RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source
General discussions related to articles and Christian faith
It is currently Sat 23 Feb 2019, 13:17

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Forum rules


Please click here to view the forum rulesPost new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
PostPosted: Mon 21 Mar 2011, 16:12 

Joined: Mon 22 Mar 2010, 21:06
Posts: 24
Gudsfrid igen!

Jag har många frågor o funderingar på G nu. Denna kom dock från en bekant som jag lämnat o fundera på. Nu tror jag ganska säkert att den hänger ihop med min förra fråga, angående Esters bok. Jag är lite hemlighetsfull och låter er mera "belästa" fundera och komma med eran syn och förstånd omkring dessa frågor.

Nå nu till funderingen och frågorna om denna liknelse:

”En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det.”


Hur och vem har planterat ett fikonträd bland vinträden, som faktiskt är planterat i den finaste jorden. Där står fikonträdet och drar näring från vinträden utan att den bär frukt? Sen är ju faktiskt inte fikonträdet dött, utan det bär ingen frukt.

Är det frågan om detta:

Sakarja 12:10-...

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig …På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet…"


Är det inte också ganska märkligt att det verkar som att hela västvärldens kristendom/Kyrkor håller på att avfalla, man bryter mot Gud ock hans ord för var dag som går. Man tar in saker i kyrkan som bryter O det grövsta mot Herren ord osv...

Kanske det är så att det kommer att ske ett stort avfall från Gud i västvärlden/Kyrkan, samtidigt som det sker ett uppvaknande hos Herrens egendomsfolk:

”Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få sav och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni ock veta att han är nära och står för dörren.”


Som jag har förstått och fatta saken om fikonträdet, så är det Judarna det handlar om. Då är det nog lätt att se att tiden börjar vara inne, när fikonträdet knoppar sig/Judarna omvänder sig osv...

Det är ju förstås mycket där i mellan som skall ske, men om vi skulle ta på oss bibelns glasögon och börja läsa och förstå vad Gud har tänkt med sitt egendomsfolk och hedningarna som inymapades i det äkta trädet genom Jesus.

Nå nu lämnar jag vidare åt någon klokare att utveckla och pröva om jag är helt ute och cycklar :)


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 21 Mar 2011, 18:21 

Joined: Mon 22 Mar 2010, 21:06
Posts: 24
Har Gud låtit en förbannelse drabba det judiska folket, så att trädet förtorkat o inte ger någon frukt nå mera?

Judarna har ju missat det nya förbundet och därigenom inget levande vatten att ösa ur. Men Gud har en plan för sitt egendomsfolk, han skall vattna och sköta om det, så att det ska börja blomma o ge frukt igen, Sen när livet börjar återvända till fikonträdet, när knopparna börjar synas, då går vi in i den yttersta tiden.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Mon 21 Mar 2011, 21:28 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
Janne wrote:
Har Gud låtit en förbannelse drabba det judiska folket, så att trädet förtorkat o inte ger någon frukt nå mera?

Intressant detta. Frågan är om fikonträdet kommer att bära "frukt" igen. Jesus talar i Luk 21 om att Guds rike är nära när det blir nya blad, men inte att trädet då plötsligt skulle börja ge frukt:

  29: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30: ...knoppas... 31 ...vet ni... att Guds rike är nära. (Luk 21:29--31)

Samt:
  28 Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. 29 Likaså, ... kan ni ock veta att han är nära och står för dörren. (Mar 13:28, 29)

Ordet "frukt" nämns alltså inte här. Däremot nämns i Luk 13:6--9 om frukt på ett sätt som kopplas till bättring och omvändelse.

Janne wrote:
Judarna har ju missat det nya förbundet och därigenom inget levande vatten att ösa ur. Men Gud har en plan för sitt egendomsfolk, han skall vattna och sköta om det, så att det ska börja blomma o ge frukt igen, Sen när livet börjar återvända till fikonträdet, när knopparna börjar synas, då går vi in i den yttersta tiden.

Som sagt, löven kommer att antyda att Jesu återkomst är nära.

Huruvida fikonträdet kommer att bära frukt är knepigare. Enligt Matteus skulle detta fikonträd aldrig mer bära frukt, men Jesus kan förstås ha menat bara just det naturliga träd som han förbannade och inte den nation som hade trädet som symbol:

  19 Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann intet därpå, utom allenast löv. Då sade han till det: "Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig." Och strax förtorkades fikonträdet. (Matt 21:19 samt Mark 11:14)

Lägg märke till att det bara är själva liknelsen om fikonträdet som kanske inte alltid direkt kopplas till den slutliga frälsningen av Israel. Vissa menar dessutom att fikonträdet inte avser Israel utan bara "juda nation". Men jag har nog fått samma uppfattning som du, dvs att fikonträdet är Israels "nationalträd", ungefär som vi betraktar vår blågula svenska flagga.

Helt klart är i alla fall att både Paulus och Jeremia säger att Juda / Israel en gång verkligen skall bli frälsta (Jer 33:15-16). Paulus sade så här:

  "och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: "Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob." (Rom 11:26).

Att denna frälsning sker i samband med knoppningen av bladen på fikonträdet är nog en rimlig tanke. Bra att veta är dock att vissa menar att denna knoppning avsåg Jesu uppståndelse och uppenbarelse då det Guds rike infördes (för 2000 år sedan) som vi har just nu.

Klart är i alla fall att fikonträdet avser Israel, och att detta tecken visar att tidens slut, och därmed Jesu återkomst, närmar sig snabbt. (det som kallas "yttersta tiden" började dock redan för 2000 år sedan).

// Rolf Lampa


Last edited by Rolf Lampa on Tue 22 Mar 2011, 19:15, edited 1 time in total.
Rubrik


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 22 Mar 2011, 19:07 

Joined: Mon 23 Aug 2010, 21:33
Posts: 1
Rolf Lampa wrote:
Intressant detta. Frågan är om fikonträdet kommer att bära "frukt" igen. Jesus talar i Luk 21 om att Guds rike är nära när det blir nya blad, men inte att trädet då plötsligt skulle börja ge frukt:

  29: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30: ...knoppas... 31 ...vet ni... att Guds rike är nära. (Luk 21:29--31)

Samt:
  28 Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. 29 Likaså, ... kan ni ock veta att han är nära och står för dörren. (Mar 13:28, 29)

Ordet "frukt" nämns alltså inte här. Däremot nämns i Luk 13:6--9 om frukt på ett sätt som kopplas till bättring och omvändelse.

Som sagt, löven kommer att antyda att Jesu återkomst är nära.

Huruvida fikonträdet kommer att bära frukt är knepigare. Enligt Matteus skulle detta fikonträd aldrig mer bära frukt, men Jesus kan förstås ha menat bara just det naturliga träd som han förbannade och inte den nation som hade trädet som symbol:

  19 Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann intet därpå, utom allenast löv. Då sade han till det: "Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig." Och strax förtorkades fikonträdet. (Matt 21:19 samt Mark 11:14)

Lägg märke till att det bara är själva liknelsen om fikonträdet som kanske inte alltid direkt kopplas till den slutliga frälsningen av Israel. Vissa menar dessutom att fikonträdet inte avser Israel utan bara "juda nation". Men jag har nog fått samma uppfattning som du, dvs att fikonträdet är Israels "nationalträd", ungefär som vi betraktar vår blågula svenska flagga.

Helt klart är i alla fall att både Paulus och Jeremia säger att Juda / Israel en gång verkligen skall bli frälsta (Jer 33:15-16). Paulus sade så här:

  "och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: "Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob." (Rom 11:26).

Att denna frälsning sker i samband med knoppningen av bladen på fikonträdet är nog en rimlig tanke. Bra att veta är dock att vissa menar att denna knoppning avsåg Jesu uppståndelse och uppenbarelse då det Guds rike infördes (för 2000 år sedan) som vi har just nu.

Klart är i alla fall att fikonträdet avser Israel, och att detta tecken visar att tidens slut, och därmed Jesu återkomst, närmar sig snabbt. (det som kallas "yttersta tiden" började dock redan för 2000 år sedan).

// Rolf Lampa


Men Paulus säger väl också att Israels omvändelse inte kommer att ske förrän "hedningarna i fullt antal har kommit in" (i himmelriket)?

Quote:
Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.
Rom 11:26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.


Dessutom säger ju Jesus i Matteus 24:14 följande:

Quote:
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.


Som jag har förstått det så kan ju inte "hedningarna komma in i fullt antal" förrän evangeliet har blivit predikat för alla folk, och om min tankegång stämmer så borde det ju betyda att Israels omvändelse sker någon gång mellan att "hedningarna kommit in i fullt antal" och Jesu återkomst.

Sedan finns det ju en annan sak, men det kan ju vara att jag läser in för mycket i Jesu liknelse, men behövs det inte att "kvisten blir mjuk och bladen spricker ut" innan ett träd kan bära frukt? Och om Jesus dessutom förbannade fikonträdet någon tid innan det här och den handlingen syftade på Israels oförmåga att bära frukt, så blir det väl ännu tydligare att det krävs att trädet börjar knoppa innan det kan bära frukt igen? Israel kan väl för all del genomgå en omvändelse (jag antar att det här är vad frukten syftar på) före det börjar "knoppa" genom ett ingripande av Gud, men jag tycker att det mest logiska vore väl att först knoppar trädet, och sen bär det frukt.

Eller?

Men som jag skrev förut, det kan ju vara att jag läser in för mycket i bildspråket. ;)


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Tue 22 Mar 2011, 19:35 

Joined: Mon 15 Jun 2009, 22:38
Posts: 218
JonathanAsplund wrote:
Rolf Lampa wrote:
... Att denna frälsning sker i samband med knoppningen av bladen på fikonträdet är nog en rimlig tanke. ... Klart är i alla fall att fikonträdet avser Israel, och att detta tecken visar att tidens slut, och därmed Jesu återkomst, närmar sig snabbt. (det som kallas "yttersta tiden" började dock redan för 2000 år sedan).
Men Paulus säger väl också att Israels omvändelse inte kommer att ske förrän "hedningarna i fullt antal har kommit in" (i himmelriket)?

Ja, detta är ett viktigt påpekande. Detta eftersom det rimligen skulle betyda till exempel att när judarna verkligen börjar omvända sig (de kanske redan har börjat?) så är hednamission i princip meningslöst, för då är hedningarnas antal redan fullt. Hm.

JonathanAsplund wrote:
Som jag har förstått det så kan ju inte "hedningarna komma in i fullt antal" förrän evangeliet har blivit predikat för alla folk... borde det ju betyda att Israels omvändelse sker någon gång mellan att "hedningarna kommit in i fullt antal" och Jesu återkomst.

Det låter rimligt så långt. Men det skulle samtidigt betyda även att när Jesus väl kommer, i en tid av enorm nöd då Israels nation skall "se upp till honom som de stungit", då är (hela) Israel redan omvända? Så borde det ju bli, förutsatt att vi verkligen sammankopplat de rätta (relevanta) bibelställena i frågan. Knepigt ämne detta... :-)

JonathanAsplund wrote:
... men behövs det inte att "kvisten blir mjuk och bladen spricker ut" innan ett träd kan bära frukt? Och om Jesus dessutom förbannade fikonträdet någon tid innan det här och den handlingen syftade på Israels oförmåga att bära frukt, så blir det väl ännu tydligare att det krävs att trädet börjar knoppa innan det kan bära frukt igen?

I just detta fall med fikonträdet som Jesus förbannade tror jag man behöver vara försiktig, eftersom han kan ha syftat på det träd som alla såg, vilket även i överförd betydelse kunde ha avsett just den generation eller den tid då detta hände då han inte fann någon frukt. Vad jag menar är att sammanhanget just på detta ställe kanske inte ger någon tydlig indikation om att Jesus avsåg att undervisa om eskatologi (dvs om händelseutvecklingen närmare tidens slut).

JonathanAsplund wrote:
Israel kan väl för all del genomgå en omvändelse (jag antar att det här är vad frukten syftar på) före det börjar "knoppa" genom ett ingripande av Gud, men jag tycker att det mest logiska vore väl att först knoppar trädet, och sen bär det frukt. Eller? Men som jag skrev förut, det kan ju vara att jag läser in för mycket i bildspråket. ;)

Om jag inte missuppfattat så avser knoppningen främst löven, inte frukten. Och sant, frukten kommer alltid efter löven (om den kommer alls). Ytlig religion, dvs "lövverket", finns ju alltid lätt till hands. Frukten däremot är mer sällsynt.

Och som jag var inne på nyss, just händelsen (i motsats till liknelsen) med trädet som Jesus förbannade kanske inte var avsedd att kopplas till eskatologin. För detta ändamål finns ju flera andra ställen som uttryckligen sägs syfta på vad som skall ske närmare tidens slut, men här kan jag ha fel.

Alla andra träd

Jag noterade för övrigt att i Lukas 21 nämns även "alla andra träd" förutom knoppningen av fikonträdet. Och i det sammanhanget (av omgivande verser) vet vi med säkerhet att just slutet avses. (Och han framställde för dem en liknelse: "Sen på fikonträdet och på alla andra träd. 30 När I fån se att de skjuta knopp, då veten I av eder själva att sommaren redan är nära. (Luk 21:29, 30)

// Rolf Lampa


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
PostPosted: Wed 23 Mar 2011, 16:52 

Joined: Mon 22 Mar 2010, 21:06
Posts: 24
Vi kommer att få uppleva ett stort avfall bland dom kristna enligt 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-6 i NT:

Tessalonikerbrevet 2
2:1: När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder,

2. Tessalonikerbrevet 2:2: att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något
ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

2. Tessalonikerbrevet 2:3: Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

2. Tessalonikerbrevet 2:4: motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

2. Tessalonikerbrevet 2:5: Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

2. Tessalonikerbrevet 2:6: Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.Här bara ett av många bevis på vart åt vi i norden är på väg.
http://www.ot.fi/Story/?linkID=148523

När avfallet och mörkret är så tungt över västvärlden och kyrkan, så finns det inte mycket till hinder för antikrist att öppet träda fram.
Så jag tror nog vi med våra ögon och öron ska vara med, och se hur Israel/Judarna skall börja omvända sig.
När det andliga uppvaknade i Israel börjar, då börjar det nog knoppas i fikonträdet.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Digg
Top
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group