RIL News

Modern Antik Strategi

Publicerad: 2014-02-09

Rolf Lampa

Tidigare postad på Newtonbloggen 16 augusti, 2012 at 21:12

MODERN ANTIK STRATEGI

Jon ”Påbudet om att skära hälsenorna kom från Gud, inte från Joshua.”

Ja. Men vad är problemet?

Det är helt riktigt att Israeliterna inte skulle skaffa sig hästar och vagnar och strida på samma sätt som de andra folken. Denna militära (och andliga) asymmetri var alltså påbjuden av Gud, precis som Christofer nämnde. Men jag har inte sagt att det var Josua. I texten står ju att det var Guds masterplan, inte Josuas. Josua gjorde bara som Gud sade, och han såg ju snabbt – precis som Chaim Herzog och Gichon – att den grundstrategin var helt genialiskt. Det finns ju ingen motsättning mellan detta påbud och den konkreta situation i vilken denna strategi var det strategiskt och taktiskt överlägsna alternativet.

Notera alltså att när du invänder att påbudet var från Gud inte från Josua så missade du att det var den icketroende ex-presidenten Chaim Herzog samt militärhistorikern Mordechai Gichon som sade detta, inte jag. Ingen av dem var troende, varken judisk eller kristen tro. Jag nämnde bara att dessa två analyserade slagfältet och styrkeförhållandena och den ”militära asymmetrin” och de konstaterade att hela upplägget var genialiskt. Självklart tillskrev de Josua det strategiska och taktiska snillet (det var därför jag noterade att de var icke-troende).

Men poängen med att nämna allt detta var att hela det militära företaget att ansvara för försörjningen och civilförsvaret av ca 1.2 miljoner icke bofasta människor, mitt i fiendeland, som stod i begrepp att intaga, med enbart fotsoldater mot både numerärt och tekniskt överlägsna fiender, som dessutom allierade sig emot dem, innehåller en lång rad case studies som än idag anses vara militärstrategiska och taktiska masterpieces av vår tids allra skickligaste strateger och taktiker.

Varför skulle alltså Guds påbud om att inte skaffa sig hästar och vagnar stå i konflikt med det uppenbart mästerliga draget att istället oskadliggöra dem och vagnarna och sedan direkt utnyttja det nya asymmetrin där de garvade israelitiska fotsoldaterna plötsligt var helt överlägsna stridsvagnsförarna som de enkelt slog i ryggen då de flydde i vild panik? Kort sagt, det finns ingen motsättning, istället blev åtlydnaden bara till fördel för israelerna som upptäckte att de faktiskt kunde dra nytta av asymmetrin.

Jag har nu nämnt ordet ”asymmetri” flera gånger för att hinta om… att Bibelns Gud kanske inte är så korkad som många tror. Och även om det tog lite tid att fatta så idag har även islamister och andra terrorister fattat grejen.

För övrigt så hade jag också en annan avsikt med att nämna vad dessa två herrar ansåg om det militära förtjänster som de tillskrev Josua. Varför de överhuvudtaget undersökt flera av de nämnda krigsskådeplatserna i Bibeln var för att de ville undersöka dess historiska trovärdighet. Och deras slutsats var intressant. Jag sammanfattar vad de delvis ordagrant själv kom fram till: Om dessa berättelser är hopdiktade, vilket de efter sina undersökningar inte höll för troligt. Men OM de verkligen var falsarier, menade Herzog och Gichon, så kunde de bara konstatera att i så fall har några av historiens absolut främsta exempel på civilförsvar samt militär strategi och taktik varit ut och besökt de aktuella platserna och tänkt ut helt geniala planer där precis alla tänkbara taktiska fördelar för en angripare utnyttjats maximalt samtidigt som varje tänkbar taktisk nackdel för motståndaren utnyttjats maximalt. Förfalskarna har i så fall helt enkelt skrivit en handledning med fallstudier inom det strategiska och taktiska området av absolut världsklass.

Modernare strategi än israelernas antika strategi för asymmetrisk krigföring finns ju inte. Och enligt Bibeln så var the master mind bakom huvudstrategierna ingen mindre är Gud själv.

Kort sagt, don’t mess around with the God of the Bible. He might outsmart you.

=)

// Rolf Lampa