RIL News

Genesis, Gilgamesh och tidig lertavla om Noa flod

Publicerad: 2011-11-06

En gammal babylonisk lertavla berättar samma saker om Noa flod som Bibelns skapelseberättelse, men varför vill man inte tala om denna lertavla som bevisar detta?

I över hundra år har standarduppfattningen bland "högre kritiker" varit att flodberättelsen i Första Mosebok (Genesis) skrevs långt efter Mose tid av en judisk präst som reviderade en äldre babylonisk myt.

Lertavlorna skrevs efter Abraham

Denna myt, Gilgamesheposet, som man alltså anser att Bibelns flodberättelse bygger på, hittades på ett antal trasiga lertavlor i den babyloniska staden Nineve år 1853. Enligt arkeologiska begränsningar blev tavlorna ristade ca 2400 år tidigare, d.v.s. någon gång på 600-talet före Kristus (Mose levde ca 700 år före det, på 1400-talet före Kristus) efter att ha kopierats från tidigare dokument som inte längre existerar.

Baserat på språkanalys kan själva Gilgamesheposet (inte den aktuella lertavlan) ha komponerats tidigast ca 400 år före det, d.v.s. ca 1800 före Kristus. Som jämförelse kan nämnas att Abraham levde ytterligare 300 år tidigare under 2100-talet f.Kr., d.v.s. långt innan (ca 700 år) någon av gilgamesh-tavlorna blev skrivna, medan syndafloden i sin tur inträffade cirka 300 år innan Abraham. Således existerade inte någon av de babyloniska skrifterna förrän långt efter syndafloden.

Bibeln inte riktig historia?

Gilgamesheposet är sannolikt en förvanskning av ett äldre dokument. Det är så fullt av fantasifulla och otroliga detaljer att förmodligen ingen någonsin har ansett att den är sann. Det kan ha varit den officiella babyloniska redogörelsen för floden, men hur kan t.ex. någon tro att en kubisk ark kunde ha varit sjöduglig, eller att gudarna samlades som flugor för att ta emot offer?

Likheterna mellan eposet och Genesis (dvs Bibelns skapelseberättelse) är slående, men skillnaderna är desto mer överväldigande. Genesis är skriven på ett tydligt sätt och med formen av en historisk berättelse med en uppenbar avsikt att bli trodd. De förbluffande fakta som återberättas i Genesis må saknas i modern erfarenhet, men berättelsen går att förstå. Dock dateras de (ännu oupptäckta) källorna för Gilgamesheposet före Genesis som man daterat till senare. Därför hävdar skeptikerna att Genesis är en icke-historisk kopia.

Ännu tidigare lertavla

Dock har hittas en ännu tidigare lertavla om floden, vilket är okänt för de flesta arkeologer. Den upptäcktes i den forntida babyloniska staden Nippur på 1890-talet. Tavlan var så otydlig att dess värde inte omedelbart erkändes, men 1909 hade Dr Hermann Hilprecht lyckats urskilja tecknen och översätta texten. Baserat på katalogbeteckningen CBM 13.532 dateras den från omkring 2200 f.Kr, eller strax efter själva syndafloden (som alltså inträffade ca 2400 f.Kr.). Viktigt att notera är att skillnaderna mellan Genesis och Gilgamesh är stora men likheterna mellan Genesis och denna tavla är uppenbara.

Det finns ingen detalj som skiljer sig från Första Mose-
bokens skapelseberättelse och inget extra har lagts till.

Hilprecht översättning lyder som följer, med skadade sektioner rekonstruerade av Fritz Hommel och oläsliga delar av texten markerade:

Djupens källor kommer jag att öppna. En översvämning kommer jag sända som kommer att påverka alla människor på en gång. Men sök du räddning innan floden bryter fram, för över alla levande varelser, så många de är, skall jag låta komma förintelse, förstörelse, ödeläggelse. Tag trä och beck och bygg ett stort fartyg! .... alnar skall vara dess fulla höjd .... en husbåt skall det vara, innehållande dem som bevarar sina liv .... med ett stadigt tak övertäckande det .... fartyget som du bygger, tag in i det... markens djur, luftens fåglar samt reptiler, två av varje, i stället för (deras fulla antal) .... och familjen till .... 1

Denna klartext står både som en bekräftelse av Skriften och ett fördömande av liberala "lärde". Det underminerar den "kritiska" synen så tydligt som det överhuvudtaget är möjligt.

Beviset aldrig ifrågasatt

Professor Hilprecht var själv knappast en försvarare av Skriften, men han var erkänd expert på antika språk. Hans översättning orsakade ursprungligen en ansenlig storm av kontrovers bland akademiker eftersom den undergrävde akademikernas åsikt om att Genesis inte har [trovärdig] auktoritet, men ingen ifrågasatte någonsin hans översättning. Men trots detta hålls detta dolt idag. Få känner alltså till tavlan eller dess starka vittnesbörd om Skriftens auktoritet.

Redaktionen

 

Omarbetad originalartikel: Genesis, Gilgamesh, and an Early Flood Tablet av John D. Morris, Ph.D.*


Referenser

  • 1. Pinches, G. och F. Hommel. 1910. The Oldest Library in the World and the New Deluge Tablets. Expository Times. 21: 369. Pinches’ "redaktionella märken utelämnats för tydlighetens skull.
  • Bild: Babylonisk lertavla med Gilgamesheposet (Epic of Gilgamesh)
  • Source: Dr. Bill Cooper, The Earliest Flood Tablet, Pamphlet 382, May 2011, published by the Creation Science Movement, Portsmouth, UK.
  • * Dr. Morris is President of the Institute for Creation Research.
  • Cite this article: Morris, J. 2011. Genesis, Gilgamesh, and an Early Flood Tablet. Acts & Facts. 40 (11): 16.