RIL News

Gabriellas sång - underbart förförande

Publicerad: 2011-01-22

Musiken i Gabriellas sång är underbart vacker och väcker känslor, men hur väl stämmer budskapet i sångtexten med biblisk kristen tro?

[Senast redigerad: 2011-01-23  08:36 - Ny sångtext]

Melodin i Gabriellas sång är mycket vacker och många upplever sig känslomässigt berörda. Även orden i sångtexten är vackra och passar väl ihop med musiken samt väcker tankar om livet och dess mening.   

Musiken skrevs av Stefan Nilsson och sångtexten av Py Bäckman, svensk låtskrivare och sångerska inom pop och rock, musikaler och film. Låten släpptes första gången 2004. Bäckman har även skrivit låten "Stad i ljus" som vann Melodifestivalen 1988 och framfördes av Tommy Körberg. Stad i ljus är numera psalm 830 i ett tillägg till svenska psalmboken. Samma låt framfördes även av Anna Bergendahl i Idol2008. Bäckman har även skrivit dop-psalmen "Lilla liv" med psalmnummer 901.

Religiöst budskap

Ibland lägger man till att börja med inte märke till att religiösa sångtexter kan ha ett oönskat budskap på ett djupare plan. För att visa hur lätt det kan vara att acceptera ett budskap som man efter en närmare granskning kanske inte vill ställa upp på föreslår vi att lyssna till Gabriellas sång på nedanstående Youtube video före läsning av en rad-för-rad granskning av texten längre ner på sidan.

Video: Gabriellas sång framförd av Molly Sanden:

Edit: Ny kristen text finns här: "Förtröstans sång".

Min egen väg

Det framgår ganska tydligt av texten att sången uppmuntrar en önskan att om gå sin egen väg och leva sitt eget liv. Detta innebär dock att vända sig rakt emot budskapet i Guds ord. Budskapet i texten motsäger de mest grundläggande lärosatserna i den kristna tron med framträdande nyckelord centrerade kring "mitt", "jag"  "jag väljer" och "jag vill". 

Enligt ett blogginlägg i Hanky ("Gay Magazine & Community") satt textförfattaren Py Bäckman i juryn för "Miss Gay" år 2005.  Kanhända kan den människosyn som gör uppror mot skapelseordningen förklara varför Bäckmans även skapat en sångtext som på flera grundläggande sätt motsäger skaparen och det mest grundläggande i biblisk kristen tro. Vi går igenom sång texten rad för rad och noterar sådant som direkt motsäger Bibelns budskap.

Sångtexten: Gabriellas sång, av Py Bäckman

Det är nu som livet är mitt

Inte endast nu, en kristen har evigt liv. Livet är inte vårt eget. Jesus sade: "Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv." (Joh 12:25)

Jag har fått en stund här på jorden

Och min längtan har fört mig hit

Sanningens ande leder Guds barn genom livet (Joh 16:13 , Upp 7:17)

Det jag saknat och det jag fått

Det är ändå vägen jag valt

Jesus har utvalt oss, inte vi själva (Joh 15:16). Jesus är också Vägen.

Min förtröstan långt bortom orden

Kristna hoppas på Guds ord, inte på något "bortom" de orden.

Som har visat en liten bit

Av den himmel jag aldrig nått

Himlen är inte på jorden, och vi når den inte själv, Gud för oss dit.

Jag vill känna att jag lever

Så lever icke mer JAG, utan Kristus lever i mig (Gal 2:20)

All den tid jag har

ska jag leva som jag vill

"Ske Guds vilja", inte som jag vill.

Jag vill känna att jag lever

Lyssna, Ordet avgör, inte känslan. "HÖR, så får er själ leva!" sade Herren (Jes 55:3)

Veta att jag räcker till

Inte jag själv, men Jesus räcker till, det är kristen tro.

Jag har aldrig glömt vem jag var

Du har inte funnits förr, Gud nyskapar den som tror på honom, och endast Gud vet vem du innerst är (Upp 2:17)

Jag har bara låtit det sova

Livet är inte ett opersonligt "det". Livet finns hos Gud, som inte sover.

Kanske hade jag inget val

Du har ett val.  "Välj livet" sade Mose (5 Mos 30:19) "... jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet")

Bara viljan att finnas kvar

Jag vill leva lycklig för att jag är jag

En kristen definierar inte sig själv, endast Gud definierar sig själv.

Gud vill dessutom ändra på oss - så att vi blir alltmer lika Jesus (Rom 8:29)

Kunna vara stark och fri

Gud är stark i de svaga. "ty när jag är svag, då är jag stark. " (2 Kor 12:10). Och sanningen skall göra oss fria (Joh 8:32)

Se hur natten går mot dag

Mörkret tätnar nu mot tidens slut

Jag är här och mitt liv är bara mitt

Fel igen: "Min vän är min, och jag är hans" säger Höga Visan (HV 2:16). Och Jesus "dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem." (2 Kor 5:15)

Och den himmel jag trodde fanns

Himmlen finns och en kristen ser fram mot detta mål.

Ska jag hitta där nånstans

Ensamma famlar vi i mörker. Gud skall själv föra oss till måletJag vill känna att jag levt mitt liv

Det eviga livet tar aldrig slut och vi ser fram emot det.

Ledmotiv i succefilm

Gabriellas sång utgjorde ledmotivet i den mycket framgångsrika svenska filmen "Såsom i himmelen..." av Kay Pollak. Pollak, som lär skall ha varit barndomskristen, är populär föredragshållare inom nyandlig managementpsykologi, dvs anhängare av New Age.

Kay Pollak som inriktat sig på New Age, som är kristendomens raka motsats, verkar finna en särskild tillfredställelse i att håna Bibelns Gud i böcker och filmer. Pollak gör detta på ett halvdunkelt smygande sätt som många "sovande" kristna inte uppfattar direkt, om de alls uppfattar det.

Filmens titel "Såsom i himmelen..." syftar på bönen fader vår där Pollak verkar ha förstått att bildspråket i Bibeln även betecknar de kristnas församling som en nivå av "himmel". En död församling är också den miljö som filmens handling utspelar sig i. Det är i en sådan film som Gabriellas sång utgör ett gripande och förförande vackert ledmotiv som väcker djupa sympatier i kampen mot den insnöade korkade kristna tron som i filmen ersätts av nya sätt att tänka.

Systematisk idiotförklaring

 Den amerikanska filosofen Richard Rorty sade innan han dog att han önskade vanhedra de kristna och deras grund  i ungdomarnas ögon genom att framställa kristendomen som korkad. Han sade: 

"De fundamentalistiska föräldrarna till våra fundamentalistiska studenter tycker att hela "det amerikanska liberala etablisemanget" är engagerad i en konspiration. Föräldrarna har en poäng ... vi gör vårt bästa för att övertyga dessa elever om fördelarna med sekulariseringen. vi kommer att rakt på och försöka vanhedra dig i  dina barns ögon i försöken att riva bort värdigheten från ditt fundamentalistiska religiösa samfund , och försöka era åsikter att framstå som dumma snarare än att diskutera dem." [vår markering]

I Sverige är Kay Pollak en av dem som via underhållning  systematiskt går in för att med film och musik  försöka tillintetgöra kristendomen genom att framställa den som korkad.

Starka känslor ersätter kristendomens lära

Huvudsyftet med Pollaks film verkar vara att förlöjliga kristendomen, vilket Pollak också lyckas mycket bra med genom att bland annat måla upp motbjudande personporträtt för att skapa negativa känslor mot misslyckade tafatta kristna som associeras med det kristna budskapet. Det kristna budskapet bygger dock inte på känslor, det baseras istället på sanna ord som skall uppfattas av tanken. I filmen och sången manas starka känslor fram i kampen mot Bibelns ord.

Det är alltså genom att skapa starka känslor som tittarens analytiska förmåga avleds från filmens och musikens egentliga budskap, som egentligen är ett öppet hån mot Gud och hans ord - samt de sovande kristna som inte uppfattar detta.

I en avlutningsscen hånas Ordet i den kristna läran samt kristna tittares intellektuella urskiljningsförmåga genom att publiken i en stor konserthall spontant och unisont börjar nynna och brumma på mäktig melodi utan ord. Tillsammans skapar människorna alltså en samordnad mäktig sång - helt utan budskap. Känslomässigt dras tittaren med i den mäktiga ljudupplevelsen som utan ord dock helt saknar innehåll.

Pollaks metoder för att förlöjliga av kristendomen går ut på att när ord används i film eller sång så uttrycker de på ett försåtligt sätt raka motsatsen till bibelns budskap, och när ord inte används så utgör detta i sig den kristna sångens och lovprisningens raka motsats - tomma tankar utan egentligt innehåll eftersom ord att reflektera över saknas. På detta sätt blir Bibelns Gud som även kallas Ordet, grovt förolämpad.

Motsatt budskap

Gabriellas sång är dock full av ord. Orden klingar dessutom vackert till melodin. Sångtexten har däremot inte ett kristet budskap utan som framgår av rad-för-rad kommentarerna ovan, motsäger sångtexten istället systematiskt kristen tro. Huvudbudskapet i Gabriellas sång går ut på att gå sin egen väg samt själv skapa sig en egen himmel genom det liv man själv väljer att leva.  

Det kristna budskapet är däremot, istället för att gå sin egen väg, att ta emot Guds erbjudande om nåd och få förlåtelse för alla fel och misslyckanden i livet, och på det sättet bli befriad från synd och bli helad till sin inre människa. En kristen med sådan tro ger då även upp sitt liv åt Herren utan att ställa själviska villkor.

Glädje i sanningen

Melodin i Gabriellas sång är alltså otroligt vacker och väcker varma känslor hos de flesta. Men texten har ett budskap som genom sitt envisa motsägande av sanningen i Guds ord  utgör ett hån och ett uppror mot Bibelns Gud. Genom att systematiskt motsäga kristen lära undergräver sångtexten människors uppfattning om grundläggande kristen tro.

Hädelse i Guds hus

Gabriellas sång framförs ofta i kyrkor. Sången framfördes även av ett par konfirmander i en fullsatt kyrka i Pedersöre kyrka för några år sedan. Jag och en troende broder, som tidigare hade sett och diskuterat Kay Pollaks New Age-inspirerade film "Såsom i himmelen", stod i kyrkan när ungdomarna stämde upp till Gabriellas sång. Vi såg på varandra och tänkte; "Å nej!"  Men ingen annan verkade reagera på den upproriskt själviska andan i sångtexten.

De starka känslor av välbehag som sången kan väcka hade uppenbarligen övervunnit och helt slagit ut all kritisk prövning av ordens hädiska budskap hos kyrkans konfirmandledare, och apostlen Johannes uppmaning till andlig vaksamhet var följaktligen som bortblåst:

"Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud." (1 Joh 4:1)

Även Paulus beskrev en anda och en attityd som var raka motsatsen till sångtextens själviska budskap om att "leva mitt liv nu". Han skrev:

"och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv... för mig." (Gal 2:20).

Men trots dessa klara och tydliga ord upptäckte alltså inte ens kyrkans präster hur ogudaktigheten hade lyckats ställa sig i kyrkan och mitt framför altaret häda Bibelns Gud genom att lovsjunga själviskheten och en vilja att gå sin egen väg istället för att följa Gud. Är det inte just sådant som kallas andlig blindhet?

Underbart sätt att bli bedragen

När man njuter av behaglig musik som väcker starka känslor stänger man lättare av sitt prövande förstånd. Starka känslor tenderar nämligen att sätta ur spel den vaksamma kritiska förmågan och skärpan som skall urskilja och avslöja falska budskap och tankesätt som motsäger Guds ord.

Den vackra musiken i Gabriellas sång vädjar alltså starkt till känslorna och med det falska budskapet inlindat i vackra ord är sången ett utmärkt exempel på hur underbart det kan kännas att bli bedragen.

Andlig hämnd

Till unga kristna som tycker om själva musiken i Gabriellas sång (även jag tycker musiken är underbart vacker) vill jag ge ett tips: Skriv en egen text till melodin som bättre stämmer ögverens med Guds ord. Sök bland Bibelns psalmer och välj ut en psalm som passar till musiken och anpassa ett urval av psalmtexten till melodin. På detta sätt har många världsliga melodier tidigare i historien förvandlats till andliga sånger och psalmer.

En passande "andlig hämnd" för det andliga bedrägeriet kunde alltså vara att ändra sångtexten till att ära Gud istället. Trots artikelrubriken är det nämligen inte alls underbart att bli bedragen - åtminstone inte efter att man upptäckt bedrägeriet.
-

[Edit: Redan samma kväll som artikeln publicerades skrevs en helt ny text till melodin som stämmer bättre med kristen tro. Den nya sångtexten har titeln "Förtröstans sång".]

Rolf Lampa

rolf.lampa@rilnews.org

  

Länkar: