RIL News

Språkens historia bekräftar Bibeln

Publicerad: 2009-12-29

Fakta om språkens historia och utveckling stöder Bibelns uppgifter men ger problem för evolutionsläran

Teologie Dr. Roger Liebi1 sammanfattar i ett föredrag2 anmärkningsvärda fakta som visar hur språkens historia och utveckling bekräftar Bibeln men motsäger evolutionsteorin, som skulle kräva att språken utvecklats från ett enda språk samt att de gått från primitivt till högt utvecklat.

Pågående föränding av språk går emot evolutionsläran

Just riktningen hos språkens utveckling var en av huvudpunkterna i föredraget, och Liebi tog upp exempel efter exempel på hur språken bevisligen går från häpnadsväckande komplext, till allt enklare - alltså i rakt motsatt riktning mot vad evolutionsteorin hävdar (se separat artikel. Länk nedan).  

Förskingringen i Babel bekräftas av språkens släktträd

En annan huvudpunkt var hur även språkens "släktträd" motsäger evolutionsteorin, som skulle kräva att språken förgrenar sig från ett enda urspråk.

Fakta bekräftar nämligen istället Bibelns uppgifter om att dagens språk härstammar från en grupp av helt åtskilda språkgrupper, vilket enligt Bibeln är ett resultat av språkförbistringen i Babel (1 Mos 11:6-9).

Dagens språk kan nämligen inte härledas till ett enda urspråk, utan kan bara till en grupp av språk (ursprunget till dagens språkfamiljer) som inte har något gemensamt med varandra, precis som Bibeln påstår.

Människans språkförmåga unik i biologin

Liebi nämner flera andra intressanta uppgifter. T.ex. konstaterar han att den mänskliga förmågan att producera språk - som är mycket mycket avancerad - är helt unik i den biologiska världen. Detta gäller även rent (neuro-)biologiskt, genom att de centra i hjärnan som står för språkuppfattning och språkproduktion, är unika för människan.

Dateringar av språk passar evolutionsteorin dåligt

Liebi nämner en annan anmärkningsvärd sak. Dagens högt utvecklade språk dateras, t.o.m. enligt evolutionsteorin, till mellan 4 000 och 23 000 år f.Kr. 3 D.v.s. en mycket ung ålder med tanke på de enorma tidsrymder som evolutionen anses ha haft på sig.

Dessa dateringar är dock inte alls förvånande i ljuset av Bibelns uppgifter. Enligt Bibeln skapades Jorden och därmed språkens uppkomst nämligen ca 4 000 f.Kr. Det är mycket riktigt inom en sådan tidsrymd vi kan hitta spår av avancerade mänskliga språk.

Observationer av verkligheten stöder Bibeln

Bibelns uppgifter bekräftas återigen av ärlig undersökning av verkligheten. Bibeln påstår själv att observation av verkligheten vittnar om den Gud som står bakom Bibeln:

"Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper,
hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat"

(Rom 1:20)

Samuel Lampa
RIL News

Mer läsning:


1: Teologie Dr. Roger Liebi är född 1958 i Zürich, Schweiz, och har studerat bl.a. Bibliska språk (Grekiska, klassisk och modern Hebreiska, Arameiska samt Akkadiska) samt Teologi. Han är verksam som Bibellärare samt gästande talare i olika länder. Han har varit involverad som bibelöversättare i tre olika projekt, samt är författare till ett flertal publikationer. Han tog sin doktorsexamen vid Whitefield teologiska högskola i Florida (USA) med en avhandling om det andra templet i Jerusalem, samt gjorde sitt masterexamensprojekt på temat "språkens ursprung".

2: Föredraget finns tillgängligt som mp3-inspelning på CD-skiva, på föreningen Genesis webshop.

3: Observera dock att dateringar inom evolutionsteorin generellt har mycket låg pålitlighet. Särskilt radiometriska dateringar, med åldrar räknat i mer än tusentals år, saknar nästan uteslutande totalt trovärdighet då dessa är helt beroende av antaganden som inte kan undersökas med återupprepningsbara försök, och därför måste bekräftas med datering från den geologiska tidsskalan som i sin tur har dateras av radiometsirka mätningar, vilket resulterar i en falsk cirkelbevisning utan grund.

 

Edit (29/12, kl 11:06): Mer lättläst meningsbyggnad.