RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Opinion

Östlaestadianismen mot teologisk förvirring

Main picture
Stormötestält

Östlaestadianismen är på väg in i en djup teologisk kris och uppvisar alltfler tecken på förvirring och sekteristisk slutenhet efter år av passiv underlåtenhet av ledare och predikanter som nu försvaras med teologisk förvrängning istället för att rätta till tidigare gjorda misstag (Del 1).

Tillbaka under katolska kyrkans ok?

Main picture
Vaxljus

Allt fler protestantiska ledare verkar för enhet med Katolska kyrkan, och flera besöker just nu Rom och påven. I Sverige har de kritiska rösterna snart helt tystnat.

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.

Insändare - Sju symboler och fyra män

Om skuldbeläggning och incest i Bibeln - tankar nedtecknade när den finska pedofilskandalen offenliggjordes. *