RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Editorial office

Om oss

RIL News vill vara en nordisk kristen röst och inspirationskälla på nätet, bibeltrogen och politiskt obunden och inte alls särskilt politiskt korrekt.

RIL News motsätter sig sekulär "demokratisk smygreligion" - dvs vill motverka att andliga frågor och moraliska värderingar omdefinieras av politiker till "obligatoriska rättigheter" (dvs skyldighet under tvång).

RIL News:

 • - vill uppmuntra bibeltrogen apostolisk kristendom.
 • - är en flerspråkig nordisk gratis nättidning för hela familjen.
 • - vill bevaka aktuella ämnen samt villfarelser.
 • - vill publicera apologetiskt material samt bibeltrogna uppbyggelseartiklar.
 • - bevakar även kontroversiella ämnen som skapelsefrågor och aktuella miljö och klimatfrågor.
 • - ett informationsnav för flera systerprojekt (se menyalternativ "RIL Gruppen", http://rilnews.org/ril-gruppen).
 • - vill uppmuntra öppen diskussion om bibeltolkning (insändare & forum) för att motverka sluten sekterism.
 • - är politiskt obunden och vill istället motverka en politisering av i grunden religiösa frågor.
 • - publicerar även översätta artiklar av internationella gästskribenter.

Tipsa oss!

Sänd ditt nyhetstips till oss på redaktionen på följande emailadress: tips@rilnews.org

Några tips om vilken typ av tips vi värdesätter:

 • nyheter som kanske inte skulle få publicitet i andra media (låt oss avgöra om nyheten har tillräckligt allmänintresse)
 • pågående debatter i media eller på nätet som fler kan ha glädje av att känna till.
 • bra artiklar inom de ämnen som vi täcker in. Kortfattade kan presentera innehållet ur längre artiklar.

Kontakt

Kontakta RIL News via email: