RIL News

Gudlöshet och andlig död i Katarina Kyrka

Publicerad: 2009-10-25

Prästen Olle Carlsson illustrerar i DN-artikeln "Sinnesro-gudstjänsterna fyller kyrkan", hur kristendomens mest centrala budskap elimineras ur kyrkan och ur sinnet. RIL News kommenterar.


Dagens Nyheter (DN) skriver i en artikel söndagen den 25:e oktober om Olle Carlsson, omdiskuterad präst i Svenska kyrkan och kyrkoherde i Katarina församling, där Olle Carlsson gör en rad märkliga påståenden som går rakt emot kristen lära. Enligt DN fylls dock Katarina Kyrka till sista bänkraden av speciellt utformade sinnesrogudstjänster. Olle Carlsson avslöjar den hemlighet som lockar:

– "Jag tror att andlighet handlar om sanna relationer i stället för regler om hur vi ska tygla vårt liv."

Klumpigt försök att blanda äkta och oäkta

Bibeln har rakt motsatt budskap mot Olle Carlssons, nämligen att en upprorisk och fallen mänsklig natur behöver tyglas. Och Jesus uppmanar oss att förneka alla relationer som hindrar oss att följa honom (Luk 14:26). Kristen andlighet handlar alltså INTE om några relationer istället för Olle Carlssons egna märkliga tygellöshet. Olle Carlsson fortsätter:

- "I relationen med vårt inre finner vi relationen med Gud. Innanför alla skal och roller som vi tar på oss, eller tilldelas, är alla Guds älskade barn. Oavsett kultur eller livsstil".

Detta är naturligtvis inte alls kristen lära. Här förnekar kyrkoherde Olle Carlsson öppet Bibelns uppfattning om att i människan bor intet gott (Rom 3:12) och att relationen med Gud inte står att finna "i oss själva". Vidare gör aposteln Johannes i klartext tydligt att inte alla är "Guds älskade barn" då han gör skillnad mellan dem som är "Guds barn, och vilka som är djävulens barn"  (1 Joh 3:10)

Sagolikt utan prövning

Olle Carlssons gudstjänster uppges vidare vara centrerade kring de "sanna berättelser" som medverkande personer ”delar”, vilket enligt Carsson kan vara "vilken aha-upplevelse som helst, men också en saga".

Bibelns Paulus sade på sin tid att "den tid kommer, då de inte längre skall tåla den sunda läran... då de skall vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till sagor." (2 Tim 4:4).

Gudlös präst lär ut lögn - sanningens motsats

Trots att Olle Carlsson öppet visar att han har bytt ut kristen biblisk lära mot egna godtyckliga funderingar uppger han att han ser just dessa de egna bakvända föreställningarna som "en av kyrkans största uppgifter"(!).

Han tillägger att kyrkan skall "vara öppen för alla och inte diktera villkor för hur människor måste vara och hur man ska leva sina liv eller vem man är kär i."

Bibeln lär dock tvärtom att vi skall följa Guds vilja, som finns återgiven i Bibeln, vilket Olle Carlsson har betalt för att undervisa sina församlingsmedlemmar om. I den kändaste av kristna böner ber vi dessutom att "ske din vilja", men Olle Carlsson har genom sin förmåga att förstå saker bakvänt lyckats tolka detta till dess raka motsats; "ske min vilja". 

Kyrkoherden Olle Carlsson förskingrar när han borde församla, och lär ut lögn när han har skyldighet att undervisa om  sanningen.

Negativa associationer döljer fusket

Men hur gör en öppet ljugande präst när han försöker dra bort uppmärksamheten från att han på punkt efter punkt säger rakt emot grunden för kristendomens lära i Bibeln? Han gör som KG Hammar har lärt sin kyrka att göra; skapa negativa  associationer kring dem som genom att själva läsa Bibeln innantill kan avslöja perverterade privatreligiösa stollerier. Och Olle Carlsson som verkar ha övat på denna taktik säger:

- "Länge har en liten, konservativ grupp lagt beslag på vad det är att vara kristen."

Men i själva verket är det Olle Carlsson som själv försöker omdefiniera kristendomen till att passa hans egna privatreligiösa draksoppa.

Sektledare skapar egen marknad

Likt en sektledare som försöker skapa en krets av beroende anhängare kring sig själv antyder Olle Carlsson att folk inte riktigt klarar sig själva. Han låter förstå att vi alla i familjelivet eller på jobbet kommer att "möta sådant som vi inte kan förhålla oss till.". Och här förstår vi att just Olle Carlssons kyrka lägligt kommer in i bilden för att fylla ett plötsligt uppkommet behov.

Men enligt Bibeln kan helt vanliga människor förhålla sig till allt sådant som människor brukar möta i livet (1 Kor 10:13), om man vänder sig till Bibelns Gud och hans undervisning.

Men Jesus då?

Intressant nog blir det DN:s reporter Isabella Iverus som får ställa den viktiga frågan: "Jesus då, vad ska man tro om honom?". Olle Carlsson svarar:

– "Han är som en prototyp över hur vi människor skulle kunna vara."

Bibeln menar dock att Jesus var och gjorde det som ingen av oss andra skulle kunna göra eller vara - han var felfri och som sådan kunda han ta på sig alla andras synd och skuld. Och han uppstod ifrån de döda.

Ett fasansfullt budskap för misslyckade och kraftlösa

För den människa som misslyckats och förbrukat all egen kraft och därför inte längre själv kan finna lösningar, kan Carlssons påstående uppfattas som ett slag i ansiktet. Om det skulle bero på en själv just när man inte längre kan hjälpa sig själv, kan ett påstående som Carlssons släcka den sista gnistan av hopp hos människor som istället söker hjälp hos Bibelns Gud, den Gud som vill göra för oss just det vi själva inte kan eller orkar göra. Då återstår bara att sjunka ner i misströstan och hopplöshet.

Så har denne Olle Carlsson, som inte riktigt verkar förstå vad han pratar om, lyckats tömma det glada budskapet på innehåll och ersatt det med ett fasansfullt budskap. Och Guds och människans fiende Satan skrattar hela vägen ut ur kyrkan.

Oliktänkande gudsmotstånd förenar

Av artikeln framgår inte vad eller vem Olle Carlsson själv egentligen tror på, men som företrädare för en kristen kyrka tycker han att man "inte behöver tro på en kristen Gud"(!). Men, tillägger Olle Carlsson, han välkomnar istället oliktänkande!

Och Satan häpnar och snubblar på kyrktrappan och vänder sig om och går in i kyrkan igen och där gör det bekvämt för sig istället.

Öppet förnekande av Bibelns Gud

Ett sätt att dra till sig intet ont anande människors sympatier brukar vara att framhålla egna genomgångna "svårigheter". Olles Carlssons förhållande till Gud uppges följaktligen inte ha varit alltigenom lätt och påpassligt sätts hans svårigheter i samband med en uppväxt "med frikyrkliga föräldrar". Skall vi medlemmar i Svenska Kyrkan underförstå att det är just det "frikyrkliga" som utgjort det svåra i hans liv?

Olle förklarar för alla som inte själv läser den Bibel där Gud presenterar sig att, det viktiga "inte är hur man föreställer sig Gud – eller om han/hon/det existerar". 

Den logiska konsekvensen av detta resonemang blir att det räcker med att inbilla ihop åt sig en alldeles egen tanke-gud och att Carlsson därmed underkänner den presentation som Gud ger av sig själv i Bibeln. Olle Carlsson bör naturligtvis snarast kastas ut ur Svenska Kyrkan.

Medvetet bedrägligt motstånd

En Gud som den avfallne prästen Olle Carlsson inte själv kan bestämma över kan han tydligen inte acceptera och Olle Carlsson måste därför hitta på en egen gud.

I sin förnekelse går Olle Carlsson så långt att han även förnekar att Bibelns väldokumenterade Gud i klartexten presenterar sig själv som en "han" (som Fader och som Son). Ett av Bibelns viktigaste budskap är att Gud är en person som existerar och som också visar detta genom synliga handlingar i människans historia.

Olle Carlsson framstår ifråga om sin okunnighet om de aspekter av Guds väsens natur som presenteras för oss i bibelns klartext som, inte bara beräknande illvillig, utan även som en teologisk och bokstavlig analfabet. Det var med anledning av Guds historicitet som judarna skulle berätta för sina "barn och barnbarn" om de stora historiska händelserna bland Guds folk, alltså om "Herrens stora gärningar" med de sina.  Men innebörden i detta verkar Olle Carlsson alltså inte klara av att förstå.

Och efter att ha avskaffat sin konkurrent om kyrkobesökarnas uppmärksamhet, dvs Bibelns Gud, delar Olle Carlsson med sig svar bara på frågor som ingen ställt, om de grumliga föreställningar som rör sig inne i hans eget huvud:

– "Det viktiga är hur man förhåller sig till den kraften som jag kallar Gud."

Satan betyder "motståndaren"

I Olle Carlssons tankevärld har Gud reducerats till endast en opersonlig "kraft", och Guds egen presentation av sig själv och sitt namn (namn anspelar i Bibeln på en personlighets innersta karaktär) ersätter Olle Carlssons med grumlig panteism.

Men om Bibelns Gud inte är en person så kan inte människorna "efterlikna" Guds innersta väsens natur, vilket är den egentliga innebörden i att vara "avbilder" av Gud. Och syftet med att Gud skapade oss var enligt Bibeln att vi skulle vara just hans avbilder. Och detta försökte Satan förhindra redan i begynnelsen med sitt motstånd (det hebreiska ordet Satan betyder "Motståndaren").

Och nu försöker även Olle Carlsson, tillsammans med stora delar av ledningen i Svenska Kyrkan och i likhet med Motståndaren, motverka Guds syfte med människorna. De gör motstånd mot Bibelns Gud och Satan betyder som sagt "Motståndaren".

Kvasireligiöst pladder

Naturligtvis har ingen annan tänkt precis som Olle Carlsson tänker, och nu ser han följaktligen ett behov att, som han kallar det, "medvetandegöra denna process" hos andra människor. Men just detta behov fanns alltså inte innan han själv skapade det.

Vad Olle Carlsson trots sitt uppdrag som kristen kyrkoherde lyckas dölja är att Bibelns Gud, genom att utlämna sig själv, vill försona människan med sig själv. Och att den nära relation Gud vill skapa med människan bygger på ett samförstånd kring gemensamma tankar - väsentligen Guds tankar, till skillnad från Olle Carlssons vurmande för spretigt oliktänkande.

Men om man som Olle Carlsson och den avfallna Svenska Kyrkan försöker utrota ur kyrkan alla Guds tankar om Guds syften och Guds sätt att uppnå dem, då dör kyrkan. Kvar blir bara den sorts stillhet och "sinnesro" man finner i gravarna - dödens stillhet.

Vi beklagar att Guds budskap även i Katarina kyrka har ersatts med överspänt och förvirrat  kvasireligiöst tokpladder.

Rolf Lampa

redaktionen@rilnews.org

Mer läsning

Edit: Avkortad.