RIL News

Rolf Lampas blogg


Levande eller Död

LEVANDE ELLER DÖD Utdrag ur en debatt med signaturen "Janolof" om Israels betänkliga sätt att bedriva krigföring. Sammanhanget här börjar med anklagelser om "djurplågeri" då hästarnas senor skars av av en israelitis ...

Modern Antik Strategi

Rolf Lampa Tidigare postad på Newtonbloggen 16 augusti, 2012 at 21:12 MODERN ANTIK STRATEGI Jon ”Påbudet om att skära hälsenorna kom från Gud, inte från Joshua.” Ja. Men vad är pro ...

På Fel Plats vid Fel Tillfälle

FEL PLATS VID FEL TILLFÄLLETidigare publicerad på newtonbloggen 17 augusti, 2012 at 01:44 jon: Deras enda brott var att dom bodde i staden Aj. Ja, man skall inte bo på fel ställe vid fel tidpunkt. Eft ...

Syftet Inte Längre Uppfyllt

Tidigare publicerad på Newtonbloggen, 17 augusti, 2012 at 14:56 SYFTET INTE LÄNGRE UPPFYLLT myrklafsaren skrev: ”När han går in och styr … så utraderar han hela städer, rena terrorhandlingar med andra ...

Kiasmer - korsflätade förstärkta budskap i Bibeln

I Bibeln förekommer många olika läsarter eller former för arrangemang av texter eller tal. En av de vanligaste textformerna i Bibeln och som de flesta vana bibelläsare stött på kallas för "parallellismer", dvs  buds ...

Coachning - en kommersiell väckelserörelse

Coachernas lockrop har blivit vår tids nya väckelserörelse, skriver Majken Öst-Söderlund i Dagen.Majken Öst-Söderlund skriver i Dagen om religionshistorikern Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria i Lund, ...

Biblisk jämställdhet - gammalt uppror som nytt igen

I en artikel i Världenidag "Vi tror på Biblisk jämställdhet" framförs tankar om "biblisk jämställdhet" utan bibelreferenser till stöd för tämligen onyanserade tolkningar. Jämställdhet ingår i temat för en konferens v ...

Konsensus, sekterism och öppen prövning

 Konsensus är ett av IKEAs viktigaste koncept för att hålla samman organisationen och skapa förutsättningar för framgångar, men är konsensus alltid bra i alla sammanhang?Jag har inte kommit med fred utan med svärd, ...