RIL News

En kyrka i uppror mot sin Gud

Publicerad: 2009-10-23

Svenska kyrkan har som första kyrka i världen med stor majoritet beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap.

Efter det tagna beslutet kommenteras nu på många håll med sorg och bestörning beslutet att viga samkönade par till äktenskap. Vi återger några av de kommentarer som publicerats på nätet.

Svenska Evangeliska Alliansen  (SEA)

SEA använder i sitt nyhetsbrev rubriken "Kyrkan tystar Guds Ord" och konstaterar kort att "Nu är det tragiska beslutet fattat. Svenska kyrkan har som första kyrka i världen beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap. SEAs generalsekreterare Stefan Gustavsson om beslutet:

- Vi är inte förvånade, beslutet var väntat, men vi är ändå djupt besvikna. Svenska kyrkan avviker från kristen tro och fjärmar sig från Jesus och apostlarnas undervisning och från den världsvida kyrkan. Det är tragiskt. Ytterst handlar detta om att Svenska Kyrkan nu tystar Guds Ord.

Svenska kyrkans teologiska kommitté  

Under onsdagen skrev ledamoten Margareta Brandby-Cöster i Aftonbladet om den nya synen på äktenskapet

- "Som kristen kan man aldrig läsa Bibeln för att tillrättavisa andra. Man kan bara tilltalas av Guds ord för att själv bli räddad undan sin egen inkrökthet och sin tro att man fixar livet på egen hand."

På RIL News konstaterar vi att Paulus hade en rakt motsatt uppfattning om hur den unge Timoteus skulle använda skrifterna för att vägleda församlingen:

- "All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,... Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.(2 Tim 3:16 - 4:2).

VärldenIdag

Rubriken "Det Gud sammanfogade har [ärkebiskop] Wejryd nu åtskilt" anger tonen. Artikeln uppger att ärkebiskop Anders Wejryd på torsdagens press­träff sade att "Där blev det klart att det fanns en klar majoritet att vilja ge en fast form åt trofasta, långsiktiga förbindelser".

Denna trofasthet gäller dock inte Weiryds och kyrkans trohet till Jesu ord, som är den långsiktiga förbindelse som avgör vem som är Jesu lärjungar eller inte (Joh 8:31)

Sju biskopar vagt emot beslutet

Biskopen i Växjö stift Sven Thidevall, Carl Axell Aurelius (Göteborg), Esbjörn Hagberg (Karlstad) Lennart Koskinen (Visby), Hans-Erik Nordin (Strängnäs), Ragnar Persenius (Uppsala) och Hans Stiglund i Luleå säger i ett uttalande:

- "Som biskopar i vår kyrka har vi ansvar för kyrkans lära och enhet. Vi sju biskopar menar att kyrkomötets beslut om äktenskap och vigsel har tillkommit på ett sätt som inte fått en tillfredsställande förankring inomkyrkligt och ekumeniskt, inte fått en betryggande begrundning i vår kyrkas tro, bekännelse och lära och därför äventyrar kyrkans enhet."

Vi noterar att dessa biskopar är bekymrade om institutionell förankring och enhet, men uttalar inte att grunden för kristen tro är Bibeln och inte kyrkan. Den förankring som saknas är förankringen i Bibeln.

Dagen om andra kyrkoledares uppfattning

Utdrag ur den kristna tidningen Dagens sammanfattning av några andra kykroledares syn på beslutet i äktenskapsfrågan:

Frälsningsarmén, Olle Alkholm - Frälsningsarmen tror att äktenskapet är upprättat och instiftat av Gud och att äktenskapet är förbehållet för en man och en kvinna, Matt 19:4 - 6.

Pelle Hörnmark, Pingst - Jag känner sorg i hjärtat. Sorg över bibelsynen, sorg över att Jesus ord betyder så lite, sorg över splittringen i Svenska kyrkan.

Evangeliska Frikyrkan, Anders Blåberg - Man har övergivit en tro och praxis som är djupt grundad i Skriften.

Sveriges Muslimska Råd, Helena Benauoda - Jag har inte alls följt frågan och har ingen anledning att lägga mig i vad kyrkomötet beslutar.

Ledare Dagen, Elisabeth Sandlund 

Elisabeth Sandlund väljer att för sin ledare sätta rubriken "Herre förbarma dig".

- "Det rör sig om något oändligt mycket djupare, ett stort avsteg inte bara från den kristna traditionen utan från Guds ord och vilja, som vi kan utläsa den i "Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter" säger Sandlund och avslutar ledarartikeln med:

- "[K]yrkomötets beslut öppnar också möjligheter för alla dem inom Svenska kyrkan som tror att Bibeln är Guds ord även i vår tid genom att nya band knyts inom den egna kyrkan och över samfundsgränserna. Ur kaoset kan något helt nytt och livskraftigt födas. Gud ger inte upp hoppet om Sverige."

På RILNews önskar vi att Elisabeth Sandlund har rätt. Svenska Kyrkan är ju inte Sverige.

Rolf Lampa