RIL News

Sång - Du vår Gud som älskar alla

Publicerad: 2011-01-28

En Holländsk sång "Liefde Gods" - Du vår Gud som älskar alla.

Du vår Gud som älskar alla  - Liefde Gods
Fri översättning, Rolf Lampa

 .
Du vår Gud som älskar alla
ser till oss från himmelen,
Kom till oss och fyll våra hjärtan
med ditt ljuva överflöd.
- Jesus som för oss har lidit
Ner från himlen kom till oss,
För din hjälp den underbara
Skälver hjärtat vårt O Gud.
 
.
Gud allsmäktig bortom begränsning
Som i ringhet låter sig ses
Nu han är oss alltid nära
Aldrig, aldrig ensam mer
- Låt oss dig i kyrkan prisa
lyft till dig oss alla upp
Till det himmelska paradiset
där vi se ditt ansikte
 
.
Vad du en gång har påbörjat
gör det klart, o rena oss,
Världen har du övervunnit
kom så till oss åter ner
- Må vi för dig leva för evigt
utan gräns, från ljus till ljus
Bärande förgyllda kronor
sjungande inför din tron
 
  

Rolf Lampa