RIL News

Psykologi


Mäktig predikan om psykologi

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan! Allt so ...

Blogg: Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.Länk till blogginlägget. ...

Psykoterapi dödar - Guds kraft ger liv

"Psyka ut kyrkan" - ny videoartikel om hur psykoterapin, som grundades av perversa män, skrämde kristna att tro att de inte har lämplig utbildning för att ta hand om varandra. Denna artikel innehåller en video om en mö ...

Video - Psykologi inom kyrkan

Del 1 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan. Observera att videon inte berör alla delar av psykologin, den riktar sig främst mot psykoterapin, eller psykologisk rådgivning. Har psykologi ...

Psykologi ersätter kristen tro vid kris

Psykologins grundare hade för avsikt att undergräva den kristna tron och därmed evangeliets kraft, och nu invaderar terapeuter och läkemedel människors liv vid kriser. Videoartikel - Artikel innehåller tre videoklipp ...

Bibelns lära om psyke och psykologi

Bibeln har någonting viktigt att säga om psykologi och människans psyke, och även om Guds eget psyke. I denna artikel vill vi lyfta fram några texter i Bibeln som talar om människans psyke, och vissa verser talar även ...

Mental träning - När Självet tar Guds plats

Mental träning blir en allt vanligare metod för att öka personliga prestationer och välbefinnande, och vi jämför metoden med bibliska tankar om personlig förändring. Mental träning har blivit ett allt vanligare sät ...