RIL News

Insändare - Sju symboler och fyra män

Publicerad: 2010-08-12

Om skuldbeläggning och incest i Bibeln - tankar nedtecknade när den finska pedofilskandalen offenliggjordes. *

Av Maria Ylipää, Boden


En brokig släkt

Idag, måndag är det Ruts namnsdag. Jesu stammoder Rut tillhörde Moab, son till Lot. Lot betyder ”täckelse”, han blundade för Guds vilja till förmån för sin egen lättja.

Abrahams böner räddade brorsonen Lot från Sodoms undergång. Gud befallde Lot att gå till bergen, men han gick till en annan stad. Därifrån var han tvungen att fly till en grotta, och Moab blev till.

Moab betyder ”moderns fader”, han var frukten av incest mellan Lot och hans äldsta dotter. Abraham betyder ”fader till många”.  Abraham, Isak och Jakob är kända namn i Jesu stamtavla, längre fram möter vi David, Batseba och Salomo med sin historia.

Vi kan hitta många människor i Jesu stamtavla som vittnar på människans olydnad mot Gud, t.ex. skökan Rahab i Jeriko.

Andlig olydnad

Det är farligt att bortse från Ordet och låta andra människor t.ex. predikanter, släkt eller vänner, bestämma över samvetet. Alla kan åka i samma dike om inte var och en prövar tankar och tal i Ordet.

Det är t.ex. lätt att börja ära människor och Mose lag framför Guds ord. I Bibeln finns exempel på hur lydnad och olydnad levet sida vid sida, jämför ättlingar till Abraham (som lydde Gud), israeliterna, med Lot (som ibland blundade för Guds vilja), moabiterna.

Moabiterna hade samma ursprung, samma språk, levde som grannar, och de hade många konflikter med israeliterna. De dyrkade Astarte och förledde Israel till synd, bl.a. Salomo dyrkade Astarte som förknippas med kultisk otukt och människooffer.

Israeliter började lyssna på moabiter som de t.ex. hade tagit till hustrur. Trots att profeterna kämpade ihärdigt var Astartedyrkan svår att utrota. Lots olydnad hade fått svåra konsekvenser.

Fråga ditt hjärta, är du som Lot eller Abraham, råder olydnad eller är Guds Ord auktoriteten i ditt liv?

Sju symboler

Ordet bör praktiseras så att det blir en spegel till att se våra brister med, en eld som gör oss brinnande i kärlek, en hammare som krossar vårt ego, ett svärd som lär oss skilja på ande och kött, säd som ger liv, vatten som renar och ljus som leder oss rätt; till Kristus.

Låt oss handla i en svår tid enligt Hans vilja.

Fyra män

Om vi tar fyra bibliska män, med olika karaktärer, som förebilder, kan vi börja med Naftali, som betyder ”stridande”. Han utmärkte sig för tapperhet i strid.

Den andra är Mose, som betyder ”uppdragande” han var en mäktig prins som levde landsförvisad i öknen, vilket fostrade honom till en saktmodig man. Ut ur en svår ökentid, kom Mose som en ödmjuk gudstjänare, en stark och klok ledare för Israel. I himmelen skall Moses sång sjungas: ”Stora och underbara är dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta är dina vägar”.

Den tredje bibliska personligheten är Job, hans ord upprättar den staplande, han hade lidit mycket och kunde styrka andra.

Den fjärde, Elihu, bet. ”Gud är Gud”, hans ord var ärliga och redbara. Det krävs mod att vara uppriktig, det var Elihu, han tillrättavisade Jobs vänner.

Gör det lilla du kan, Gud har skapat dig med dina egenskaper för att du ska hjälpa andra på vägen.


*  Se vår artikel Pedofilskandal i Jakobstad i finländska Österbotten.