RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Tro

Katolska kyrkan idag och på 1500-talet

Main picture
Katolskt altarskåp samt påven

Är problemen med påvens kyrka på 1500-talet lösta nu 500 år senare? Och är verkligen katoliker numera eniga med lutheraner i frågan om rättfärdiggörelsen? Gästskribenten Lars Borgström kommenterar.

PERSONEN ANGRIPEN

Main picture
Diskussion

Får man avslöja den moderna hemligheten rörande människans djupaste problem, det som sitter i människans person?

Västerlandets död - en studie i strategisk dekadens

Main picture

En föredetta rådgivare till USAs president berättar om den mindre kända bakgrunden till dagens besynnerliga rasistanklagelser, abortindustrin, militant feminism, HBQT-rörelsen och multikulturfixering, rasist- och faciststämpling och hatstämpling av åsiktsmotståndare i den dödsmarsch för västerlandets kultur som drabbar inte bara våra barnbarn utan även den generation som växer upp i dag.

FN-tal om Förföljelse av kristna

Main picture

Jonathan Cahn höll ett uppmärksammat tal i FN i april 2015 om förföljelsen av kristna i världen. Vi har textat hela talet till Svenska och visar videon här.

 

Recension av Ansikte mot ansikte (Skytte, Stinissen)

Main picture

Boken Ansikte mot ansikte kan komma att räknas som en viktig milstolpe längs vägen till sammansmält­ningen av de olika bekännelserna, och kanske även religionerna, i vårt land.

Guds kraft och tecken och under än idag?

Main picture
Healer

Bibeln talar om Guds "kraft" och många undrar om vi än idag kan göra bruk av Guds kraft på samma sätt som på Bibelns tid?

Var Jesus insvept i Svepeduken i Turin?

Main picture

Gästskribenten Mats Molén granskar argumenten - Är Svepeduken från Turin verkligen den duk som Jesus var insvept i?

RIL News and UK atheists in live blog-TV debate

Main picture

In November 18, two biblebelieving Christians discussed faith the Bible and science with atheists in a UK live blogTV-show named The Magic Sandwich Show.

Blogg: kiasmer - korsflätade förstärkta budskap i Bibeln

Main picture

En av de vanligaste textformerna i Bibeln kallas för "parallellism", dvs budskap som upprepas i enklar eller mer komplexa mönster.  I ett blogginlägg ges exempel på olika parallellismer, både enkla samt mer komplexa paralleller (kiasmer).

Mäktig predikan om psykologi

Main picture

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan!

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

Main picture
Sekulär själavård

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin, som grundades av perversa män, skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra.

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Main picture

Psykologins grundare hade för avsikt att undergräva den kristna tron och därmed evangeliets kraft, och nu invaderar terapeuter och läkemedel människors liv vid kriser.

Seriebibeln som video

Samlingssida med videoinspelade avsnitt ur seriebibeln med uppläst text.

Homosexualitet - ett resultat av och tecken på avfall

Main picture

Romarbrevet 1 redogör för hur homosexualitet är ett resultat av avfall ifrån Gud och en synd som markerar en höjdpunkt i människans uppror mot Gud.

Bibelns lära om psyke och psykologi

Main picture
A deeply troubled man

Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke.

Tillbaka under katolska kyrkans ok?

Main picture
Vaxljus

Allt fler protestantiska ledare verkar för enhet med Katolska kyrkan, och flera besöker just nu Rom och påven. I Sverige har de kritiska rösterna snart helt tystnat.

Ung på nytt som en riktig örn

Main picture

Han gör dig "ung på nytt som en örn" står det i Psalm 103:5 Men vad betyder det? Kort video med beskrivningar av en verklig örn ger svar.  

Sång - Heliga Guds ord

Main picture

Den holländska sången "Heliga Guds ord" (Helig woord van God), kraftfull solosång med manskör.

Gabriellas sång - underbart förförande

Main picture
Skymda ögon - behagliga känslor skymmer klarsynen

Musiken i Gabriellas sång är underbart vacker och väcker känslor, men hur väl stämmer budskapet i sångtexten med biblisk kristen tro?

Laodiceas ljumma undervisning

Main picture

Jesu budskap till Laodicea associerade till stadens mest kända lokala kännetecken vilket gjorde budskapet extremt tydligt för de kristna i just den staden.

Maktmänniskor i Guds församling

Main picture

Maktmissbruk finns, men finns även utpräglade maktmänniskor?  De finns, hävdar Edin Lövås i boken "Den farliga maktmänniskan"

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Main picture

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring.

Rensa ogräs i församlingarna

Main picture

Många kristna tror idag att församlingar INTE får öppet döma, tillrättavisa eller utesluta personer som begår grova uppenbara synder, men lär Bibeln verkligen så?

Missionsprovinsens frieri med katolsk tro

Main picture

Lutheraner och katoliker eniga om rättfärdiggörelsen och därför bortkastat att strida.

Besök Noas Ark i verklig storlek

Main picture
Noas ark

Upplev Babels torn och Noaks ark i full skala i besökspark med bibeltema som planeras i Kentucky, USA.

Luther om skapelseberättelsen och evolution

Main picture

En genomgång av Luthers skrifter visar att han höll skapelseberättelsen som en av de viktigaste bibliska sanningarna.

Alphakurserna - Vad är problemet?

Main picture

Kurskoncept för intresseväckande evangelisation och fördjupning i kristen tro - men är Alphakurserna enbart ett lovvärt initiativ?

Barnens härlighet

Main picture

Bibeln lyfter fram barnen "och barnens ära är deras fäder."  (Ords 17:6)

Insändare - Sju symboler och fyra män

Om skuldbeläggning och incest i Bibeln - tankar nedtecknade när den finska pedofilskandalen offenliggjordes. *

Du skall döma

Main picture

Bibeln befaller på flera ställen troende att döma, testa, urskilja, utvärdera, diskriminera och differentiera, men gör vi kristna detta?

Boken "Wild at Heart" ett teologiskt bottennapp

Main picture

Recensioner av den bästsäljande kristna boken Wild at heart visar på en skrämmande dålig teologi.

Mexikansk knarkmaffia läser kristen bok "Wild at Heart"

Kristna boken "Wild at Heart" nu obligatorisk litteratur bland mexicanska mördargäng.

Brevet till aposteln Paulus

Main picture

I ett starkt kritiskt brev klandras aposteln Paulus av en församlingskommitté som ber honom att lugna ner sig, uppträda mer nyanserat samt sluta klä allt i så svart-vita termer.

Praktisk policy mot sexuellt utnyttjande

Main picture

RIL News får in värdefulla tips om hantering och förebyggande av sexuella övergrepp. Därför publicerar vi nu bland annat ett beprövat förslag till policy mot sexuella övergrepp.

"Hemsk Gud" försvårar läkning efter grova övergrepp

Main picture

Barn som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp av kristna vuxna män riskerar att börja förknippa Bibelns Gud med ett "faderligt" sinnelag som manipulerar, misshandlar och slår barn till total underkastelse.

Hinduiska offerriter i Svensk skola

Main picture

Under flera år utövades hinduiska offerriter på Solängsskolan i Gävle, rapporterar tidningen Världen Idag.

Gamla språk förbluffande komplexa

Main picture
Navajoindianer fungerar som radiosignalister

Gamla språk samt väl bevarade urfolkspråk är mycket komplexa och då språk förändras går de från avancerat till allt enklare och inte tvärtom

Svenska Folkbibeln i version för datorn och mobilen

Main picture
Bibelstudieprogram i mobilen

Svenska Folkbibeln finns sedan en tid tillbaka fritt tillgänglig som dataprogram samt för mobiltelefon

Språkens historia bekräftar Bibeln

Main picture
Fördelning av dagens språkfamiljer utöver Världen

Fakta om språkens historia och utveckling stöder Bibelns uppgifter men ger problem för evolutionsläran

Test

testing comment only

Gudlöshet och andlig död i Katarina Kyrka

Main picture

Prästen Olle Carlsson illustrerar i DN-artikeln "Sinnesro-gudstjänsterna fyller kyrkan", hur kristendomens mest centrala budskap elimineras ur kyrkan och ur sinnet

En kyrka i uppror mot sin Gud

Main picture
En kyrka full av de dödas ben

Svenska kyrkan har som första kyrka i världen med stor majoritet beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap.

Talibaner hotar kristna: Konvertera till islam annars ödesdigra konsekvenser

Kristna uppmanas i hotbrev att konvertera till islam, betala islamisk skatt eller lämna landet. Om de vägrar "skall de dödas, deras egendom och bostäder brännas till aska och deras kvinnor behandlas som sexslavar. Och de får själva bära ansvaret."

Bibelskolelever mördade i Jemen

Main picture

Två tyska sjuksköterskor på internutbildning på en bibelskola mördades i Jemen

Kilskriftstavla bekräftar profeten Jeremia

Main picture

En hög ämbetsman vid Nebudkadnessars hov i Babylon omnämns både hos profeten Jeremia samt på en lertavla med kilskrift som först nu dechiffrerats.