RIL News

Jorden dränkt av underjordiska vattenkällor

Publicerad: 2010-03-06

Vetenskapliga rön om jordens inre kastar nytt ljus över den globala översvämningen på Noa tid.

Enligt en rapport från tidskriften New Scientist kan mängder av vatten lagras under enormt tryck under jord. Detta kan ha betydelse för vår förståelse av Bibelns uppgifter om den globala översvämningen på Noa tid, som bland annat talar om att "alla det stora djupets källor bröt fram" (1 Mos 7:11).

Jordens inre "dyblöt"

Detta frambrytande av vatten verkar tyda på en uppbrytning av jordskorpan över hela jorden, med ett våldsamt utsläpp av enorma mängder vatten, ånga och andra underjordiska material som t.ex. vulkanisk lava. Vetenskapliga rön om jordens inre kastar alltså nytt ljus över detta globala scenario.

Forskare har länge tänkt att jordens heta inre skulle vara väldigt torrt (d.v.s. fattigt på vatten) eftersom hettan inuti jorden skulle ha förångat och drivit bort vatten, men enligt en rapport i tidskriften New Scientist kan vissa mineraler, även under den enorma hettan och trycket under jord, lagra mängder av vatten.1 Modeller av jordens mantel, d.v.s. delen mellan den smälta, flytande kärnan och den solida jordskorpan, och särskilt dn s.k. "övergångszonen" mellan den övre och lägre manteln, beskriver nu dessa delar av jordens inre som "dyblöta".2

Mest vatten kommer från vulkaner

Det verkar dessutom som att blöta berggrundsmaterial är mer ostabila än de torra. Detta skulle kunna förklara varför "massiva vulkanutbrott plötsligt översvämmade hundratusentals kvadratkilometer land med lava", vilket kan observeras i vissa delar av de geologiska lagren.

Många av de källor som fanns på Noa tid tömdes troligen helt, men likheten med Bibelns beskrivning och beteendet hos de "djupets källor" som framkommer i artikeln är slående. Än idag utgör vatten uppemot 70% eller mer av det som kommer ut från vulkaner, mestadels i form av ånga.

Trettio gånger mer än världshaven!

Hur mycket vatten finns då lagrat i manteln?

Uppskattningar varierar mellan 10 till 30 gånger den mängd som finns i alla jordens oceaner tillsammans!

Man kan även undra om det är möjligt för jordmanteln att plötsligt ge ifrån sig sitt vatten så att jorden "drunknar underifrån"? Författaren sammanfattar att "plötsligt utlopp av vatten, á la Noa" inte är sannolikt.4 Denna slutsats skulle därmed stämma väl med Guds löfte till Noa att aldrig mer förstöra jorden med vatten, ett löfte som bekräftades med regnbågen som sigill. (1 Mos 9:11-17).

Geologiska fakta om jorden då och nu

Vi känner till från Skriften att vatten en gång vällde fram från "djupets källor", så att den gamla världen en gång bokstavligen "drunknade underifrån", men även efter detta finns det alltså fortfarande kvar en väldig reservoar av underjordiskt vatten inne i jorden.

Att det underjordiska vattenkällorna verkligen finns där, samt den dramatiska effekt de har på beteendet hos jordens heta inre, visar oss med ännu ett exempel att Bibelns berättelser inte är myter. Istället ger Bibeln oss kortfattade och enkla beskrivningar av både historiska fakta och om den konkreta fysiska verkligheten.

Samuel Lampa

RIL News

Diskutera artikeln på vårt forum!

 


Fotnot: Baserad på artikel "Drowned from below", av Alex Williams, på CMI

  1. Bergeron, L., Deep Waters, New Scientist 155(2097):22–26, 30  Augusti, 1997. (Läs artikel online)
  2. Jordskorpan är i medeltal ca 25 km tjock, medan dess kärna är ca 2,900 km under ytan. Mantel-övergångszonen sträcker sig i runda slängar från ett djup på 400 km till 670 km.
  3. Ref. 1, p. 23.
  4. Ref. 1, p. 26.