RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Psychology

Mäktig predikan om psykologi

Main picture

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan!

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

Main picture
Sekulär själavård

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin, som grundades av perversa män, skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra.

Video - Psykologi inom kyrkan

Main picture

Del 1 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 2 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 3 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 4 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 5 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 6 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Main picture

Psykologins grundare hade för avsikt att undergräva den kristna tron och därmed evangeliets kraft, och nu invaderar terapeuter och läkemedel människors liv vid kriser.