RIL News

Australopithecus sediba - felande länk eller ännu en överdrift?

Publicerad: 2010-04-17

Australopithecus sediba publicerades nyligen i tidsskriften Science som en ny art av "förmänniska", men det finns kritik mot fyndet inom forskarvärlden.

Professor Lee Berger som publicerat fyndet vill gärna se A sediba som en länk mellan de mer aplika Australopithecus-fynden och människan. Man menar sig ha hittat drag från bägge grupperna i de nyupptäckta fossilen.

Nyheten har följts av stort pådrag i dagsmedier, radio och TV där resultaten framställs som välgrundade fakta medan det finns en debatt i den vetenskapliga litteraturen där fler forskare får komma till tals. Flera forskare ifrågasätter den tolkning som gjorts av de forskare som publicerat de nya fynden.

Osäker ålder ändras ständigt

Skapelseföreningen Genesis har publicerat ett referat som tar upp kritik mot fyndet som finns även inom forskarvärlden. Man konstaterar bl.a. att forskarna som gjort fyndet använder ord som "troligen" när det gäller den evolutionära länken mellan de två djurgrupper som man menar att fyndet sammanlänkar.

Andra forskare är dock inte "lika säkra" utan långt därifrån. Man konstaterar att,  "Även om många tycker att fyndet som sådant är intressant, är det få som köper Bergers tolkning rakt av. Några förkastar den mer eller mindre alltigenom".

Vidare konstaterar man på Genesis att den beräknade åldern på bortåt två miljoner år (enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan) är en siffra som lär komma att ändras eftersom "diskussionen om åldern på de geologiska lagren i Sterkfontein pågått under flera decennier".

Krystat ofta felaktigt

Fyndet av A sediba uppges vidare ha gjort människans släktträd ännu mer komplicerat än tidigare och man citerar bl.a. Lars Werdelin på Riksmuseet i Stockholm som säger:

"Frågan är bara var arten hör hemma i virrvarret av homininer, samlingsnamnet för människan och hennes utdöda släktingar. Antalet kusiner, förfäder och anmödrar har växt dramatiskt de senaste åren och gjort vårt släktträd allt mer vildvuxet."

Vi påminner också om att det inom seriös vetenskap brukar framhållas en princip som kallas "Ockhams rakkniv", som innebär att man skall undvika teorier som innebär mycket komplicerade och krystade förklaringar, eftersom sådana mycket troligt är felaktiga. Teorin som försöker påvisa gemensamt ursprung för människor och apor är alltså inte särskilt stark.

Redaktionen
RIL News