RIL News

Gott Nytt år och frihet för de fångna!

Publicerad: 2010-12-31

På RIL News önskar vi alla våra läsare ett gott nytt år fyllt av nåd och sanning och välsignat av Bibelns Gud.

Sanning utan Guds nåd är för tungt att bära. Och nåd utan sanning behövs inte. Inför det nya året vill vi därför påminna om att  Till dem som hade börjat tro på honom sade Jesus:


"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
(Joh 8:31, Joh 8:32)

 

Att "förbli" i någons ord betyder att troget hålla fast vid det och följa vad det säger.  Tillsammans med nåd kan sanningen befria alla som nu är bundna av Satans trassliga nät. Alltså inte enbart nåd, och inte enbart sanning, utan både nåd och sanning.  Man får inte utelämna sanningen.

Fri från vad?

Nu kanske du undrar, "fri från vad?"  Att inte vara fri heter på bildspråk att vara fånge. Att vara fånge, eller bunden, betyder i Bibeln ofta att man fastnat i synd[1]. Det kan också betyda att  man har blivit snärjd av andra människor som manipulerar och kontrollerar ens liv så att det blir tungt och plågsamt. Men sanningen gör alla fria oavsett vad som binder en människa. Man kan nämligen vara fri inombords trots yttre bundenhet.

När det är fråga om egna synder kan de orsaka ett dåligt samvete som håller en fast och tar bort den inre friden och kväver livslusten. Man kan börja må så dåligt att man blir "sjuk".

Snabb lösning på ditt problem!

Det är inte ovanligt att människor som gjort något otillåtet börjar må så dåligt att de söker psykiatrisk hjälp.  Men lösningen finns inte i tabletter eller samtal som går ut på att söka problemet där det inte finns. Om problemet är synd är lösningen enkel och snabb istället för månader eller år av samtal om sådant som aldrig kommer att ge dig frid! Lösningen är helt enkelt: Ångra vad du gjort, bekänn vad du gjort, och få Guds förlåtelse,  då är saken klar!

Du får då - om du kan tro på denna Guds gåva - omgående uppleva befrielse som gör att du kan leva upp på nytt och på nytt vågar se framåt!

Det är en sådan omedelbar berielse som erbjuds av Bibelns Gud som har skapat dig, hans som också erbjuder sig att ta hand om all samvetsskuld för de dumheter du gjort. Det är detta du får helt gratis genom att tro på bibelns Jesus - frid med Gud och frid med människor.

Frihet för de fånga

Det var för att göra i ordning din frihet från syndens band som Jesus kom till jorden. Jesus läste upp följande ord för att berätta om sitt uppdrag som profeten Jesaja hade förutsagt flera hundra år tidigare:

Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,  till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande,  (Jes 61:1, 2)

Detta uppdrag skall Jesu efterföljare fortsätta genom att leda fram till tro på Herren Jesus alla dem som nu är bundna och fångna av sina synder. Vi kan hjälpa människor till befrielse även genom att avslöja lögn och göra motstånd mot dem som manipulerar och kontrollerar andra människor på ett osunt sätt.

Sådan sanning och sådan nåd från Gud önskar vi alla inför det nya året.

Rolf Lampa

redaktionen@rilnews.org

[1] - Vad som menas med synd kan vara olika saker. Bland annat att man ljugit och därför fastnat i sina egna lögner, att man varit girig, förtalat någon, eller begått fysiska eller sexuella övergrepp på någon, och så vidare. Högmod är en av de värsta synderna, men de flesta märker inte själva av det förrän det är för sent.