RIL News

Syftet Inte Längre Uppfyllt

Publicerad: 2014-02-09

Tidigare publicerad på Newtonbloggen, 17 augusti, 2012 at 14:56

SYFTET INTE LÄNGRE UPPFYLLT

myrklafsaren skrev: ”När han går in och styr … så utraderar han hela städer, rena terrorhandlingar med andra ord.”

Gud styr. Men israeliterna hade möjligheten att strunta i Guds befallningar, och då misslyckas och dö på grund av det mänskligt sett övermäktiga motståndet. De hade kunnat strunta i Guds befallning att dra ut ur Egypten, där de var slavar. Men då skulle de ha gått under, de var redan hårt pressade när de gav sig av. Sedan hade de möjlighet att strunta i Guds befallningar under folkvandringen, och dödas av alla omgivande välutrustade arméer.

Att Guds befallningar visar sig bygga på asymmetrisk krigföring visar på fler skäl att lyda Gud än enbart ”blind” lydnad. Jag har i mina exempel beskrivit varför varje form av olydnad i själva verket innebar att inte göra det absolut nödvändiga och smartaste någon kunnat göra i given situation, med livet som insats.

SMITTRISK

Det är hela tiden fråga om liv och död. Israeliternas fiender var också människor, dvs Guds skapelser. DÄRFÖR varnade Gud dem i 450 år om att sluta upp med sina vidrigheter. Gud är skaparen, och han har en plan för sin skapelse, och vad dessa människor höll på med var något skaparen som inte tolererade. Skapare gör vad de vill med de skapelser som är deras egendom.

Risken fanns att vidrigheter som barnoffer med mera skulle sprida sig till andra folk, så det fanns bara ett alternativ – sluta eller så utplånas de från jordens yta.

INTE BÄTTRE FÖRR

Gud gav dem 450 års ”nåd” medan han varnade dem för följderna. Under samma tid försämrades israelernas situation i Egypten. Gud hade koll på flera parallella skeenden. På 450 år blir seder och traditioner inom en kultur så inrotad att det tar flera generationer att bryta det. De fick många generationer på sig att förhålla sig till varningarna, men struntade i dem.

Gud styr alltså. Men både israeliter och de korrupta hednakulturerna kunde strunta i Guds befallningar om de önskade. När israeliterna gjorde struntade i befallningarna fick onda människor i en ond värld makt över dem och många dog.

När människorna vägrade att upphöra med skändningen av mänskligt liv och värdighet på sina speciella sätt hade de till sist förverkat sin rätt att själv få leva. De hade ett val och de valde fel. Detta var illa nog, men det var faktiskt inte bättre förr som vi strax skall se.

SYFTET

Men dessa små incidenter utgjorde bara små bagateller jämfört med vad som hände bara omkring ett millennium tidigare. Det hade gått så långt att människorna före floden bad att Gud skulle lämna dem (Job 22:17). Men syftet med skapandet av människorna var att människorna skulle avspegla Guds innersta väsens natur, dvs hans personlighet, eller sättet att förhålla sig till saker. Detta är för övrigt den exakta innebörden i det hebreiska idiomet ”avbild” ifråga om personer.

Guds syfte med sin ”konstruktion” (människorna) var alltså inte längre möjligt att uppfylla med människor vars natur hade blivit så korrupt och upprorisk. Och vi får inte oändligt många möjligheter att omvända oss, varken som enskilda eller som hela kulturer.

NYTT FÖRSÖK

Och vad gör en konstruktör då när hans konstruktion helt förfelar sitt syfte? Gud utrotade alla människor och djur från jordens yta, förutom 8 personer samt några djur ur varje huvudslag. Guds plan var att börja om på nytt med Noa och hans familj.

Och det hade alltså inte gått särskilt lång tid sedan floden när vi läser om hur korrupta människorna redan hunnit bli i sin avgudadyrkan. Och idag, drygt tre tusen år senare, börjar det sista stora upproret mot Gud närma sig ett klimax.

.

// Rolf Lampa