RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Fossil muskelvävnad bekräftar Biblisk historia

Main picture
Fossil av en ung Scipionyx samniticus med välbevarade spår av mjuk vävnad

Forskare har i ett fossil hittat välbevarad muskelvävnad, som enligt känd fysik bevaras i högst några tusen år, men som ändå påstås vara 18 miljoner år gammal.

Fyndet beskrivs som mycket välbevarat och har enligt forskarna utsatts för väldigt lite nedbrytning efter att det fossilerats.

Enligt känd fysik klarar sig dock muskelvävnad högst några tusental år. Att fyndet trots detta är så välbevarat tyder alltså på att fossillagret där det hittades är maximalt några tusen år gammalt, vilket skulle stämma väl med Bibelns uppgifter.

Åldersbestämning utan tidsmätning

Det är mycket oväntat för forskare att hitta välbevarade mjuka vävnader i fossil, som anses vara mycket gamla. Mjuk vävnad kan nämligen inte bevaras så lång tid, enligt sådan accepterad vetenskap som kan återupprepas. Därför är fyndet ett tecken på att fossilen är mycket mycket yngre än de miljontals år som evolutionister talar om.

Kontroll av åldersbestämning sker idag genom att försöka bestämma i vilket geologiskt lager ett fynd hör hemma. Olika geologiska lager har vissa namn och finns på olika djup på olika platser, och varje lager anses ha blivit till inom en viss period. Lagren anses alltså representera vissa åldrar. Men lagrens åldrar "bestämdes" redan i mitten på 1800-talet, dock utan att det fanns någon vetenskaplig mätmetod för att mäta åldrarna.

Fanatisk tro rubbas inte av fakta

Märkligt nog blev inte forskarnas reaktion på fyndet att ifrågasätta de geologiska åldrarna på lagren. Detta hade varit en naturlig reaktion eftersom de påstådda långa åldrarna inte bygger på återupprepningsbar vetenskap. Istället antar man att det måste vara fel på faktauppgifterna om hur länge mjuk vävnad kan klara sig.

De fakta som anger hur lång tid muskelvävmnad kan klara sig baserar sig på vetenskap som kan bekräftas genom att upprepas gång på gång, därför är det mycket anmärkningsvärt att just dessa fakta ifrågasätts först.

Det verkar alltså som om inte ens återupprepningsbara vetenskapliga fakta kan rubba evolutionisters tro på de långa tidsåldrar som man godtyckligt "bestämde" redan på mitten av artonhundratalet.

Bibeln och verkligheten motsäger evolutionen

Konsekvent tolkning av det rapporterade fyndet visar att djur som man trodde levde för miljontals år sedan egentligen blev begravda för bara några tusen år sedan.

Evolutionisternas enormt långa tidsåldrar används som ursäkt för att slippa erkänna att Gud, precis som Bibeln säger, skapade världen för endast några tusen år sedan. Och utan de långa tidsåldrarna kan evolutionister inte hävda att evolution skett, Den tänkta stegvisa utvecklingen genom slumpmässiga mutationer kombinerat med naturligt urval, blir ännu mer otänkbar utan enorma tidsrymder.

Observationer av verkligheten bekräftar alltså Bibeln medan de filosofiska antaganden som ligger till grund för tankarna om evolution ständigt motsägs av samma verklighet.

Snabba, inte långsamma förändringar!

De många biologiska förändringar som har skett bland växter och djur sedan den tid då fossilen uppstod behöver inte, som evolutionisterna tror, särskilt lång tid på sig. Snabba förändringar är nämligen möjliga på grund av inbyggda variationsmekanismer i biologin.

De inbyggda variationsmekanismerna finns i alla grundslag av djur och förändringar sker alltså inte enbart på grund av mutationer.

De inbyggda variationmekanismerna har enligt Bibeln funnits med från livets allra första början och är mycket effektiva på det sättet att de tenderar att inte ge upphov till missbildningar. De kan också på mycket kort tid orsaka stora synliga förändringar hos växter och djur, till exempel genom variation av storlek samt olika färg på hud och päls samt andra variabla egenskaper på växt eller kroppsdelar. Mutationer bryter istället ner och försämrar alltid organismernas genetiska informationsinnehåll.

Bibeltroende forskare brukar påpeka det ironiska förhållandet att både Bibeln och observationer av verkligheten bevisar att biologiska förändringar går mycket snabbare än vad de evolutonstroende tror!

Inte första fyndet - häpnadsväckande blindhet

Det rapporterade fyndet är för övrigt inte det första i sitt slag som motsäger de godtyckliga långa tidsåldrarna. Man känner till flera andra liknande fynd. I en artikel i tidskriften Science från 19932 rapporteras om ett fynd från dinosaurieben som fortfarande verkar innehålla blodkroppar och/eller dinosaurie-DNA. I artikeln säger forskaren:

 "Jag fick gåshud, det var precis som att titta på en helt nutida benbit. Men naturligtvis kunde jag inte tro det. Benen är ju trots allt 65 miljoner år gamla. Hur kunde blodkroppar klara sig så länge?"

Notera hur forskaren inte är beredd att ifrågasätta sin världsbild med miljontals år av tänkt utveckling ens när beprövade fakta och observationer talar rakt emot den. Det saknas alltså påvisad trovärdighet.

Detta visar hur förblindande det kan vara med "stark" tro på något som inte har någon egentlig grund, d.v.s. inte har stöd varken i upprepningsbara experiment eller i historiska bevis. En sådan blindhet kan undvikas om man håller sig till Bibelns råd att alltid "pröva allt, och behåll det som är gott".

Stark tro bara på det som inte kan kontrolleras

I fallet ovan kan man undra varför man inte accepterar det uppenbara, dvs att benbiten måste vara mycket ung (inte äldre än några tusen år), och detta särskilt med tanke på vad som sägs senare i artikeln:

 "Det finns inga bevis överhuvudtaget att även en mycket vanlig stabil makromolekyl som kollagen har klarat sig så länge. Det kräver ett stort steg av tro för att tro att något som kollagen har förstörts men DNA bevarats".

Detta påstående är ungefär som att säga när man hittar en sönderrostad bil, att "bilen och alla bildelar har förstörts och fallit samman efter lång tids nedbrytning, men alla skruvar och muttrar som är lika känsliga för rost som de sönderrostade delarna är som nya. Men ändå är de extremt gamla".

Man behöver få tro, till exempel på sina sinnen, men en sund tro måste alltid grundas på något trovärdigt, dvs på något som har visat sig ha trovärdighet. Men den evolutionistiska världsbilden saknar helt en trovärdig grund. Det finns många fler exempel än exemplet ovan som visar hur evolutionstroende vägrar att låta återupprepningsbar ("riktig") vetenskap påverka sin blinda tro.

Att evolutionstroende har en avvisande attityd mot sådana fakta som kan kontrolleras styrker knappast deras trovärdighet när de uttalar sig om saker som inte kan kontrolleras.


Redaktionen
RIL News

Källor

  1. Physorg.com, "Ancient muscle tissue extracted from 18 million year old fossil" (retrieved 2010-01-17)
    (Svenska / Google tr.)
  2. Science, 1993, "Dino DNA: The Hunt and the Hype"
  3. MSNBC, 2005, "Scientists recover T.rex soft tissue"
    (Svenska / Google tr.)

Mer läsning

4
Ditt betyg: Inget Genomsnitt: 4 (2 votes)

Kommentarer

Ålder

Jag skulle gott kunna tänka mig att det finns ett väsen som är vakar över allt. Låt oss kalla denne för t.ex en gud. Men så länge religonsivrarna står fast vid att världen är kom till på sex dagar, för 6000 år sedan, kan jag inte anamma den tro som vanligen praktiseras i vår kalla nord.

Hur ser ålder ut?

Hej och tack för kommentaren.

En ålder på runt 6000 år är inte något påhitt från religionsutövarna, utan något man kan härleda från historieskrivningen i Bibeln.

Hur ser ålder ut?

Det är på ett sätt förståeligt att frågan om jordens ålder är bland de kanske svåraste att ta till sig för oss som "itutats" dessa åldrar från första skoldagen,  och alltså tidigt fått vänja sig att alltid "tycka" att fossilrester samt vissa geologiska lager "ser jättegamla ut".

Men har du någon gång funderat på hur mycket av vår uppfattning av att det "ser gammalt ut" som faktiskt baseras på rationellt tänkande och fakta? Hur ser man till på ett föremål att det är jättegammalt? Hur ser "ålder" ut?!

Hela den problematiken behandlas i en artikel borta hos CMI:

Även för mig tog det känslomässigt emot när jag först började läsa på om ämnet. Rätt snart fick dock fakta övervinna känslan när det stod klart att det faktiskt saknas trovärdiga fakta för att jorden alls skulle vara mycket äldre än vad man kan härleda ur Bibeln, att de radiometriska mätningarna, som de långa åldrarna baserar sig på, saknar trovärdig grund, och att det finns mängder med fakta från andra, mindre spekulativa områden (än radiometriska mätningar) som sätter ett tak på hur gammal jorden (och människan) rimligtvis kan vara.

Dålig grund för radiometriska mätningar

De radiometriska mätningarna är grundade på cirkelresonemang utifrån en geologisk tidsskala som bildades på 1800-talet.

(Det finns citat som visar hur mätningar som som inte stämmer med etablerad skala genomgående filtrerats/filtreras bort - och det är dessa "biased" mätningar som sedan fått bilda grunden för åldern på skalan - vilket sammantaget förstås bildar ett cirkelresonemang)

Vidare bygger de radiometriska mätningarna på en helt orimlig tillit till de antaganden man gjort om de radioaktiva processernas initialtillstånd, hastigheter m.m. (Finns tydliga indicier på att radiometriska processer absolut inte kan antas ha konstant hastighet, särskilt inte vid extrema omståndigheter som vid en världsvid översvämning, som innebär enorma fysikaliska påfrestningar på materialet i de geologiska lagren p.g.a. enorma jordskred, förkastningar, förskjutningar m.m. m.m.)

Maxåldrar på jorden och människan

Det finns dessutom mängder av "showstopper"-faktum som sätter en absolut maxålder på hur gammal jordan kan vara, förutsatt kända fakta om hastigheten hos fysikaliska fenomen o.s.v. Innehållet i denna Rilnews-artikel är ett exempel på det. Fler exempel är att oljekällorna med sitt höga tryck, baserat på med känd geofysik, inte skulle kunnat hålla kvar oljan från att sippra ut i omgivande material i mer än 30 000 år, samt många många fler, som tas upp i länkarna ovan.

Ett väldigt kraftigt showstopperargument har att göra med just radioaktiva nedbrytning, är ett märkligt radioaktivt fenomen (s.k. radiohalos) som visar sig göra en tolkning med miljontals år omöjlig, men är helt konsistent med Bibliska uppgifter om när den globala översvämningen inträffade.
(Se: http://creation.com/the-collapse-of-geologic-time )

Överhuvudtaget skulle jag rekommendera att läsa på på CMI:s omfattande Q&A sida om ämnet "ung jord / universum":

(Deras artiklar hänvisar oftast vidare till sekulära originalpublikationer, så att man kan kolla upp och verifiera fakta själv.)

Om man läst igenom en del av Q&A materialet ovan, kollar upp fakta lite os.v., så kan jag vittna om man snart inser att idén om "miljontals, miljardtals" ter sig alltmer som en av de största bluffarna i vår (ganska korta) historia.

Känd historieskrivning

Något som gjorde mig mycket häpen, efter att ha insett problemen att avgöra åldern på något bara genom att "titta på det", var att det enda som kunnat rädda situationen - d.v.s. ögonvittnesskildringarna i den kända skrivna historien, också ger mycket ung ålder, som är konsistent med Bibeln!

Det är väldigt anmärkningsvärt, eftersom ögonvittnesskildringar från personer som var med själva, ju vore det enda rimliga alternativet att få veta något om gamla tidsåldrar där vi inte kan veta tillräckligt om de processer som materia utsatts för för att kunna göra en rimlig datering (vi var ju inte själva med, och vi kan ju inte veta hur mycket vi inte vet).

Den unga åldern på känd historia, behandlas något i två av artiklarna här på Rilnews:

Tillit till Bibeln baserat på det vi kan veta om historia

Noggrann prövning av fakta, både från vad man kan härleda naturvetenskapligt och från ögonvittnesskildringar/känd historieskrivning, visar sig alltså stämma överens med Biblisk ålder. Det har kraftigt stärkt min tro/tillit till Bibeln.

Mvh
Samuel Lampa

Blommor och bin

Citat (Kitman):
"Men så länge religonsivrarna står fast vid att världen är kom till på sex dagar, för 6000 år sedan, kan jag inte anamma den tro som vanligen praktiseras i vår kalla nord".

Andra frågar sig varför han tog så lång tid på sig?

Fast säkrast är nog att hålla oss till vad han själv säger. Klart är iallafall att han inte kunde låta det ta mycket längre än så, om blommorna (dag 3) skulle klara sig tills det fanns bin som kunde pollinera dem (dag 6)!