RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Faith and Science

"Felande länk" en överdrift

Main picture
Fossilet Ida (Darwinius masillae)

Ap människan Ida blev en medial flopp på grund av de många överdrifterna i senaste tidens mediarapportering om det fossila lemurfyndet.