RIL News

Om oss

RIL News vill vara en politiskt obunden och inte alls särskilt politiskt korrekt nättidning med bibliskt kristet perspektiv.

RIL News motsätter sig sekulär "demokratisk smygreligion" - dvs vill motverka att andliga frågor och moraliska värderingar omdefinieras av politiker till "obligatoriska rättigheter" (dvs skyldighet under tvång).

RIL News:

  • - är en flerspråkig politiskt obunden nordisk gratis nättidning
  • - vill uppmuntra bibeltrogen kristendom.
  • - vill bevaka aktuella ämnen, apologetiskt material samt bibeltrogna uppbyggelseartiklar.
  • - vill belysa även aktuella kontroversiella ämnen inom skapelsefrågor, vetenskap, teknik, politik och miljöfrågor.
  • - vill uppmuntra öppen diskussion (insändare & forum).
  • - vill motverka politisering av i grunden religiösa frågor.
  • - publicerar även översätta artiklar av internationella gästskribenter.
  • - omfattar flera systerprojekt (se menyalternativ "RIL Gruppen", http://rilnews.org/ril-gruppen).

 


Medlemsvillkor

Forumregler & MedlemsvillkorAllmänt Läs noga igenom följande regler innan du registrerar dig eller postarkommentarer. Medlemskap på RIL News är inte en rättighet utan en förmån. Registering medger möjlighet att pos ...

RIL Gruppen

Flera länkade sajter med syfte att uppmuntra och stödja kristna att frimodigt tro på Bibelns historiska trovärdighet och budskap. Flera av sajterna är under uppbyggnad. Den som önskar bidraga med frivilligt arbete, ti ...