RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Fri 10 Jul 2020, 05:27

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
PostPosted: Tue 10 Aug 2010, 19:44 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Hur ska vi se på Dopet? Jag tänker då främst på Barndop och vuxendop. Och vad betyder Dopet för en Kristen? Kan man vara frälst utan dop?
Har funderat på detta under en tid och har nog diskuterat det med ett antal person, utan att komma fram till någonting. Kan hända att Bibeln inte fått vara närvarande.:S


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Wed 11 Aug 2010, 00:17 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Bibeln säger en del om dopet som kan verka motstridiga (mest på grund av olika tolkningar som finns). Utgå dock alltid ifrån klartexten, Bibelns klartext har alltid företräde. Gud har alltid företräde. Förutom dina frågor vill jag lista upp några berörda verser som underlag för en fortsatt diskussion. Jag får 40 träffar i SFB. Sökbegrepp: "dop dopet döp döpo döpen döpt döpta":

  (Mat 3:7) Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: "Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?

  (Mat 3:16) När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.

  (Mat 21:25) Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor?" De överlade med varandra och sade: "Säger vi: Från himlen, kommer han att svara: Varför trodde ni då inte på honom?

  (Mat 28:19) Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

  (Mar 1:4) Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.

  (Mar 1:9) Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.

  (Mar 10:38) Jesus sade till dem: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med?"

  (Mar 10:39) De svarade: "Det kan vi." Jesus sade till dem: "Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni döpas.

  (Mar 11:30) Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig!"

  (Mar 16:16) Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

  (Luk 3:3) Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse,

  (Luk 3:12) Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?"

  (Luk 3:21) När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen

  (Luk 7:29) Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop.

  (Luk 12:50) Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

  (Luk 20:4) Johannes dop, kom det från himlen eller från människor?"

  (Joh 3:23) Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim - där fanns det gott om vatten - och folk kom dit och blev döpta.

  (Apg 1:5) Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

  (Apg 8:13) Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.

  (Apg 8:16) eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn.

  (Apg 8:36) När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: "Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?"

  (Apg 9:18) Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt.

  (Apg 10:37) Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade:

  (Apg 10:47) Då frågade Petrus: "Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?"

  (Apg 13:24) Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk.

  (Apg 16:15) När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: "Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren." Och hon övertalade oss.

  (Apg 18:25) Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop.

  (Apg 19:3) Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop."

  (Apg 19:4) Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus."

  (Rom 6:3) Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död?

  (Rom 6:4) Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

  (1Ko 1:14) Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus,

  (1Ko 1:15) så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn.

  (1Ko 1:16) Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon.

  (1Ko 10:2) Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.

  (1Ko 12:13) I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

  (Gal 3:27) Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

  (Efe 4:5) en Herre, en tro, ett dop,

  (Kol 2:12) och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

  (1Pe 3:21) Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,

Flera dop - olika innebörd - olika målgrupper

Notera att flera olika dop nämns i verserna ovan, och det framgår att dopet på olika ställen uppges ha olika syften eller innebörd. Verserna antyder vilka olika grupper som blev föremål för dop. Bland annat döptes hela hushåll.

Fanatiker vägrar se spännvidden

Verserna ger en fingervisning om att vara lite ödmjuk i dopfrågan. Vissa tar väldigt stark ställning för och emot ensidiga uppfattningar och ställer sig helt avvisande mot andra uppfattningar. Men klartext i verserna gör att frågan uppfattas på lite olika sätt. Det är uppenbart att texterna "inbjuder till tolkning".

Många anser dock att det kristna dopet inte i sig frälser någon, och att dopet är tillämpligt bara på dem som redan tror (barn anses ha tro). Med de kommentarerna samt dina frågor kanske en fördjupad diskussion kan börja!

(och "starkt doptroende" uppmanas ta det försiktigt i denna tråd... :) )

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 17 Aug 2010, 20:48 

Joined: Sun 08 Aug 2010, 22:56
Posts: 42
Frid, Här finns en länk till Datakatekesen som Vesa Pöyhtäri har sammanställt och som jag själv håller på att översätta. Den utgår från Luthers Lilla katekes. http://www.slideshare.net/rogeruspetri/dopet
h Roger


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 11 Mar 2013, 10:17 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Guds frid,

Kan man tala om en viss syn på sakramenten som i dagens välrd skiljer olika kyrkor och samfund åt.
Luther verkar tro, (ifall ja uppfattat honom rätt) att det är själva vattnet med guds ord som frälser.
jag vet inte hur synen är bland lutheraner idag, men jag vet att vissa anser att man inte kan komma in i himlen ifall man inte har blivit döpt i vatten.

dock verkar det ju som att Bibeln talar om vattendopet som något symboliskt. Som nog förstås ska göras.
men inte som det saliggörande dopet.
I de verser som nämns här läser vi:

  (Mar 10:38) Jesus sade till dem: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med?"


Han verkar inte åsyfta Johannes dop här, eftersom det är något som han ska döpas med.

sen står det:
  (Mar 10:39) De svarade: "Det kan vi." Jesus sade till dem: "Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med skall ni döpas.


Jesus talar också om att han våndas inför det dop han ska genomgå:

  (Luk 12:50) Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.Vi borde kunna dra den slutsatsen att OM:
Det är vattendopet som frälser, så kan INGEN komma till himlen som inet blivit stänkt i vatten.

Men,
Ifall vi kan komma till himlen även om vi INTE har vattendopet, så är det inte vattendopet som frälser utan nåden, kristi korsdöd och tron på denna som Kristus själv här upphåvsman till.

Kan vi dra slutsatsen att dopet, beroende på vad som åsyftas, är just det att vi ska dö från oss själva och uppstå med Kristus?


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 11 Mar 2013, 13:31 

Joined: Sat 12 Dec 2009, 11:56
Posts: 25
Christoffer Lampa wrote:
dock verkar det ju som att Bibeln talar om vattendopet som något symboliskt. Som nog förstås ska göras.
men inte som det saliggörande dopet.
Precis. I Markus 16:16 märker man att dopen visserligen ska göras, men inte att man automatiskt är fördömd bara för att man inte är döpt:

"en som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd" - Mark 16:16

Alltså: Tron och dopet (i form av en handling i lydnad, vad jag förstår) frälser, men det är tron som vi inte kan vara utan, för att bli frälsta.

Det kan ju finnas olika skäl till att man inte hunnit döpas (gäller ju spädbarn t.ex.), och då är ju det här viktigt. Att medvetet vägra att döpa sig är väl en annan sak (Men varför skulle man göra det?).


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 11 Mar 2013, 14:06 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
Hej,
Precis. det verkar rimligt.
Finns det något som skulle kunna tala emot det?

Har också funderat mycket kring detta med barndop också, i och med att det blir aktuellt snart för mig och Minna.
Jag har funderat som så.
Kan man dra paralleller till omskärelsen av pojkar (när de är 8 dagar) och att man döper barn?
omskärelsen på den tiden bekräftade ju det förbund som abraham slöt med Gud.

hur ser ni på barndopet?
Jag tror nog att mitt dop är giltigt men jag funderar hur jag ska göra med mitt eget barn.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 11 Mar 2013, 15:29 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Christoffer Lampa wrote:
Jag tror nog att mitt dop är giltigt men jag funderar hur jag ska göra med mitt eget barn.

Om du tror att ditt dop är giltigt så vad är då problemet ifråga om ditt barns dop? =)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 11 Mar 2013, 17:31 

Joined: Mon 28 Dec 2009, 11:58
Posts: 52
:) jadu. kanske det kan behövas att nån pekar på vad man riktigt säger så man ser vad man tänker :)


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group