RIL News

Stromatoporer - levande fossil!

Publicerad: 2009-10-03

Stromatoporer sägs ha uppkommit för ca 570 miljoner år sedan men nu kan vi avslöja att de finns kvar än idag!

Stromatoporer bör vara ett välkänt begrepp för alla som varit på Gotland då dessa fossil finns över hela ön, stora som små i den kalkrika berggrunden. Det är dock inte bara på Gotland de finns. Dessa förstenade, korall-liknande fossil finns i stor myckenhet på många platser runt jorden. 

Utdöda - men fortfarande vid liv

Stromatoporer sägs enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan ha sitt ursprung i kambrium för ca 570 miljoner år sedan. Det tycks alltid underförstått att de är utdöda, vilket bland annat står i Nationalencyklopedin (2008, nätversionen). På ett besök på Smithsonian Museum i Washington DC blev vi dock ganska överraskade. För där, tillsammans med fossila stromatoporer, fanns även nutida sådana!

I informationen bredvid stromatoporerna får vi veta att dessa djur troddes vara utdöda för 65 miljoner år sedan (efter Krita (geologi)). Men att man upptäckt så många likheter med några svampdjur som lever idag - så kallade steniga svampdjur eller sclerosponges (korallsvampar) - att man klassificerar dem som släktingar till de forntida stromatoporerna.

Redan 1900 hittades de första av dessa nutida sclerosponges (korallsvampar), men senare utforskning har visat att de lever i tropiska vatten över hela världen. Där lever de gömda inuti undervattensgrottor, förankrade på klippor djupt ned i haven. Så långt informationen på Smithsonian. Stromatoporer är alltså fortfarande vid liv.

Rester från Noas flod

Om haven var varmare före översvämningskatastrofen vid Noas flod, förklarar korallsvamparnas levnadssätt varför korallsvamparna/ stromatoporerna hittats i så stora mängder som fossil. I våra uppslagsverk omnämns [[rpen:sclerosponges]] som svampdjur med en mjuk kropp som täcker ett massivt skelett av kalciumkarbonat. Vid de stora turbulenser som uppstod vid en sådan översvämning bör de ha spolats bort från klipporna och transporterats ihop i stora mängder.

När sedimenten från havsbottnarna lyftes upp och bildade exempelvis Gotland, följde de fossila stromatoporerna med upp från havsdjupen till ytan. Där kan vi idag hitta dem, både som stora block och lösa när de trillat ner i det nutida strandgruset. Men livs levande stromatoporer finns alltså kvar, nere i de tropiska havsdjupen vid bland annat Jamaica. Tänk att vi inte hört om det någonstans förut!

Redaktionen/GM

Källor:
Information på Smithsonian Museum, Washington DC
http://en.wikipedia.org/wiki/Sclerosponges
http://en.wikipedia.org/wiki/Stromatoporoidea