RIL News

Sydafrikansk husläkare upptäckte livräddande behandling för andningssvårigheter vid Covid-19-infektion

Publicerad: 2022-01-06

En husläkare i Port Edward i Sydafrika har upptäckt en livsviktig aspekt av hur Covidinfektioner utvecklar sig, och hur man därmed kan behandla patienter för att undvika sjukhusvistelse och död.

Läkaren, Dr. Shankara Chetty, har behandlat över 7000 patienter till dags dato, av vilka 0 personer har behövt uppsöka sjukhus eller avlidit.

I korthet är hans upptäckt att, efter ca en vecka med influensa- eller förkylningsliknande symptom får en del patienter, mer eller mindre exakt en vecka därefter (på åttånde dagen) symptom på en kraftig allergisk reaktion i lungorna och/eller övriga kroppen. Symptom den 8:e dagen är tungt att andas, tryck över bröstet m.m. Inte alla förstår att detta är en allergisk reaktion, då det ofta börjar lokaliserat till lungorna.

Shankara har upptäckt att genom att I GOD TID (detta är en nyckelaspekt i detta, understryker han), att behandla dessa symptom som en allergisk reaktion, med bland annat kortison, antihistaminer samt leukotrinantagonister, så fick hans patienter kraftig till fullkomlig förbättring. Ibland redan efter några timmar, ibland på 5-6 dagar.

Vi som skriver denna artikel har bekräftat behandlingen själva, då en av oss åkt på Covid vid utlandsvistelse utan tillgång till ventilator m.m, med resultat som till punkt och pricka stämmer med Shankaras resultat. Därför har vi bestämt oss för att göra dessa resultat mer kända genom bland annat denna artikel.

Bakgrund

Bakgrunden till att Shankara kunde upptäcka något som övriga världen missat tycks vara följande. När omvärlden av rädsla för sjukdomen reagerade genom att uppmana smittade att isolera sig i sina hem och uppsöka sjukvård enbart vid försämrad andning, så gjorde Shankara tvärtom: Han bad sina patienter att söka honom tidigt, och observerade noggrannt sjukdomens förlopp.

Han kunde då till slut notera det väldigt regelbundna mönstret med förkylningsliknande symptom under 5-6 dagar, känsla av tillfrisknande, men därefter hos vissa patienter, andnöd och allergiliknande symptom från den 8:e dagen och framåt.

Shankara har delat dessa resultat med läkarkollegor i sina nätverk och deltagit i flertalet intervjuer, samt publicerat en artikel i tidskriften Modern Medicine. Trots detta verkar inte hans resultat ha nått större delen av den västerländska sjukvården (än).

Vissa resultat som stämmer mycket väl med Shankaras resultat har dock spritts i västvärlden. Däribland att vanliga kortisonpreparat såsom budesonid (som finns i flera astmaläkemedel för inhalation) visat god effekt på covidpatienter.

Medicinsk bakgrund

Det Shankara konstaterar är att vid allergisk reaktion sker så kallad degranulering av mastceller, vilket utsöndrar ett antal signalmolekyler i kroppen, såsom histaminer, leukotriner, platelet activating factor m.m. Shankaras behandling bygger på att “städa upp” bland dessa, med;

  • Antihistamin för histaminerna
  • Kortison för att dämpa den uppkomna inflammationen i kroppen
  • Leukotrinreceptor-antagonist för leukotrinerna
  • Vid behov Salbutamol för att öppna luftvägarna

Av dessa är det dock bara antihistamin som finns receptfritt i de flesta nordiska apotek.

Mer information

I följande video tas en del detaljerad medicinsk information upp, kring Shankaras behandling:

Redaktionen