RIL News

Mäktig predikan om psykologi

Publicerad: 2012-06-17

Ateismen utmanar kristna apologeter och psykologiutbildade att granska modern psykoterapi - då framstår det bibliska alternativet som så mycket bättre, och videoklippet på 10 minuter blir en mäktig predikan!

Allt som sägs i videoklippet återges i klartext på Svenska längre ner på sidan. Videon berör inte alla delar av psykologin utan riktar sig främst mot psykoterapin, eller psykologisk rådgivning.

Skeptisk?

Är du skeptisk till vad kristna psykologer anser om psykoterapi? Se då vad några psykiatrar anser om psykiatrins läkande förmåga i klippet "Vad psykiatriker säger om psykiatri".  Eller varför inte ta del av vad professor Thomas Szasz, emer. psykiatri, New York University, anser om psykiatri och så kallade mentala sjukdomar? Se därefter videon nedan och fundera därefter en gång till på budskapet.


Klippet utgör del 5 av 6 avsnitt i videon "Psykologi inom Kyrkan":

<<- Föregående | Nästa -->>

VIDEOTEXTEN

Kommatering och punktuering är inte språkligt korrekt utan kommer av undertextens uppdelning i videon. Rubrikerna nedan har lagts till för att underlätta sökning. Svensk översättning, Rolf Lampa.

Drömmarens dröm

Apologeten Dave Hunt inleder med orden:

Låt mig säga så här:

- "Psykologi, mänsklig visdom, denna världens visdom, har ingenting att erbjuda, om de inte snappat upp det från Bibeln. Det finns vissa saker som har halkat in i psykologin från samvetet som Gud gav oss. Men varför hämta det från dem?

Varför skall jag frukta hån och spe från alla humanistiska teorier som inte fungerar. Jag kanske finner en sylta av verklig sanning som ursprungligen kom från Bibeln, men varför inte hämta det direkt från Bibeln?

Du har hört dikten som säger: "Vem skulle lämna middagens ljus, för att famla mitt i skuggors dunkel, och vem skulle lämna fontänens mun, för att dricka ur en lerig bäck, vad människan blandat i vad Gud har sagt, med varje drömmares dröm?" Hur kan det vara vettigt?

Oheligt och heligt blandas

Deidre Bobgan:

Det är precis som Israeliterna gjorde i Gamla Testamentet. De fortsatte med en yttre dyrkan av Gud, men förlitade sig på avgudarna, från grannfolken för sina levnadsproblem. Och, Gud sade att dessa två saker kan inte sammanblandas. De försökte båda, de försökte sammanblanda dem, men Gud drog tillbaka sin beskyddande hand, Och jag tror att det händer med 'kristen' psykologi.

Avfallna lämnas åt sig själva

Folk har vänt sig bort från den levande Guden och allt Han gett dem och när de vänder sig bort från levande Gud, allt han har gett genom sitt ord, genom sin son, genom sin Helige Ande, genom Kristi kropp, då överlämnas folket åt sitt egen natur (kött).

Nya skapelser i Kristus

Det är väldigt tydligt vad Bibeln säger: Vi är nya skapelser i Kristus, Jesus Kristus har blivit mitt liv, jag är korsfäst med Kristus, men ändå får jag leva. Jag... blir omformad.  [[rps:2 Kor 3:18]] säger "vi förvandlas till en och samma bild,"

Andens frukter är Kärlek, förnöjsamhet, frid och så vidare. Jag skall bli Kristus-lik jag skall formas till likhet med honom. Jag skall fyllas av Anden. Jag skall bli vad Gud vill att jag skall bli. Men då är det inte vettigt, att jag skall gå till psykologisk rådgivning

Gudlös vägledning till kristus?

Skall jag gå till... teorier av gudlösa män? De var alla gudlösa män hela bunten från Freud, Jung, Rogers, Maslov, varenda en. De var ateister. De var emot kristendomen, och nu skall jag gå till dem? för att lära mig bättre tekniker så att jag kan ge bättre rådgivning åt folk? Så att de kan bli mer Kristus-lika?

Det är ju inte vettigt. Det är inte rätt, det är inte bibliskt och vi måste hålla oss borta från det.

Martin Bobgan:

Forskning visar på skadlighet

Psykoterapi är tveksamt i bästa fall, skadligt i värsta fall, och andlig förfalskning som minst. Och ser vi på det första (tveksamt som bäst), se [då] på forskningsstudierna, studierna avslöjar saken helt, men utövarna lyssnar inte, de fortsätter eftersom de, så långt som på dem beror, är de licensierade och utbildade, de fortsätter, de lyssnar inte till vetenskapsmännen och forskarna.

Oäkta är skadligt för tron

Och det är skadligt i värsta fall, för, när du ser på skadorna så har de kostnader.

Och alla erkänner, att det finns dåliga sidor hos psykoterapin, men från ett kristet perspektiv är det långt mer än så, en skada på tron, där deras teorier, idéer och gissningar, aningar, åsikter undergräver tron, som en gång överlämnades åt de heliga.

Och det är andlig förfalskning som minst. Eftersom det är en religion. Och det har andliga aspekter också, även om outtalade, och det är en förfalskning av kristendomen i många fall. De talar om delvis samma saker men inte på samma sätt. De talar om kärlek, de talar om överlåten, och så håller de på, men det är inte biblisk kärlek, eller biblisk överlåtelse, och så vidare.

Vart gick David?

Hur vägleder Bibeln oss då i våra mentala, känslomässiga och beteendeproblem? Med andra ord, vardagsproblemen i livet?

Svaret är helt enkelt: Guds väg.  Om en kristen har vad de kallar känslomässiga problem, mentala problem, vad det än är, eller är deprimerad de tror att de saknar självförtroende, eller... de får anfall av ilska, eller överväldigande sexuella frestelser, olycklig, svårt att komma överens med andra människor, eller vad det nu kan vara. Vart vänder du dig då?

Du går till Bibeln, du vänder dig till Herren, du samtalar med Herren i bön. Men det verkar extremt för dagens människor. Men, vart gick David?

Rådgör med Gud

David hade verkligen en del problem. Vart vände sig Paulus? Paulus blev slagen och stenad, led skeppsbrott, blev hatad och förföljd. Och hur var det med trons hjältar i Hebreerbrevet 11? De gick omkring i fårskinn och getskinn, de var utblottade, plågade, anfäktade, höll till i jordhålor och grottor.

Jag menar, du tror att du har problem, varför inte läsa om de problem dessa människor hade? Vart vände de sig? Vem gav rådgivning åt dem? Jag menar, fanns nån psykologisk rådgivare i närheten som de kunde fara till?

Nej, de rådgjorde med Herren. De tog emot råd från Guds ord. Läs psalmerna och se vad dessa gick igenom. Och de litade på Gud, och därför triumferade de. Och det är ett av problemen idag. Du förstår, när du har sådana problem, Petrus kallar det "prövning av din tro", mycket värdefullare än guldet som förgår.

Guds seger ger mognad

Du springer inte på någon varje gång du har ett problem. Då lär du dig inte. Även sekulära psykologer erkänner att man måste lida igenom dessa problem.

Detta är hur man lär sig, det är så man mognar. Det är som en soldat i grundträning, de sänder honom inte till frontlinjen innan de åtminstone gått igenom några hinderbanor.

Så detta är hinderbanor. Du skall lita på Gud. Du vandrar i tro. Och du kommer att triumfera. Det kallas seger. Trons seger.

Guds väg

Guds väg börjar och kretsar kring relationen till Honom genom Jesu Kristi person. För att denna relation skall kunna uppstå sade Jesus att, en person måste födas på nytt, andligen. Detta sker när man tror evangeliet, de goda nyheterna att Jesus försonade oss med Gud, genom att betala det fulla straffet för våra synder då han hängde på korset.

Eftersom alla är under syndens förbannelse, dömda att skiljas från Gud för evigt på grund av synden. Är det enbart genom att vända oss till Jesus, av nåd, genom tro, som vi kan ta emot frälsning den fria gåvan till evigt liv.

Guds barn

När vi fäster vår tillit vid Honom blir vi andliga barn till Gud. Förvandlade till nya skapelser i Kristus, förseglade med den Helige Ande, sanningens ande som bor i oss och som ger oss kraft att övervinna världen, vårt kött, och djävulen. Eftersom vårt liv nu är i Kristus är alla våra livets frågor relaterade till, och beroende av, vår relation till Honom.

Fördjupning av tron

För en kristen är lösningen på skadliga mentala, känslomässiga och beteende-problem inte en fråga om att använda metoder eller tekniker, utan snarare att växa i rättfärdighet, genom hans eller hennes relation med Jesus.

När vi är i en gemenskap, en församling, en grupp av troende, är måttet på vår duglighet om vi förstår de mest grundläggande delarna som har med livets problem att göra i första hand individen själv.

Och vi behöver ingen expert vid vår sida, vi behöver inte ha en certifierad eller licensierad person med oss. Vi behöver sådana i kyrkan som förstår att detta är ett utmärkt tillfälle att fördjupa någon i tron. Och verktygen för att fördjupa någons tro finns där: Det är Guds ord. Det är Guds Helige Andes verk och de heligas gemenskap.

Inte bara på kontorstid

Så när vi har en person med ett problem vill vi framhäva de aspekter av tron som vi alla känner till. Om någon... i de flesta fall tar folk hand om sina egna problem, men när någon behöver hjälp då kan vi komma tillsammans och uppmuntra dem på dessa områden. Och i Kristi kropp finns inte bara en terapeut i ett kontor, det finns många personer!

Du har pastorn som predikar, du har kanske en söndagsskollärare, som undervisar i Ordet, kanske någon kan komma och på särskilda sätt uppmuntra andra, som kan stödja och kanske ta hand om behov som finns.