RIL News

Cellbiologi vittnar om Bibliska sanningar

Publicerad: 2011-01-08

Modern cellbiologi ger nya insikter i gamla Bibliska sanningar

"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2)

 Så lyder alltså ett ställe i Psaltaren, som verkar peka på att också det jordiska, skapade, har något att säga också om andliga sanningar. Vidare säger Jesus:

"Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?" (Joh 3:12)

Jesus tog ideligen liknelser från vår jordiska vardag och omgivning för att förklara hur saker hänger ihop på det andliga området. Det verkar rent av som att Gud i mångt och mycket lagt ner samma principer i båda världarna, så att det synliga här på jorden ska kunna ge oss en väldigt praktisk uppfattning också om de andliga sakerna.

I en av de liknelser Jesus tar, talar han om oss kristna som lemmar i en kropp:

"29: Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.  30: Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer tillGehenna." (Matt 5:29-30)

Paulus fortsätter det resonemanget:

"Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus" (1 Kor 12:12)

När jag läst några kurser i Cellbiologi på högskolan, har jag fascinerats av hur mycket som finns att läsa ut ur den här liknelsen, om man provar att tillämpa den också på kroppens minsta beståndsdelar/lemmear, nämligen cellerna!