RIL News

"Felande länk" en överdrift

Publicerad: 2009-06-06

Ap människan Ida blev en medial flopp på grund av de många överdrifterna i senaste tidens mediarapportering om det fossila lemurfyndet.

Evolutionsteorin hade äntligen  fått fyndet de behövde och kreationister (skapelsetroende) skulle troligen gråta. De tankegångarna kom dock av sig, och det är faktiskt inte första gången.

Den mediala uppmärksamheten slog tillbaka mot forskarna själva när fyndet inte hade den betydelse de sade, även om fossilet var fint. 

Det gamla apskelettet Ida uppges vara 47 miljoner år gammalt.

Underverk

Aftonbladet hjälpte dock till att sänka tonläget något i artikeln "Palentologen om världshysterin kring Ida" genom att ställa frågan om detta verkligen är en saknad länk i människans evolution.

– Det finns ingen bäring för påståendet att det här fyndet kan förklara den saknade länken i människans utveckling", säger Lars Werdelin, paleontolog vid Riksmuseet i Stockholm, som inte har några anknytningar till någon form av gudstro.

När det 47 miljoner år gamla fossilet Ida (Darwinius masillae) presenterades hördes märkliga uttalanden från forskarteamet, bland annat "Vår tidigaste förfader", "den saknade länken", "hälften människa, hälften [rpsv:lemur]" och "världens åttonde underverk".

Forskarteamet leds av norrmannen och fossilexperten professor Jørn Hurum.

Hemsida och bok klar

Märkligt nog verkade hela tillställningen vara förberedd för maximal mediaeffekt. Det visade sig redan dagen efter finnas ett färdigt inspelat tv-program om det fossila skelettet Ida.

Till och med en komplett hemsida hade förberetts av forskarteamet inför avslöjandet av världsnyheten på en presskonferens i New York i USA.

Stora tidningar över hela världen har uppmärksammat nyheten, men bara en dag efter att uppståndelsen lagt sig något har flera kritiska röster kallat fyndets betydelse överdrivet och forskarteamets värdeord har kallat för löjliga.

Båg och överdrift

Lars Werdelin uppger för Aftonbladet att han har läst igenom forskarartikeln utan att ha blivit upprymd.

– Man kan säga att jag blir mindre och mindre upprymd ju mer jag lär mig om Ida, säger han.

Han jämför forskarnas presentation och sin egen reaktion med en biopremiär.

– I trailern får du höra att "det här är filmen som ändrar filmhistorien". Och så ser du filmen och den var inte alls så speciell. Ungefär så känns det här, säger han.

– Under presskonferensen sade de att det här är fyndet "som förändrar allt". De kan väl ta i måttligt? Det är inte en felande länk mellan apan och människan, det är inte en släkting i rakt nedstigande led, det är bara båg.

"Jättefint fossil"

Lars Werdelin poängterar dock att Ida är ett jättefint fynd.

– Det är ett jättefint fossil. Det är väldigt ovanligt med fossiler av primater, och att det sedan är så här pass intakt att man till och med kan se vad hon åt som sista måltid gör att man kan lära sig mycket om hur tidiga primater utvecklades.

– Men det finns ingen bäring för påståendet att det här fyndet kan förklara den saknade länken i människans utveckling.

Han uppger för Aftonbladet att han tror att mediehysterin är skapad av kommersiella skäl.

– Det var en fläskigt upplagd presskonferens och det är mycket pengar inblandade.

Lars Werdelin säger vidare att han hoppas att den här historien inte skadar folks uppfattning om vetenskapen.

Skapelseorganisation om hyper-hype och Helig graal

I en artikelkommentar den internationella skapelseorganisationen CMI, Australien, sammanfattar  Dr Don Batten.

- "Den iscensatta multimedia blixtbelysningen av denna fossil är nästan otrolig. Paleontologerna fick till och med borgmästaren i New York, Michael Bloomberg, att officiera för allmänheten vid "lanseringen" av Ida (det söta smeknamnet för fossilen) när det avtäcktes - som när en ny skulptur av en berömd konstnär - för de församlade journalisterna.

Don Batten skriver vidare att medförfattaren Dr Jørn Hurum sade under det tv sända pressmötet att 'det är mycket mycket svårt att peka ut exakt vem som gav upphov till människorna i det skedet, men detta är så bra som det kan bli."

Enligt ScienceNews sade Hurum vidare att "Detta är den första länken till alla människor... i sanning en fossil länk till världsarvet." och "Det är den vetenskapliga motsvarigheten till den heliga graal."

Redaktionen

Källa: Aftonbladet, CMI

Fotnot: 47 miljoner år är en evolutionär tolkning som bygger på indirekta mätningar av fysikaliska processer. Mätresultaten omtolkas till tid eftersom förfluten tid inte kan mätas direkt. Denna typ av "åldrar" är därför i grunden osäkra eftersom de bygger på osäkra förhandsantaganden.