RIL News

Sång - O Herre våra barn bevara

Publicerad: 2011-01-28

"O Herre våra barn bevara" - En sång-bön om Guds beskydd över barnen.

Holländsk titel: "Wil onze kin'ren Heer bewaren".
Fri översättning; Rolf Lampa

*O Herre våra barn bevara,
i liv som tyngs av sorg och nöd;
Och skänk oss tillit obegränsad
att du ej glömmer någon av dem!

*Oh Lord, our children, please protect them
in lifes all filled with sorrow and straits;
And grant us trust without limitation
That You'll forget not one of them!

Fäst dem var dag tätt intill dig Fader
Och skydda dem från allt som är ont;
Så att vad än i framtiden händer,
ej någon av dem skiljs ifrån Dig!

Draw them each day, close to You Oh Father
and all of them shield away from all harm;
So that whatever the future may bring them,
not one of them is cut off from You!

För dem i frid fram högt över bergen
när hela jorden bävar i nöd;
Ge dem din kraft när synden bedrager,
och i ditt namn, förlåt dem all skuld!

 In peace bring fourth them over high mountains
while all the earth is trembling in pain;
Give them your strength when sin is deceiving
and in Your name, forgive them all guilt!

O Herre våra barn bevara,
på vägen till det eviga land;
Vi bär dem fram inför dig, O Fader!
alla de barn, som är i din hand!

Oh Lord, our children, please protect them
on their way to the eternal land;
We bring them forth before thee, Father
all of the children, held in your hand!

Rolf Lampa

RIL News

Fotnoter:

* Fri översättning Rolf Lampa.