RIL News

Svenska Folkbibeln i version för datorn och mobilen

Publicerad: 2010-01-01

Svenska Folkbibeln finns sedan en tid tillbaka fritt tillgänglig som dataprogram samt för mobiltelefon

Svenska Folkbibeln har tidigare funnits i tryckt- samt i webbversion. Nu finns den som tillägg till flera populära bibelprogram.

Versioner finns för både för Windows och Linux samt för vanliga mobiltelefoner, för Iphone och Ipod samt för handdatorliknande telefoner.*

* Gäller telefoner med något av operativsystemen Pocket PC, Palm OS, Symbian eller Blackberry.

Trovärdig Bibel på läsarens språk

Svenska Folkbibeln är en Bibelöversättning på nutidssvenska. Den har kommit till på grund av den tvivelaktiga Bibelsyn som funnits vid översättningen av Bibel 2000. Folkbibeln har gjorts utifrån synen att Bibeln är Guds inspirerade ord.

Mer om denna bakgrund kan läsas i en jämförelse mellan Folkbibeln och Bibel 2000 av Anders Gärdeborn, på Folkbibelns hemsida. De listar även fler artiklar om bibeltroehet vid Bibelöversättning.

Att förstå Guds ord

Från Bibeln kan vi förstå att det är viktigt att Guds ord görs tillgängligt på ett sätt och ett språk som kan förstås av åhörarna. Åtminstone vad gäller klartexten. Vikten av att förstå lyfts fram bland annat i profeten Nehemjas bok, kapitel 8:

De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. (Neh 8:8)

Folket förstod alltså. Att folket förstod verkar vara viktigt för textförfattaren att understryka eftersom han i vers 12 upprepar detta samtidigt som han uppger att det var just förståelsen som var anledningen till folkets glädje:

Och allt folket gick då i väg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått de ord man hade förkunnat för dem. (Neh 8:12)

Vikten av att förstå skymtar fram även i Jes 28. En orsak till att man inte förstår kan även vara att man inte lyssnar, men följden av att inte förstå kan bli förödande:

... han som en gång sade till dem: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse." Men de ville inte höra. (12)

Och HERRENS ord blev för dem "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där." Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade. (13)

När ordens egentliga innehåll och innebörd fördunklas återstår till sist bara ordens yttre form, vilket kan leda till att orden uppfattas som endast tomma bud och krav. Resultatet kan då bli förödande.

Bra sätt att undervisa

Men det hänger inte bara på åhörarna att Guds ord verkligen kan förstås av lyssnarna. Jesus var själv en mästare på att undervisa och han verkar ha undervisat på folkets eget språk och valde sina liknelser från folkets egen vardag. Resultatet av Jesu sätt att predika blev att folk ville höra på:

Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna. (Mark 4:33)

RIL News redaktion känner till flera personer som säger att Guds ord "kommit till liv" för dem på ett nytt sätt då de börjat läsa Bibeln på "sitt eget språk". Med "eget språk" menar de då nutidssvenska, som är det språk de använder för att tala och tänka även i vardagen.

Redaktionen
RIL News

Gör så här

Länkar till nedladdning

Nybörjarguide (Windows)

För Windows rekommenderas att installera det populära bibelprogrammet e-Sword*, som har Folkbibeln (samt 1917 års översättning) som moduler. Instruktioner nedan.

Gå till denna sida, och tryck på knappen med en nedåtpil bredvid "e-Sword v9.5.1 application installation"
 1. (Eller använd denna direktlänk)
 2. Spara ner installationsfilen någonstans på hårddisken, t.ex. på skrivbordet.
  (Bäst är att skapa en katalog under C-disken, som t.ex. C:\install\esword\, dit man sparar filen, så att den finns kvar om man behöver installera om programmet senare)
 3. Dubbelklicka på filen för att starta installationen och följ instruktionerna.
 4. För att få svenska menyer i programmet kan ovanstående procedur 1-3 upprepas även för "e-Sword GUI Localization", som är den andra nedladdningslänken på sidan.
 5. Svenska Folkbibeln (samt 1917 års översättning) kan sedan laddas ned på denna sida (långt ner).
  (Eller använd någon av följande direklänkar: Svenska Folkbibeln, 1917)
 6. Upprepa 1-3 även för dessa filer.

* Står för "Elektroniskt svärd". Svärd är en Biblisk symbol för Guds ord. (Ef 6:17, Upp 1:16, Upp 2:16, Upp 19:15, Upp 19:21)


Nybörjarguide (Ubuntu Linux, engelsk version)

I Ubuntu Linux finns programmet Xiphos tillgängligt via Ubuntus pakethanterare, och har Folkbibeln som modul.

 1. Välj i Ubuntus huvudmeny: System > Administration > Synaptic Package manager
 2. Skriv in lösenordet för inloggad användare
 3. Sök efter "xiphos" i rutan "Quick Search"
 4. Till vänster om alternativet "xiphos", klicka på den lilla fyrkantiga rutan och välj "Mark for installation".
 5. Godkänn frågan om ytterligare paket skall installeras.
 6. Tryck "Apply"
 7. Programmet finns sedan tillgängligt i Ubuntus huvdmeny under Applications > Accessories > Xiphos Bible Guide
 8. Första gången programmet startas får man välja vilka Bibelpaket eller ordböcker man vill installera. Det kommer först en ruta där man får välja vilka media som skall genomsökas. Markera CD-ROM i övre rutan, och välj "remove" (behåll alternativet som går till en FTP-plats, i den nedre rutan).
 9. Klicka vidare i guiden, och sök fram Svenska Folkbibeln under Bibles > Swedish ... o.s.v.
 10. Klicka på Installera och följ instruktionerna.