
12 I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont.
13 Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust.
14 Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat.
15 Medan det ännu är natt stiger hon upp
och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.
16 Hon har planer på en åker och skaffar sig den,
av sina händers förvärv planterar hon en vingård.
17 Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar.
18 Hon märker att hennes arbete går bra,
hennes lampa släcks inte om natten.
19 Hon sträcker händerna mot spinnrocken,
och fingrarna fattar om sländan.
20 För den betryckte öppnar hon sin hand,
hon räcker ut sina armar mot den fattige.
21 Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer,
ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull.
22 Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur.
23 Hennes man är känd i stadens portar,
där han sitter bland landets äldste.
24 Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten.
25 Kraft och värdighet är hennes klädnad,
och hon ler mot den dag som kommer.
26 Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga.
27 Hon vakar över ordningen i sitt hem
och äter ej sitt bröd i lättja.
28 Hennes barn står upp och välsignar henne
och hennes man berömmer henne:
29 "Många duktiga kvinnor har funnits,
men du, du överträffar dem alla."
30 Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,
men prisas skall den hustru som fruktar HERREN.
31 Låt henne få njuta frukten av sitt arbete
och må hennes gärningar prisa henne i portarna.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Den Kristna familjen
PostPosted: Sat 16 Feb 2013, 00:23 

Joined: Fri 02 Apr 2010, 23:28
Posts: 10
Angående ordet älska
Vad gäller att "älska" så kan man ju alltid börja med att titta på ursprunget till ordet och hur det används. Man talar om fyra varianter av ordet i vanliga fall. I detta fall handlar det om "Agape", från grekiskan. På svenska wikipedia läser man att:

"Agape betyder kärlek och i klassisk grekiska innebär det att älska människor oförbehållsamt, eller kärlek till/från Gud." (http://sv.wikipedia.org/wiki/Agape).

"Den latinska motsvarigheten är caritas; den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling." (http://sv.wikipedia.org/wiki/Agape)

Om vi förutsätter att kärleken uttrycks i handling, tillsammans med påståendet,

(1 Joh 4:8) "Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek...",

så är det Gud själv genom sina handlingar som definierar kärlek (det vill säga "Agape"). Som ni redan nämnt är Jesus det perfekta exemplet.


Angående "roller"
Man kan ställa sig den 0:e frågan också. Vad är mannens-o-kvinnans roll i det hela?

Genom att titta exklusivt på mannen eller kvinnan kan roller identifieras från den ena eller andra synvinkeln. Men de är också skapade till en enhet. Kan man hitta en roll där också? Enheten man/kvinna har en funktion. Bestämmer man den funktionen kan man kanske lättare identifiera vilka funktioner Man respektive Kvinna har inom enheten.

I Efesierbrevet 5:29-31 står det:
"Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, (30) eftersom vi är lemmar i hans kropp. (31) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött."

Vers (30) säger mer på engelska och blir enligt KJV:

"For we are members of his body, of his flesh, and of his bones." (Ephesians 5:30)

"Of his bones" tydliggör bilden av förhållandet Adam/Eva, till förhållandet Jesus(Gud)/församlingen:

"And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man." (Genesis 2:23)

Med dessa liknelser i åtanke bör man undvika att upprätta en maktkonstellation där männen tänker sig själva som Jesus och kvinnorna tänker sig sina män som Jesus. I första hand bör vi komma ihåg att vi är stoft, vare sig vi är män eller kvinnor. Roller förknippas ofta med maktpositioner, eftersom vi människor i grunden har en tanke om hur makt ska fördelas och användas, som djävulen visat oss. Därför kan det vara intressant att pröva vända sina reflexmässiga uppfattningar 180 grader och se vilken tanke som passar bäst med Bibelns budskap. Om våra tankar säger Gud:

"Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." (Jes 55:9)


Om uppfostran
I Efesierbrevet står det:

"Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." (Ef 6:4)

Det är i första hand fädernas ansvar att undervisa sina barn om Guds vägar utifrån hans Ord. Givetvis undervisar även mödrarna sina barn, även om det yttersta ansvaret ligger på fadern:

"Hör, min son, din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning." (Ords 1:8)

Första gången(?) undervisning tas upp i bibeln talas om Abrahams ansvar för att uppfostra och undervisa sin son (bland andra):

"Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham." (1 Moseboken 18:19)

// Michael


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group