RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Fri 10 Jul 2020, 05:16

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: Enoks/hanoks Bok!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013, 17:40 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Guds frid.
Jag har funderat lite kring Hanoks bok (enochs book på engelska).
Hanoks bok finns inte i den bibeln som vi idag läser. vilket förstås betyder att vi behöver vara försiktiga.

Men vi kan ju egentligen läsa det mesta och avstämma det mot bibeln.
Det som är intressant är i alla fall att många av de uttryck och saker som används i hanoks bok också används i biblen.

Här kan vi läsa hanoks bok online:
http://www.heaven.net.nz/writings/thebo ... umbers.htm

Först en kort beskrivning(http://www.heaven.net.nz/writings/enoch.htm):

Boken sägs vara skriven av hanok, Noas farfars far.
tror jag det blir:
    1 mos 5:18 När Jered var 162 år blev han far till Hanok. 19 Sedan Jered hade fått Hanok levde han 800 år och fick söner och döttrar. 20 Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han.
    21 När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. 22 Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. 23 Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. 24 Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.
    25 När Metusela var 187 år blev han far till Lemek. 26 Sedan Metusela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. 27 Metuselas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han.
    28 När Lemek var 182 år fick han en son. 29 Han gav honom namnet Noa,* ty han sade: "Denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som HERREN har förbannat."

Denne Hanoks tycks enligt Hanoks bok ha fått en uppenbarelse av Gud.
nu är ju frågan, varför finns inte denna inkluderad i bibeln, ifall Hanoks bok är inspirerad av Gud, och ja det kan man ju fråga sig.
Och ifall denna bok är menad för den som Hanok själv menar den är menad för.

Detta är intressant:

Quote:
Enoch 1:1) The words of the blessing of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be 2) living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed. And he took up his parable and said --Enoch a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw, but not for this generation, but for a remote one which is 3) for to come. Concerning the elect I said, and took up my parable concerning them: The Holy Great One will come forth from His dwelling, 4) And the eternal God will tread upon the earth, (even) on Mount Sinai,
[And appear from His camp]
And appear in the strength of His might from the heaven of heavens. And all shall be smitten with fear
And the Watchers shall quake,
And great fear and trembling shall seize them unto the ends of the earth.

Quote:
Google översättning till svenska:
Enok 1:1) Orden välsignelse Enok, varmed han välsignade de utvalda och rättfärdiga, som kommer att vara 2) bor i dagen för vedermödan, när alla ogudaktiga och gudlösa skall avlägsnas. Och han hov upp sin röst och sade: - Enok en rättfärdig man, vars ögon öppnades av Gud, såg visionen om den Helige i himlen, som änglarna visade mig, och från dem hörde jag allt, och från dem jag förstås som jag såg, men inte för denna generation, men för en avlägsen en som är 3) för att komma. När det gäller de utvalda sagt och tog upp min liknelse om dem: Den Helige Great One kommer ut ur hans bostad, 4) och den eviga Gud trampa på jorden, (även) på Sinai berg,
[Och visas från Hans läger]
Och visas i styrkan i hans makt från himlarnas himmel. Och alla ska slagna med skräck
Och Watchers skall skalvet,
Och stor fruktan och bävan skall gripa dem till ändarna av jorden.


Det som är intressant är att han nämner de som ska leva i vedermödan. samt att boken är för en kommande generation. En generation när ogudaktiga och gudlösa skall avlägsnas.

Vad tror ni? kan man läsa eller ska man helt slänga boken i soptunnan?

Christoffer


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Enoks/hanoks Bok!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013, 20:07 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Enoks bok är "svår" bland annat på grund av att äktheten inte har entydigt kunnat fastställas med hjälp av annan oberoende historisk dokumentation.

Saknar tyngd - Enok citeras visserligen i bibeln men kompletta källor för citaten har inte kunnat bekräftas. Detta gäller dock inte bara Enoks bok. Det är ganska sannolikt att även delar av Moseböckerna är sammanställda och redigerade av Mose utan att förlagorna har bevarats. Det betyder också att OM dokumentation skulle dyka upp som gör anspråk på att utgöra förlagor till t.ex. Mose böckerna, och dessutom ge mer info, så saknar dock sådan info äkthetsbekräftelse av vår Herre Jesus och andra vittnen.

Oklar äkthet - Det är alltså inget problem att citat finns i Bibeln ur källor som vi nu i efterhand inte har FULLSTÄNDIG tillgång till (så att vi alltså inte med säkerhet kan veta vad som stod i resten av "originalet"). Citaten kan också härröra från rent muntliga traditioner, eller fragmentariska källor som inte längre finns bevarade. Dvs en komplett "Enoks bok" är helt enkelt inte ett historiskt dokument som är "oomtvistad" med avseende på äktheten.

Mer än nödvändigt - Att Enoks bok inte finns med i bibeln är egentligen inte konstigare än att många andra böcker inte heller är med. Bibeln innehåller helt enkelt det Gud tycker räcker som vägledande undervisning för våra behov. Enoks bok går uppenbarligen utöver detta behov.

Bibeln vår högsta auktoritet - Vi har dock Bibeln vars texter verkligen har bekräftats av Jesus och många vittnen som i sin tur bekräftar Jesus ord, delvis även om samma eller liknande saker som Enok anses ha yttrat, och inget kan ju ersätta Bibeln i de frågor den uttryckligen uttalar sig om.

Enoks bok inte viktig - Det finns (seriösa) textforskare som inte tror att Enoks bok finns (eller funnits) överhuvudtaget, dvs att den bok som anses utgöra Enoks ord är något som senare har satts samman av material av okänt urspung. Sammantaget skulle inte jag rekommendera att INTE ägna mycket energi åt Enoks bok överhuvudtaget. Hade den varit viktig för oss hade vi fått veta det på något sätt, samt fått möjlighet att bekräfta dess äkthet. Med Bibelns ord är det helt annorlunda, Gud vare tack. "Enoks bok i soptunnan" är således inte alls en helt felaktig tanke. :)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Enoks/hanoks Bok!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013, 20:32 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Okej. Det verkar rimligt.

Det var just det jag funderade på, hur olika saker har blivit autentiserade.
De hittade väl dock delar av Hanoks bok i dödahavs rullarna har jag för mig. Så i alla fall så gammal är boken. Men det säger ju förstås inget huruvida den är trovärdig eller inte. Men den verkar i alla fall ha funnits med länge.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Enoks/hanoks Bok!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013, 21:09 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
De hittade väl dock delar av Hanoks bok i dödahavs rullarna har jag för mig. Så i alla fall så gammal är boken. Men det säger ju förstås inget huruvida den är trovärdig eller inte.

Sant, åldern i sig ger inte trovärdighet, och det är så svårt att belägga trovärdigheten med den begränsade dokumentation vi har tillgång till idag.

Och dessutom, bara detta att Enoks bok redan tidigt var känd i form av en skriftsamling , men ändå inte erhöll status bland de övriga "skrifterna", visar att den inte tillmättes särskilt stor betydelse, framför allt betraktades den inte som helig skrift.

Det fanns även många andra skrifter vid NTs tid som inte heller hade tillmättes status av helig skrift, till exempel de apokryfiska skriftsamlingarna. Och en del av t.ex NTs apokryfer är rent av obehagliga läsa. Det är vid en jämförelse rent befriande att läsa Bibelns texter.

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: Enoks/hanoks Bok!
PostPosted: Mon 18 Mar 2013, 21:56 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Jo det är sant.
Skummade lite snabbt igenom och jag får lita samma känsla som du beskriver.
Apokryferna har jag dock inte bekantat mig med.

Nåmen vi fortsätter.

Guds frid


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group