RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Wed 08 Jul 2020, 06:12

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: Hur läsa bibeln?
PostPosted: Thu 28 Feb 2013, 14:44 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Guds frid!

Ett generellt påstående man kan göra är att många Kristna verkar ha slutat läsa bibeln.
Detta är förstås sorligt och öppnar upp för att många villoläror och missuppfattningar kan spridas.

Det finns ett uttryck som även om det kanske inte är rumsrent kan citeras:
Quote:
"som fan själv läser bibeln"


Personligen så hävdar jag att många som kallas och hävdar sig vara kristna läser bibeln på just detta sättet.
Att jag lyfter upp detta uttryck betyder inte att jag ämnar smutkasta någon utan jag syftar på en särskild sak.

Vi vet att det kan endast finnas EN sanning. två mostridiga saker kan inte på samma gång vara sanning. Det finns ändå vissa ideologier och tankesätt som har spridit sig även bland kristna, som går rakt emot vad som kan uppfattas vara sunt och logistk. två av dessa ISMER är Relativismen och Skepticismen.

Relativismen säger att sanningen är relativ och kan variera beroende på vem som är betraktaren.
Skepticismen säger att vi inte kan veta med säkerhet vad som är sanning.

Båda dessa ifall de tillämpas på bibelläsning (och andra områden också för den delen) kan beskrivas med frasen "som fan själv läser biblen". Dessa ismer förstör många gånger bibelstudium och används som argumentation när man inte vill släppa den bibeltolkning man själv anser vara sann.

Exempel
I en bibel grupp eller samtal angående bibeln framkommer två olika uppfattningar om hur ett bibelställe skall tolkas. När ingen gemensam nämnare eller syn hittas tar man till följande lösning, och den vid nuläget kända frasen "det kanske betyder så för dig, men för mig så betyder detta bibelställe detta osv osv".
Denna fras ger tecken på en allt annat en sund inställning till hur man läser bibeln. och kan förklaras på följande sätt.

Scenario 1:
Person a hävdar att: 2+2=22
Person b hävdar att: 2+2=5
Man uppnår koncensus genom att hävda att båda svaren/tolkningarna är sanning för just en själv.
Fast i detta fallet hade båda fel.

Scenario 2
Person a hävdar att:2+2=4
Person b hävdar att 2+2=22

A försöker utan lyckat resultat förklara för B att 4 är det rätta svaret. A försker genom logiska slutsatser bevisa och förklara varför 2+2 är 4 och inte något annat. Man räknar fingrar och försöker försimpla, förklara och undervisa varför det är just på det sättet men B hävdar självsäkert att det kan bra vara sant för A att 2+2=4 men för B är det så att 2+2=22.

Ni ser säkert själva i detta ytterst simpla fall hur absurd relativismen blir när man talar om matematik. Samma absurditet gäller också när man diskuterar absoluta sanningar och bibelställen även om det inte är lika simpelt att bevisa och förstå bibeltexter och bibliska sanningar som att diskutera frågan 2+2=4.
Samma princip gäller förstås och utgångspunkten MÅSTE vara att det går att hitta ett enhetligt och korrekt sätt att se på saker.

Vi kan också lyfta fram vad bibeln säger. vilket kan ge oss en riktning att följa.

  Ps 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.Fyll gärna på med bibelställen samt principer som kan användas när man läser bibeln.

Guds frid och väslignelse önskar jag er alla som läser
//Christoffer Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Hur läsa bibeln?
PostPosted: Thu 28 Feb 2013, 16:53 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
.... Vi vet att det kan endast finnas EN sanning. två mostridiga saker kan inte på samma gång vara sanning.
Idag är det är nästan enbart ateister som slänger detta påstående ansiktet på mig. Och varje gång blir jag lika glad, för då vet jag att den fortsatta diskussionen blir meningsfull. :D
Christoffer Lampa wrote:
Relativismen säger att sanningen är relativ och kan variera beroende på vem som är betraktaren.
Skepticismen säger att vi inte kan veta med säkerhet vad som är sanning.

Relativisten ser dock inte vad jag ser, när jag från mitt perspektiv betraktar hans synsätt. :)

Och den fanatiske skeptikern tvekar inte en sekund på att det hållbara i att hans tveksamhet kanske är... tveksamt?

Suck. :)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Hur läsa bibeln?
PostPosted: Wed 06 Mar 2013, 23:43 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Exeges och Eiseges!

Exeges är bra, och eiseges är dåligt! det är utgångspunkten när vi talar om och vad detta inlägg ska handla om.

Vissa menar att vi bara ska läsa Guds ord, utan att tolka och uttyda olika saker. Många borde kanske tänka mer på det, när det verkar som om vissa tolkar allt hur som helst. Men alla texter kan vi inte bara läsa rakt av utan att fatta den underliggande innebörden.
Sådana texter är de profetiska, poetiska samt symboliska texter och ordspråk.

Stämmer det överens med bibeln?
  Apg.17: 2 Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna 3 och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias."

Paulus läste säkert och förklarade för de som lyssnade att det var Jesus dessa texter talade om. Ifall texterna skulle har varit sådana som inte behövde tolkas eller uttydas så skulle det ha stått. "messias namn ska vara Jesus, han ska födas då och då... osv"
Men nu står det inte så. utan Paulus måste visa och förklara HUR texterna hänger ihop.

Luk.24: 27,32 Och han började med[b] Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. …32 Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?"[/b]

Vi kan också se en annan sak från Luk 24, nämligen att våra ögon behöver öppnas. I vår syndiga natur är vi helt blinda för mycket som bibeln talar om. Gud måste väcka oss och den Helige anden måste föra oss in i sanningen.


Quote:
Joh 16:13
Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.


Så det viktigaste är att vi blir födda på nytt, och att Gud får omvända oss. Men sen finns det vissa regler, som visserligen borde vara helt logiska och självklara.

Exegetisk samt eisegesisk bibeltolkning


Vi ska se på ett ställe som behöver tolkas.

  Matt 18:6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.*

skulle vi bara läsa rakt av och göra som det står så skulle vi faktiskt hugga av handen eller foten och kasta den ifrån oss?
Låter det för det första rimligt att vi ska sticka ut våra egna ögon eller hugga av en av våra lemmar?
Nja. och det tror jag de flesta håller med om.

Men HUR ska vi då ta reda på vad detta handlar om?
För det första kan det vara gott att läsa hela kapitlet i sin helhet, för det kommer att ge oss en bättre förståelse av vad just verserna 8-9 betyder.

först kan vi börja med att medvetet tolka texten på fel sätt och så helt missa kontexten och innebörden.

Eiseges
Förstavelsen "eis" betyder att gå in eller föra in. När det gäller Eisegetisk bibeltolkning så för vi in våra egna förutfattade meningar och applicerar dessa på texten. Detta blir inte bra för då beror det bara på vem som läser texten och vi kan få olika betydelser och meningar.
Som jag skrev om i förra inlägget så kan vi inte följa relativismen om vi ska komma fram till vad texten menar.

genom att eisegetiskt tolka verserna 8-9 ovan så kan man anta att fot, hand och öga representerar något. Man säger kanske att det handlar om olika frestelser och att vi ska göra oss av med det som gör att vi faller i frestelse. Alltså att vi ska offra saker som bedrar oss och för oss i frestelse.

texten blir rätt så urvattnad genom denna undervisning och detta sätt att tolka.
Om vi istället försöker få reda på vad Jesus faktiskt menade så hamnar vi att börja söka för att få svar.

Exeges
Förstavelsen ex betyder "att komma ut från något". Och exegetisk bibeltolkning handlar om att försöka ta reda på vad texten vill säga oss, och vad den som skrivit har menat, och framför allt vad Gud vill att vi ska förstå från denna text.
Bibeln kallas Guds ord av en orsak, och vi har inte rätt att tolka den som vi vill. Enda rätta sättet är att se till att vi förstår den på samma sätt som Gud gör det.

Som exempel kan tas. Ifall du diskuterar med mig, så är det inte du som har förkörsrätt när det gäller att tolka och förstå de ord (MINA ORD) som kommer ur min mun. JAG är den som i första hand har rätt att förklara vad jag menar.
Samma sak gäller för GUDS ORD, Han och endast han har förkörsrätt när det gäller att förstå hans ord. Vi har INGEN rätt att lägga in VÅR betydelse i HANS ORD.

Låt oss nu ta en titt på Matt 18(jag rekommenderar att ni läser hela kapitlet först):
vers 1-5
verserna 1-5 behöver vi inte tolka, utan kan ganska rakt av läsa vad det står. (kanske texten har nån djupare innebörd men jag ser då inte den). Här talas i varje fall om vem som är störst i himlen. Och som Jesus säger är det "den som ödmjukar sig som detta barn är störst i himmelriket"

Vers 6-7

  6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Här i dessa verser får vi en tolknings nyckel kan man säga. Han nämner 1. den som förleder samt 2. förförelser måste komma men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.

Vers 8-10
8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

Jag hävdar att denna vers handlar om att hugga av de som "förför en av dessa små som tror på mig" från kroppen kristus. Alltså att utesluta och driva ut en sådan som förför de små som tror på Jesus från församlingsgemenskapen.
Hur kommer jag fram till en sådan tolkning?

Först kan följande vers nämnas:
  1 Kor 6:15
  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte!
Samt:
  1 Kor 12:27
  Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Men inte bara det att Paulus säger att vi är lemma i Kristi kropp, utan också vad som nämns senare i Matt 18:

Vers 12-14
12 Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? 13 Och om han finner det, amen säger jag er: Han gläder sig mer över det fåret än över de nittionio som inte har gått vilse. 14 Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad.

Här förklaras hur Herren älskar Dessa små, och inte vill att de skall gå förlorade.

Vers 15-20
15 Om din broder har begått en synd,* så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord.* 17 Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. 18 Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. 19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Jesus har nu lagt grunden till hur vi ska tolka och förstå detta budskap.
1.De som omvänder sig och ödmjukar sig som ett barn är kära i Herrens ögon. (självklart är också just barnen som han talar så gott om också älskade).

2.förförelsen kommer och Jesus ska just ge oss instruktioner hur vi ska ta hand om förförelse och de som förför

3. vi ska hugga av lemmar och kasta dem i elden om de förför

4. och i verserna 15-20 blir allt mycket självklart!

Vårt mål när vi talar med en broder skall som texten beskriver vara att vinna vår broder tillbaka.
Vem vill utesluta en broder som ångrar sig för den synd han gjort?
Det finns vissa steg som måste tas före denna som förför huggs av från Kristi kropp och kastas ut.
2-3 tre vittnen ska närvara och sen slutligen församlingen för att det hela ska vara känt och att alla skall känna till hur det ligger till.
Då slipper man skvaller och rykten.

Detta handlar alltså om en sådan som förför/förleder en annan eller begår en synd och INTE omvänder sig från sin synd. Det HANDLAR inte om att vi utesluter någon som ångrar sig och bekänner sin synd, utan om personer som syndar utan att erkänna eller omvända sig från det.

De skall uteslutas dels för sin egen räddnings skull(Jmn. 1 Kor 5) och för att beskydda de som finns kvar i församlingen/kroppen.


Slutsats
som ni ser blir det rätt så stor skillnad på hur vi tolkar dessa texter, och texten får ett kärnfullt och klart budskap.

//Christoffer


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Hur läsa bibeln?
PostPosted: Thu 07 Mar 2013, 00:03 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Hinder vi bibelläsning?
Det kan också uppstå olika hinder för förståelse vid bibelläsning. Kort kan nämnas vilka dessa hinder är och kan vara.
1. det historiska hindret
2. det kulturella hindret
3. det språkliga hindret
4. det filosofiska hindret

kort genomgång:

1. det historiska hindret
vissa av texterna vi läser flera tusen år tillbaka. Där rådde en annan kultur, andra samhällsformer och mycket var annorlunda jämfört med idag.
Det betyder att man i vissa fall faktiskt måste sätta sig in i vissa texter, för att inte missuppfatta saker som på den tiden kunde vara helt självklart.

Ett exempel är:
  Luk 6:29
  Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad.

Denna vers kan helt missförstås ur den historiska kontexten. Det handlar inte om att vi ska låta folk slå eller misshandla oss. Vi får skydda oss, vi får springa därifrån och vi behöver sannerligen inte ta emot slag från en annan person.

Vad Jesus här menade var något som var specifikt för den tiden, samt längre fram också, men som kanske inte är lika känt mera idag.
På Jesu tid var det en vansinnig förolämpning att slå(daska) till en person på kinden. Det handlade inte om att slå med knytnäven och skada, utan om att förolämpa genom denna handling.

Vad Jesus säger och betydelsen av denna vers är. ifall någon förolämpar er, förolämpa inte tillbaka utan låt dem förolämpa.

2. det kulturella hindret

Detta kopplar lite samman med punkt 1. nämligen det historiska hindret, oftast var kulturen också olika på den tiden. och vissa av texterna öppnas inte riktigt för oss ifall vi inte förstår vissa kulturella skillnader.

Till exempel i liknelsen om den förlorade sonen så går kanske vissa saker förbi, även om liknelsen ändå kan förstås rätt så bra.
En sak som brukar gå förbi är det att fadern ser sin son och springer för att möta honom.
Detta kunde uppfattas som mycket skamligt. det var nämligen inte lämpligt att en gammal man "tappade" sin värdighet och sprang.


3. det språkliga hindret

GT var skrivet på arameiska och hebreiska och NT på grekiska.
Detta betyder att vissa uttryck som existerar i dessa språk inte lätt låter sig förklaras. Vissa uttryck kanske inte kan översättas direkt. Då måste man gå till grundspråket för att se på de uttryckssätt som användes, och detta kan vara svårt ifall man inte talar grekiska eller hebreiska. Vi kan dock genom vissa datorprogram som E-sword(http://www.e-sword.net/downloads.html) få reda på vad grund texten säger.


4. det filosofiska hindret
Vissa filosofier och tankesätt kan verkligen skilja sig från vårt sätt att tänka idag. Ödmjukhet förkastades till exempel av grekerna, medan stoltheten var en dygd. Visserligen finns det de som tänker så idag också. Vi har i alla fall idag många gånger blivit undervisade i att Ödmjukhet är en dygd, då kan det vara svårt att förstå hur Paulus predikan till korinterna kunde väcka sådan anstöt och förargelse.
För många människor då, och idag också är korset verkligen en dårskap, för de håller ödmjukheten som en förkastlig egenskap och upphöjer stoltheten.


Dessa är några av de hinder som Kan finnas.

//Christoffer


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Hur läsa bibeln?
PostPosted: Thu 07 Mar 2013, 10:50 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Sen finns det ju vissa frågor vi alltid kan ställa oss själva varje gång vi läser:

1. säger författaren någonstans i sin text !varför! han skriver det han skriver?

Tillexempel skriver Johannes varför han har skrivit evangeliet.

  Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.


2. Vad menar författaren med det han skriver?


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group