RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Insändare

Innehållet i insändare representerar inläggsförfattarnas åsikter, vilka inte med nödvändighet delas av redaktionen.


Insändare - Sju symboler och fyra män

Om skuldbeläggning och incest i Bibeln - tankar nedtecknade när den finska pedofilskandalen offenliggjordes. *