RIL News

Fossila nötter likadana än idag

Publicerad: 2009-06-09

Upphittade gamla fossila cashewnötter har inte utvecklats på "47 miljoner år" och ser därför likadana ut än idag.

Fossila cashewnötter har hittats i de rika fossillagren i tyska Messel. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan dateras lagren där till cirka 47 miljoner år.

Någon större skillnad mellan dessa forntida och dagens cashewnötter finns dock inte, tvärtom uppges det vara en "förbluffande likhet" mellan dem.

Tillsammans med andra fossil, som exempelvis fossila kolibri, vittnar de fossila cashewnötterna om ett betydligt varmare klimat i forntidens Tyskland, än idag.

Enligt skapelsetroende forskare var det tidigare ett ganska jämnvarmt klimat över hela jorden, och förmodligen växte det då cashewnötter på många fler platser än vad det gör idag.

Idag begränsas cashewnötternas spridning till tropiska områden, där det är varmt och fuktigt, men är på många ställen en betydande industri.

Redaktionen/GM

Källa: www.physorg.com
Artikeln tidigare publicerad på http://dinosaurier.nu

Fotnot:  "47 miljoner år" är ålder inte en direkt uppmätt ålder, det är endast en indirekt härledd ålder baserad på evolutionslärans tolkning av geologiska lager.