RIL - News | Forums | Search | Rilpedia | Bibeln | Source

Transkription - Tal av Martti Vähäkangas vid stormöte i Svanstein Juni 2012

Main picture

TRANSKRIPT


Tal av Martti Vähäkangas (Skutnäs, Jakobstad, Finland), östleastadianernas stormöte i Svanstein, sista helgen i Juni 2012. Talet hölls på Finska och simultantolkades till Svenska.

Uppdatering (2012-07-18): Vi har fått in en efterhandsöversättning av talet som bättre återger vad talaren försökte uttrycka på det finska språket. Översättaren är helt tvåspråkig.

Vi behåller simultantolkens version längst ner på sidan eftersom den versionen var vad svenskspråkiga lyssnare hörde.


Efterhandsöversättning av översättare:

I den treenige Gudens, faderns, sonens och den heliga andes namn. Vi fortsätter på den andra dagen under dessa sommarmöten i Svanstein. Och här i Svanstein är det en hård vind, det regnar lite och är kyligt.

 

Om någon lyssnar vid radion eller på ett annat sätt på en varmare plats. Så är det ändå många som fryser denna stund i tältet, men vi tror att Guds ord ändå oaktat de skulle vidröra oss var och en. Och jag tänker när vädret inte är dessto bättre.Så tänker jag att det skulle passa att fortsätta på samma ämne ifrån Matteus 18. I Matteus evangeliet finns den första delen av 18 kapitlet som Timmo gick igenom. Och han förklarade väl och vi behöver inte återvända till det. Men där finns en fortsättning som jag tänker att vi skall läsa ifrån den 15 versen och frammåt.

 

I Jesu Namn läser vi så här.

 

Mat 18:15 Men om din broder syndar mot dig så gå och tillrättavisa honom mellan dig och honom allena. Om han hör dig så har du vunnit din broder.

Mat 18:16 Men om han icke hör dig så tag med dig ännu en eller två på det att var sak må bestämmas av två eller tre vittnens utsago.

Mat 18:17 Men hör han dom icke så säg det till församlingen. Hör han icke heller församlingen varde han för dig såsom hedningen och publikanen.

Mat 18:18 Sannerligen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden det skall vara bundet i himmelen. Och allt vad ni löser på jorden det skall vara löst i himmelen.

Amen!

Det är tänkt så att i Matteus 18 kapitel finns 3 förklaringsdelar. Men dom hör ändå ihop med varandra. Och i sanning är dessa tre delar Jesus svar på lärljungarnas frågor. På samma sätt som brodern tidigare hänvisade till. Vem är den störste i himmelriket?

Och han gick igenom de, vad det betyder i förhållandet till ett barn. Men nu har vi som ämne de som rör förhållandet mellan bröder. Men om vi först rannsakar vad dessa lärljungarnas frågor i sanning innehöll. Och det är samma undervisning som finns i Markus evangelium när Jesus svarar på lärljugnarnas frågor. När Jesus frågar vad samtalar ni om på vägen. Och lärljungarna var tysta och svarade inget. Men Jesus visste vad de samtalat om. Dom talade om vem av dom som är störst i himmelriket. Och dom tänkte då i förhållande till varandra, vem av lärljungarna skulle vara den störste?

 

Och vi har samma händelse när Sebidei söners mor kom till Jesus. Och hon liksom bugade sig och tilltalade Jesus. Och hon sa att dessa mina söner, den ena får sitta på den högra sidan och den andre på den vänstra. Och vad betyder nu dethär stora, att vara stor i Guds rike.

 

Dom tänkte säkert inte om storleken på människan. Utan på fråga var det om makt. Vem av dom har störst makt. Och detta om makt är berättat så mycket om i Bibeln, enda ifrån dom första bladen. Och alla människor har någon makt och alla har en makt vilja. Och Jesus undervisar på många ställen och särskillt här i matteus 18 kapitel. Och utgår liksom ifrån denna makt tanke. Och hur man använder denna makt mot ett försvarslöst litet barn. Och där känns det liksom att Jesus känndes helt obarmhärtig. Att den som har makt att använda mot ett sådant försvarslöst barn. Men sen fortsätter han när han har förklarat den första delen. Och säger att måhända i de tillfället, om man nu glömmer bort detta med barnet och att använda makt. Och man nu kommer dit att en bror försyndar sig mot en broder. Och då kommer frågan hur man skall upprätta denna broder. Och när han sedan går till det tredje stycket för att lära. Och så säger han att för den skull är himmelriket sådan och sådant. Och sen talar han om den allmäna att använda makt. När det är frågan om en kung eller en sådan som i sanning har makt. Hur den obarmhärtige tjänaren fick vara i kungahuset. Men när han hamnade i samma position i sitt eget liv. Att han hade en som stod i skuld till honom själv. Så kunde han inte ta något av från det han just lärt sig av sin egen kung. Utan han tog denna makten i sina egna händer. Och så här lärde Jesus i dessa tre delar. Hur man skall förfara med de svaga. Och hur man skall handla mot bröder som är på samma nivå.

 

Och vilket maktförhållande är uppåt. Och nu när vi har detta ämne. Hur man skall använda denna makten i Guds rike. Och för människans sinne så betyder det här med makt sådant. Att man liksom regerar över en annan människa. Och med makt kan man bryta ner en annan människas motstånd. Liksom man gör under krigstillstånd. Men man gör på det andliga planet ännu kraftigare. Och med makt kan man också begränsa den andre människans verksamhet. Och man kan också påverka en annan människas värderingar. Och uppfostran är på det ett gott exempel. Hur man formar den värderingsvärld för barnen där hemma. Om människan enda från hemmet har fått en hälsosam kristlig uppfostran. Så kan det hända att hon senare kan hamna i ett sådant tillstånd. Att man också försöker påverka hennes bästa värderingar. Och dom som har makt dom begränsar hennes värderingsvärld. Och maktutövandet är(kan vara?) gott men också dåligt. Och man behöver makt. Och det är ingen hemlighet. Jesus själv säger. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå ut i hela världen, predika bättring och syndernas förlåtelse. Och han gav den makten åt sina lärljungar. Och Jesus visade många exempel på det. Hur man skall använda sin makt. När man kom med en förlamad man till honom. Och Jesus säger min son dina synder är dig förlåtna. Så såg fariseerna med sneda ögon. Och sa att han smädar Gud. Men Jesus sa till dom. Ni må veta att människosonen har makt att förlåta synder. Och efter det sa han ännu. Stå upp! Ta din säng och gå!

 

Och Jesus hade denna makt. Och han visste också varför han hadde denna makt. Att han har en gång förtjänat den. Och denna makt var en tung sak för Jesus. Och han frågar också i det sammanhanget. Vad är lättare? Att säga dina synder förlåtas dig. Eller säga ta din säng ock gå. Och för oss känns det så. Att vi inte kan göra en annan människa frisk. Och för oss skulle det vara enklare att säga att i Jesus namn och blod är synderna förlåtna. Men såhär var det inte för Jesus. För honom var det svårare att säga att synderna är förlåtna. Eftersom han visste han var tvungen att lida korsdöden. Och han skall dömmas som oskyldig. Även om han hade all makt i himmel och på jord. Så ödmjukade han sig under denna världens mäktiga. Och han använde inte sin himmelska makt när han gick för att lida för oss. Men vi människor som har makt. Så kan det lätt gå så. Att den som utövar makt. Så kan det förändras liksom till rätt för den människan. Jag har rätt att handla på det här sättet. Och det blir en sed för den människan. Och på motsatt sätt den som måste ödmjuka sig under makten. Och för henne växer liksom en skyldihet att lyda. Och han måste ödmjuka sig under makten. Och allt det här är både rätt eller fel. Det är bara fråga om denna makt útövning är hälsosam eller felaktig. Och när den då är felaktig. Så är det liksom våld. Och våld fördunklar ögonen kanske mycket bättre. Eftersom maktlystnad är där mycket starkare. Och maktutövaren tänker och har lystmäte till att jag har rätt att göra såhär. Och när vi nu tänker på dessa två bröder. Dessa var två var säkert inte blodsbröder utan var säkert trosbröder och judiska bröder. Liksom Jesus undervisar på den tiden. Om din broder försyndar sig mot dig. Och på svenska läste det bättre en på finska att om brodern försyndar sig mot dig. Det är frågan om en sak en medbroderlig sak. Där en broder har brutit och försyndat sig mot den andre. Det är inte någon enkel sak att han på utsatt dag har betalat lånet tillbaka. Utan det är fråga om en mer allvarlig sak. Vi kan tillexempel säga att han har stulit ägodelar från den andre. Eller gjort arvsbedrag. Eller åstadkommit ett illa eller ont rykte om den andre. Och nu går den andre brodern för att tillrättavisa honom. Och Jesus undervisar att gå på tumanhand. Och nu är det fråga om ett sådant tillstånd att han på tumanhand kan vinna denna broder. Eftersom den förmanande broderns uppfattning att denne andre har gjort synd. Men där tar Jesus inte ställning för vem som har rätt och vem har fel. Eftersom det ofta är en känslig sak att se vem har rätt och vem har fel. Och för den skull så undervisar Jesus liksom Moses undervisade. Om denna broder inte hör dig så ta en eller två tillsammans med dig. Så att alla saker skulle uppklaras med två eller tre vittnens närvaro. Och nu är det liksom moses lärde. Före straffet utdöms så skall två eller tre vittna. Men lägg märkte till att när straffet utdömdes för Jesus. Så kunde man inte uppfylla mose lag. Utan man korsfäste honom direkt. Även om mose lag stadgade att det skulle vara två eller tre vittnen före dödsstraff. Och mellan dessa bröder är det inte fråga om någon dödsdom. Men det frågan om det. Hur man skall vinna denna broder tillbaka från syndens välde. Och måhända att även dessa två eller tre som är med och diskuterar. Skulle kunna ge kristna råd. Och också tolka vems fel är det sist och slutligen. Men utgångspunkten är naturligtvis den typen. Att denna broder har försyndat sig eller brutit mot den andre. Och om han då inte lyssnar till dessa två eller tre bröder.

 

Så ska man då säga det till församlingen. Och här tar Jesus fram församlingen. Han tar inte fram någon domstol. Utan församlingen att där skulle finna både visdom och kraft. Att undervisa dessa två förbrytande bröder. Om den saken har paulus i vart fall skrivit till korinterna.

 

Att ni skall inte gå tillrätta inför de otroende. Utan att man skall gå tillrätta inför de heliga. Och han talar hårda ord till dom kristna i korint. Att när en broder drar en annan broder inför domstol även de otrogna. Och han säger att det är till skada att ni har dessa strider. Och att ni låter er först göra det orätta. Och varför ni inte avkläder de egna. Och så undervisade paulus till korinterna. Men i det andra stället som fortsätter såhär. Detta förhållande mellan dessa två börder. Att de inte kommer överens sinnsemellan. Och den andre brodern han hör inte heller på församlingen. Så säger Jesus: Så vare han för dig såsom en hedning och publikan. Här ska vi lägga märke till en viktig sak. Må denna broder vara för DIG såsom hedning och publikan. Här är det inte frågan om en församlingstukt. Utan här är det frågan om en sak mellan dessa två bröder. Och här finns många gånger och historiskt både i vår väckelserörelse och andra sammanhang har man gjort stora misstag. När människohopen som hop börjar ha någonslags uppfattning. Den ena har den ena åsikten den andre den andre. Och så börjar man kivas mellan dessa människohopar. Men Jesus säger må han vara för dig som en hedning och publikan. Han vill inte att församlingen skall förskjuta denna människan. Utan detta förhållande mellan dessa bröder. Allenast och bara för den skull. Att nu denne broder. Att han skulle hamna på nytt under denna bättringsuppmaning. Utan att båda två skulle ödmjuka sig under bättringsuppmaningen. Och så lämnas detta förhållande kyligt mellan dessa två börder. Och Jesus förtsätter ännu. Och han säger en viktig sak. Sannerligen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden. Det är också bundet i himmlen. Men om ni löser något på jorden. Så är det också löst i himmelen. Nu dessa två bröder. Som har gått igenom denna judiska rättegång. Och har lämnts liksom kyligt och som trätobörder sinnsemellan. Sker det nu så för deras del. Att i himmelen är dessa synder bundna. Eftersom de inte sinnsemellan löser varandra här på jorden. Men Jesus säger och hänvisar till sin korsdöds förtjänst. Som på sin tid skall göra dessa bröders hjärtan mjuka. Om dom lämnas på denna judiska nivå så lämnas de som trätobröder. Och dom sår en fiendskapens säd. Och det finns ett anklagande sinne. Och i sanning för den första mänskligt sätt så är det rätt. Och den andre har säkert fel i denna sak. Men mellan dom lämnas ändå en träta. Och man försonar inte synden. Om man lämnas vid dethär. Så skall inte lösas upp i himmelen heller. Jesus säger såhär. Och ger han liksom en hänvisning dit. Vad den slutliga avgörandet/lösning är mellan dessa bröder. Eftersom det finns ett avgörande/lösning där. Den finns i den korsfäste kristus. När den helige ande får uppfylla dessa bröders hjärtan. Och när det börjar brinna i dessa trätobröders hjärtan. Och när Jesus röst ljuder i deras hjärtan. Fader räkna dem inte såsom synd. Eftersom dom inte vet vad dom gör. Såhär sa Jesus när han hade all makt. Och så har också apostlarna undervisat. Att må alla ha det sinnelag som Jesus kristus hade. Om någon har något att anklaga mot den andre. Så må ni förlåta varandra. Såsom den himmelska fadern har förlåtit er. Och härifrån utgår detta avgörande/lösning och denna sinnenas förändring. När det i dessa trätobröders sinne uppstiger. Och det uppstiger de som finns där ovanefter. Må ni inte tänka på det som är på jorden. Vad det kostar måhända för din ära. Om du måste ge efter. Och om du måste avvika ifrån din rätt. Och härifrån så börjar denna trätobroders sinne också att smälta. När han börjar tänka likt filliper brevet. Och det blir viktigt för honom. Att i kristi rike. Kan man lida förluster. Liksom paulus också har sagt. Att jag har räknat allt som förlust. Inför den allsmäktige och dyrbare Herren. Genom att känna honom. För hans skull har jag förlorat allt. Och jag håller allting såsom skräp. Allt det jordiska att jag må vinna kristus som min egen. Och nu ropar paulus liksom. Böder!

Trätobörder! Att i alla fall jag gör en sak. Jag glömmer det som är bakom. Och jag sträcker mig mot det som är framför mig. Eftersom det är enda möjligheten. Att smälta sitt eget hjärta. Så länge vi söker vår egen rätt. Så är vi orätta maktutövare. Och med vår makt vill vi liksom tukta vår broder. Må vi tänka i våra hjärtan. Att det är en syndig vilja i oss. Intill slutet att visa det. Att i alla fall jag har rätt. Och man visar det också måhända i en domstol. Att brodern har fel. Och dethär ville Jesus visa. I matteus evangeliet. I maktutövandet mellan börder. Att ofta så övergår det i våld. I ett andligt våldsutövande. Och avgörandet/lösningen kommer där. Att den helige ande får värma hjärtat. Och när vi är på dessa möten. Vi lyssnar på Guds röst. Genom ordet kommer det till våra öron. Men när den helige ande talar invärtes. Hur vi skall handla här på jorden. Även om jag förlorar allt. Men att jag som min egen skulle vinna denne Jesus. Och till det ännu. Skulle vinna också min border. Och när kärlekens eld börjar brinna invärtes. Så bränner det också det hårdaste hjärtat. Det liksom Jessaja talar. Att då brister också klipporna. När detta stenhjärta uppvärms. Man går liksom till golgata klippan. När Jesus blod droppar droppar på denna klippa. Så spricker dessa klippor. Så vill Jesus lära oss. Och må ni komma ihåg. Nådastolen är öppen. Mellan bröder. Den är öppen natt som dag. Och Jesus han väntar och han kallar. Att vi med värme skulle möta varandra. Och skulle ge förlåtet. Han har redan gjort allt för vår skull. Och försonat dessa synder på golgata. Så må vi också förlåta varandra. Liksom Jesus har förlåtit oss. Må gud hjälpa oss i detta. I Jesu Namn amen.

 


Transkription enligt den svenska simultantolkningen:

I den treenige Gudens, faderns, sonens och den heliga andes namn. Vi fortsätter på den andra dagen under dessa sommarmöten i Svanstein. Och här i Svanstein är det en hård vind, det regnar lite och är kyligt.

Om någon lyssnar vid radion eller på ett annat sätt på en varmare plats. Så är det ändå många som fryser denna stund i tältet, men vi tror att Guds ord ändå oaktat de skulle vidröra oss var och en. Och jag tänker när vädret inte är desto bättre. Så tänker jag att det skulle passa att fortsätta på samma ämne ifrån Matteus 18. I Matteus evangeliet finns den första delen av 18 kapitlet som Timo gick igenom. Och han förklarade väl och vi behöver inte återvända till det. Men där finns en fortsättning som jag tänker att vi skall läsa ifrån den 15 versen och framåt. I Jesu Namn läser vi så här:

[list]Mat 18:15 Men om din broder syndar mot dig så gå och tillrättavisa honom mellan dig och honom allena. Om han hör dig så har du vunnit din broder.
Mat 18:16 Men om han icke hör dig så tag med dig ännu en eller två på det att var sak må bestämmas av två eller tre vittnens utsago.
Mat 18:17 Men hör han dom icke så säg det till församlingen. Hör han icke heller församlingen varde han för dig såsom hedningen och publikanen.
Mat 18:18 Sannerligen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden det skall vara bundet i himmelen. Och allt vad ni löser på jorden det skall vara löst i himmelen.[/list]
Amen.

04:51
Det är tänkt så att i Matteus 18 kapitel finns 3 förklaringsdelar, men dom hör ändå ihop med varandra / Och i sanning är dessa tre delar Jesus svar på lärjungarnas frågor / på samma sätt som brodern tidigare hänvisade till / "Vem är den störste i himmelriket?" / och han gick igenom vad det det betyder i förhållandet till ett barn. / Men nu har vi som ämne det som rör förhållandet mellan bröder.

Men om vi först rannsakar vad dessa lärjungarnas frågor i sanning innehöll / Och det är samma undervisning som finns i Markus evangelium när Jesus svarar på lärjungarnas frågor / när Jesus frågar vad samtalar ni om på vägen. / Och lärjungarna var tysta och svarade inget. / Men Jesus visste vad de samtalat om: / Dom talade om vem av dom som är störst i himmelriket. / Och dom tänkte då i förhållande till varandra vem av lärjungarna [som] skulle vara den störste? /

Och vi har samma händelse när Sebidei söners mor kom till Jesus. / Och hon liksom bugade sig och tilltalade Jesus. / Och hon sa att dessa mina söner, den ena får sitta på den vänstra sidan och den andre på den högra. /

Och vad betyder nu det här stora, / att vara stor i Guds rike. / Dom tänkte säkert inte om storleken på människan. / Utan på fråga var det om [b]makt[/b]. / Vem av dom har störst makt. / Och detta om makt är berättat så mycket om i Bibeln, ända ifrån dom första bladen. /

Och alla människor har någon makt och alla har en maktvilja. / Och Jesus undervisar på många ställen och särskilt här i Matteus 18 kapitel / Och utgår liksom ifrån denna makt-tanke. / Och hur man använder denna makt mot ett försvarslöst litet barn. / Och där känns det liksom att Jesus kändes helt obarmhärtig. / Att den som har makt att använda mot ett sådant försvarslöst barn. (???)/

Men sen fortsätter han när han har förklarat den första delen / och säger att måhända i de tillfället, / om man nu glömmer bort detta med barnet och att använda makt / och man nu kommer dit att en bror [b]försyndar sig[/b] mot en broder. / Och då kommer frågan hur man skall [b]upprätta[/b] denna broder. / Och när han sedan går till det tredje stycket för att lära / och så säger han att för den skull är himmelriket sådan och sådant. / Och sen talar han om det allmänna att använda makt. / När det är frågan om en kung eller en sådan som i sanning har makt. / Hur den obarmhärtiga tjänaren fick vara i kungahuset. / Men när han hamnade i samma position i sitt eget liv / att han hade en som stod i skuld till honom själv / så kunde han inte ta något av från det han just lärt sig av sin egen kung. / Utan han tog denna makten i sina egna händer. / Och så här lärde Jesus i dessa tre delar. / Hur man skall förfara med de svaga. / Och hur man skall handla mot bröder som är på samma nivå. / Och vilket maktförhållandet är uppåt. /

Och nu när vi har detta ämne. / Hur man skall använda denna makten i Guds rike. / Och för människans sinne så betyder det här med makt sådant / att man liksom regerar över en annan människa. / Och med makt kan man bryta ner en annan människas motstånd. / Liksom man gör under krigstillstånd. / Men man gör på det andliga planet ännu kraftigare. / Och med makt kan man också begränsa den andre människans verksamhet. / Och man kan också påverka en annan människas värderingar. / Och uppfostran är på det ett gott exempel. / Hur man formar den värderingsvärld för barnen där hemma. / Om människan ända från hemmet har fått en hälsosam kristlig uppfostran. / Så kan det hända att hon senare kan hamna i ett sådant tillstånd / att man också försöker påverka hennes bästa värderingar. / Och dom som har makt dom begränsar hennes värderingsvärld. / Och maktutövandet är(kan vara?) gott men också dåligt. / Och man behöver makt. / Och det är ingen hemlighet. / Jesus själv säger: "Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå ut i hela världen, predika bättring och syndernas förlåtelse." / Och han gav den makten åt sina lärjungar. / Och Jesus visade många exempel på det. / Hur man skall använda sin makt. / När man kom med en förlamad man till honom. / Och Jesus säger min son dina synder är dig förlåtna. / Så såg fariséerna med sneda ögon. / Och sa att han smädar Gud. Men Jesus sa till dom. / Ni må veta att människosonen har makt att förlåta synder. / Och efter det sa han ännu: / Stå upp, / tag din säng och gå!

Och Jesus hade denna makt. / Och han visste också varför han hade denna makt. / Att han har en gång förtjänat den. / Och denna makt var en tung sak för Jesus. / Och han frågar också i det sammanhanget. / Vad är lättare? Att säga dina synder förlåtas dig. / Eller säga ta din säng ock gå. / Och för oss känns det så. Att vi inte kan göra en annan människa frisk. / Och för oss skulle det vara enklare att säga att i Jesus namn och blod är synderna förlåtna. / Men så här var det inte för Jesus. / För honom var det svårare att säga att synderna är förlåtna. / Eftersom han visste han var tvungen att lida korsdöden. / Och han skall dömas som oskyldig. / Även om han hade all makt i himmel och på jord. / Så ödmjukade han sig under denna världens mäktiga. / Och han använde inte sin himmelska makt när han gick för att lida för oss. /

Men vi människor som har makt / så kan det lätt gå så / att den som utövar makt / så kan det förändras liksom till rätt för den människan. / [Att] jag har rätt att handla på det här sättet. / Och det blir en sed för den människan. / Och på motsatt sätt den som måste ödmjuka sig under makten. / Och för henne växer liksom en skyldighet att lyda. / Och han måste ödmjuka sig under makten. / Och allt det här är både rätt eller fel. / Det är bara fråga om denna makt utövning är hälsosam eller felaktig. / Och när den då är felaktig / så är det liksom våld. / Och våld fördunklar ögonen kanske mycket bättre / eftersom maktlystnad är där mycket starkare. / Och maktutövaren tänker och har lystmäte till att jag har rätt att göra så här. /

Och när vi nu tänker på dessa två bröder / Dessa var två var säkert inte blodsbröder utan var säkert trosbröder och judiska bröder. / Liksom Jesus undervisar på den tiden: / Om din broder försyndar sig mot dig. / Och på svenska läste det bättre en på finska att om brodern försyndar sig mot dig. / Det är frågan om en sak, en medbroderlig sak. / Där en broder har brutit och försyndat sig mot den andre. /

Det är inte någon enkel sak, [som] att han på utsatt dag har betalat lånet tillbaka. / Utan det är fråga om en mer allvarlig sak. / Vi kan till exempel säga att han har stulit ägodelar från den andre. / Eller [begått arvsbedrägeri]. / Eller åstadkommit ett illa eller ont rykte om den andre. / Och nu går den andre brodern för att tillrättavisa honom. /

Och Jesus undervisar att gå på tumanhand. / Och nu är det fråga om ett sådant tillstånd att han på tumanhand kan vinna denna broder. / Eftersom den förmanande broderns uppfattning är att denne andre har gjort synd. / Men där tar Jesus inte ställning för vem som har rätt och vem har fel / eftersom det ofta är en känslig sak att se vem har rätt och vem har fel. /

Och för den skull så undervisar Jesus liksom Moses undervisade. / Om denna broder inte hör dig så ta en eller två tillsammans med dig / så att alla saker skulle uppklaras med två eller tre vittnens närvaro. / Och nu är det liksom Moses lärde: / Före straffet utdöms så skall två eller tre vittna. / Men lägg märkte till att när straffet utdömdes för Jesus. / Så kunde man inte uppfylla Mose lag / utan man korsfäste honom direkt. / Även om Mose lag stadgade att det skulle vara två eller tre vittnen före dödsstraff. / Och mellan dessa bröder är det inte fråga om någon dödsdom / men det frågan om det, / hur man skall vinna denna broder tillbaka från syndens välde. / Och måhända att även dessa två eller tre som är med och diskuterar / skulle kunna ge kristna råd / och också tolka vems fel är det sist och slutligen. / Men utgångspunkten är naturligtvis av den typen / att denna broder har försyndat sig eller brutit mot den andre, / och om han då inte lyssnar till dessa två eller tre bröder, / så ska man då säga det till församlingen.

Och här tar Jesus fram församlingen. Han tar inte fram någon domstol. / Utan församlingen att där skulle finna både visdom och kraft / att undervisa dessa två förbrytande bröder. /

Om den saken har Paulus i vart fall skrivit till korinterna, / att ni skall inte gå tillrätta inför de otroende / utan att man skall gå tillrätta inför de heliga. / Och han talar hårda ord till dom kristna i Korint / att när en broder drar en annan broder inför domstol, även de otrogna. / Och han säger att det är till skada att ni har dessa strider / och att ni låter er först göra det orätta, / och varför ni inte avkläder det egna / Och så undervisade Paulus till korinterna. /

Men i det andra stället som fortsätter så här, / detta förhållande mellan dessa två bröder / Att de inte kommer överens sinsemellan, / och den andre brodern han hör inte heller på församlingen / så säger Jesus: Så vare han för dig såsom en hedning och publikan. /

Här ska vi lägga märke till en viktig sak. / Må denna broder vara för DIG såsom en hedning och publikan. / Här är det inte frågan om en församlingstukt. / Utan här är det frågan om [b]en sak mellan dessa två bröder[/b]. / Och här finns många gånger och historiskt både i vår väckelserörelse och andra sammanhang har man gjort stora misstag. / När människohopen som hop börjar ha någon slags uppfattning / den ena har den ena åsikten den andre den andre / och så börjar man kivas mellan dessa människohopar. / Men Jesus säger må han vara för dig som en hedning och publikan. / Han vill inte att församlingen skall förskjuta denna människan. / Utan detta förhållande mellan dessa bröder / allenast och bara för den skull / att nu denne broder / att han skulle hamna på nytt under denna bättringsuppmaning / utan att båda två skulle ödmjuka sig under bättringsuppmaningen. /

Och så lämnas detta förhållande kyligt mellan dessa två bröder. / Och Jesus fortsätter ännu / och han säger en viktig sak. / Sannerligen säger jag er; / Allt vad ni binder på jorden. Det är också bundet i himlen. / Men om ni löser något på jorden / så är det också löst i himmelen. /

Nu dessa två bröder / som har gått igenom denna judiska rättegång / och har lämnats liksom kyligt och som trätobröder sinsemellan / sker det nu så för deras del / att i himmelen är dessa synder bundna / eftersom de inte sinsemellan löser varandra här på jorden. / Men Jesus säger och hänvisar till sin korsdöds förtjänst / som på sin tid skall göra dessa bröders hjärtan mjuka. / Om dom lämnas på denna judiska nivå så lämnas de som trätobröder / och dom sår en fiendskapens säd. / Och det finns ett anklagande sinne / och i sanning [för det första;] mänskligt sett så är det rätt, / och den andre har säkert fel i denna sak. / men mellan dom lämnas ändå en träta / och man försonar inte synden. Om man lämnas vid det här / så skall inte lösas upp i himmelen heller. /

Jesus säger så här / och ger han liksom en hänvisning dit / vad den slutliga avgörandet/[lösningen] är mellan dessa bröder / eftersom det finns ett avgörande/lösning där. / Den finns i den korsfäste Kristus. / När den Helige Ande får uppfylla dessa bröders hjärtan. / Och när det börjar brinna i dessa trätobröders hjärtan. / Och när Jesus röst ljuder i deras hjärtan. / Fader [till]räkna dem inte [detta] såsom synd / eftersom dom inte vet vad dom gör. /

Så här sa Jesus när han hade all makt. / Och så har också apostlarna undervisat. / Att må alla ha det sinnelag som Jesus Kristus hade; / Om någon har något att anklaga mot den andre / så må ni förlåta varandra / såsom den himmelska fadern har förlåtit er. / Och härifrån utgår detta avgörande/lösning och denna sinnenas förändring / när det i dessa trätobröders sinne uppstiger / och det uppstiger det som finns där ovanefter / må ni inte tänka på det som är på jorden / vad det kostar måhända för din ära / om du måste ge efter / och om du måste avvika ifrån din rätt. / Och härifrån så börjar denna trätobroders sinne också att smälta / när han börjar tänka likt Phillipperbrevet / och det blir viktigt för honom / att i Kristi rike / kan man lida förluster / liksom Paulus också har sagt / att jag har räknat allt som förlust / inför den allsmäktige och dyrbare Herren. / Genom att känna honom. för hans skull har jag förlorat allt. / Och jag håller allting såsom skräp / allt det jordiska att jag må vinna Kristus som min egen. /

Och nu ropar Paulus liksom: Bröder! Trätobörder! Att i alla fall jag gör en sak / jag glömmer det som är bakom. / Och jag sträcker mig mot det som är framför mig. / Eftersom det är enda möjligheten / att smälta sitt eget hjärta. / Så länge vi söker vår egen rätt / så är vi orätta maktutövare. / Och med vår makt vill vi liksom tukta vår broder. / Må vi tänka i våra hjärtan / att det är en syndig vilja i oss / intill slutet att visa det / att i alla fall jag har rätt. / Och man visar det också måhända i en domstol / att brodern har fel. / Och det här ville Jesus visa. / I Matteus evangeliet / i maktutövandet mellan bröder / att ofta så övergår det i våld, / i ett andligt våldsutövande / Och avgörandet/lösningen kommer där / att den helige ande får värma hjärtat. /

Och när vi är på dessa möten / vi lyssnar på Guds röst, / genom ordet kommer det till våra öron. / Men när den helige ande talar invärtes / hur vi skall handla här på jorden / även om jag förlorar allt / men att jag som min egen skulle vinna denne Jesus. / Och till det ännu skulle vinna också min broder. / Och när kärlekens eld börjar brinna invärtes / så bränner det också det hårdaste hjärtat. / Det liksom Jesaja talar / att då brister också klipporna. / När detta stenhjärta uppvärms. / Man går liksom till Golgata klippan. / När Jesus blod droppar droppar på denna klippa / så spricker dessa klippor. /  Så vill Jesus lära oss. /

Och må ni komma ihåg. / Nådastolen är öppen / mellan bröder. / Den är öppen natt som dag. / Och Jesus han väntar och han kallar / att vi med värme skulle möta varandra / och skulle ge förlåtet. / Han har redan gjort allt för vår skull. / Och försonat dessa synder på Golgata / så må vi också förlåta varandra / liksom Jesus har förlåtit oss. / Må gud hjälpa oss i detta. / I Jesu Namn amen.

 

 

 

0
Ditt betyg: Inget